Tczew. Spotkanie jubileuszowe w ramach 30-lecia Solidarności tczewskiej – zaproszenie

Tczew. Spotkanie jubileuszowe w ramach 30-lecia Solidarności tczewskiej – zaproszenie

Spotkanie jubileuszowe w ramach 30-lecia Solidarności tczewskiej

W programie między innymi:

 • wystąpienie posła Jana Kulasa (tytuł referatu: Geneza wydarzeń sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność)
 • wystąpienie Kazimierza Ickiewicza (tytuł referatu: Strajk w Fabryce Przekładni Samochodowych FPS „POLMO”)
 • wystąpienie Honorowego Obywatela Miasta Tczewa Łucji Wydrowskiej-Biedunkiewicz (tytuł referatu: Początki „Solidarności” w tczewskiej Służbie Zdrowia)
 • wystąpienie Krzysztofa Kordy (tytuł referatu: W jaki sposób Europejskie Centrum Solidarności dba o dziedzictwo „Solidarności”)
 • koncert poetycko-muzyczny „Żeby Polska była Polską” (bydgoski zespół Momenty)

organizatorzy:

 • Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „Brama”
 • Poseł RP Jan Kulas

miejsce spotkania:

 •  Tczew, Centrum Kultury i Sztuki, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10

data / termin spotkania:

21 sierpnia 2010 roku (godz. 17:00)

osoby powiązane:

 • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
 • Ludwik Kiedrowski – prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego Brama, do lipca 2011 roku kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Promocji tczewskiego magistratu zlikwidowane zostało w lipcu 2011 roku w ramach reorganizacji przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tczewie; zadania realizowane dotąd przez Biuro Promocji UM Tczew podzielone zostały pomiędzy następujące jednostki: Centrum Kultury i Sztuki (organizacja imprez miejskich), Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (promocja turystyczna) oraz Dom Przedsiębiorcy (promocja gospodarcza miasta)
 • Krzysztof Korda – doktor nauk humanistycznych, historyk, od 2015 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, bezpartyjny działacz społeczno-polityczny, regionalista, były członek Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, do 2010 roku prezes oddziału kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, w latach 2006-2014 członek Komisji Polityki Społecznej, w latach 2006-2014 członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie, obecnie członek Zarządu Powiatu Tczewskiego
 • Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz – absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, współzałożycielka Komitetu Wyborczego „Samorządność dla Tczewa”, radna Rady Miejskiej w Tczewie (przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej), doktor medycyny uhonorowana między innymi odznaczeniem “Za wzorową pracę w służbie zdrowia”, odznaką “Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” oraz przyznawaną przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku nagrodą im. Aleksandry Gabrysiak (Doktor Oli), współorganizatorka tczewskiego koła „Solidarność”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (1990) / Dr Łucja Wydrowska-Biedunkiewicz o sobie: „Moje doświadczenia z trudnego czasu wojny, okresu powojennego oraz zawodowe pozwoliły mi poznać rozmiar ludzkich nieszczęść i biedy, co spowodowało moje uwrażliwienie i potrzebę pomagania ludziom w ich trudnych sytuacjach związanych z chorobą czy biedą”.

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta o wymiarach 20,9 x 14,8 cm

hasła przedmiotowe:

NSZZ Solidarność, Solidarność Tczew, obchody 30-lecia Solidarności, Tczew – spotkanie jubileuszowe, Tczew – koncert

sygnatura:

DZS118

numer skanu:

dzs_0118

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content