Tczew. V Sympozjum Wiślane „Zabytki Kociewia” – zaproszenie

Tczew. V Sympozjum Wiślane „Zabytki Kociewia” – zaproszenie

V Sympozjum Wiślane „Zabytki Kociewia”

W programie między innymi:

 • wystąpienie Teresy Lasowej (tytuł referatu: Zabytki kultury ludowej Kociewia w zasobach Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich)
 • wystąpienie Waldemara Ossowskiego (tytuł referatu: Czółno jednopienne z jeziora Lubiszewskiego)
 • wystąpienie Tadeusza Sadkowskiego (tytuł referatu: Drewniany kościół pw. św. św. Szymona i Judy Tadeusza w Szczodrowie)
 • wystąpienie Tomasza Korzeniowskiego (tytuł referatu: Niektóre zabytkowe dzwony Kociewia – cenne przykłady dawnej sztuki ludwisarskiej z XIII – XVIII wieku)
 • wystąpienie Mieczysława Haftki (otwarcie wystawy „Fortyfikacje Prus Królewskich doby wojen polsko-szwedzkich)
 • wystąpienie Katarzyny Trojanowskiej (tytuł referatu: Małe elektrownie wodne na Wierzycy – historia ciągle żywa)
 • wystąpienie Wiesława Drobka (tytuł referatu: Byłe miasta nadwiślańskie)
 • wystąpienie Romana Klima (tytuł referatu: Śladami kultury mennonickiej na Nizinie Walichnowskiej i Nizinie Sartowicko-Nowskiej)
 • wystąpienie Elżbiety Cisewskiej (tytuł referatu: W poszukiwaniu walorów kulturotwórczych Ziemi Subkowskiej – ścieżka dydaktyczna)
 • wystąpienie Jerzego Makowskiego (tytuł referatu: Wschodnia ściana Kociewia i techniczne środki jej zabezpieczenia przed powodzią)
 • blok programowy „Godzina Noteci w Muzeum Wisły (wystąpienie Romana Chwaliszewskiego i Jerzego Kułtuniaka)
 • Wędrówka Kociewska do Czarnej Wody i w jej okolice (wyjazd: 8 listopada 1997 roku, godz. 7:45)

organizator:

 • Gdański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
 • Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku (współcześnie: Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły)
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Oddział Kociewski w Tczewie
 • Kociewskie Towarzystwo Oświatowe
 • Nadwiślański Klub Krajoznawczy „TRSOW” w Tczewie

miejsce spotkania:

 • Muzeum Wisły w Tczewie. Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, ul. 30 Stycznia 4 (współcześnie: Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły, ul. 30-go stycznia 4)

data / termin spotkania:

 • 7 listopada 1997 roku (godz. 10:00) – V Sympozjum Wiślane „Zabytki Kociewia” (sesja popularnonaukowa)
 • 8 listopada 1997 roku (wyjazd godz. 7:45) – Wędrówka Kociewska do Czarnej Wody i w jej okolice

osoby powiązane:

 • doc. dr hab. Andrzej Zbierski [1926-2013] – emerytowany dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, honorowy prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, instruktor i jeden z założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (za 1990 rok), Honorowy Obywatel Miasta Gdańska (od 2011 roku)
 • Teresa Lasowa / Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (Wydział Filozoficzno-Historyczny, specjalizacja: etnografia Polski), członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (oddział wrocławski, oddział gdański), od stycznia 1988 roku starszy kustosz w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich (obecna nazwa), członek-założyciel Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce, od 1995 roku członek Związku Europejskich Muzeów na Wolnym Powietrzu AEOM [Association of European Open Air Museums], laureatka m.in. Medalu im. Gulgowskich, Pomorskiej Nagrody Artystycznej oraz Srebrnego Medalu Gloria Artis, od 2012 roku członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • dr hab. prof. UG Waldemar Ossowski – absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Archeologii, Instytut Archeologii i Etnologii), autor blisko stu publikacji naukowych, artykułów popularnonaukowych, a także trzech monografii poświęconych łodziom jednopiennym oraz statkom rzecznym, zawodowo związany z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego (jako profesor wizytujący), sekretarz konferencji zorganizowanej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku „Łodzie i statki w archeologii” (International Symposium on Boat and Ship Archaeology – ISBSA), od 2015 roku dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, zainteresowania badawcze: archeologia morska, archeologia podwodna, archeologia łodzi i statków, konstrukcja łodzi i statków, dzieje żeglugi do początków XIX wieku, rozwój portów i ośrodków szkutniczych oraz stoczniowych, morski krajobraz kulturowy, muzealnictwo morskie i rzeczne, ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego
 • dr Tadeusz Sadkowski / Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich – etnograf, absolwent UW, pracownik wdzydzkiego skansenu, autor około 40 publikacji naukowych z dziedziny etnografii, architektury i urbanistyki (m.in. „Katalog tradycyjnego budownictwa w Muzeum-Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach”)
 • Mieczysław Haftka / Muzeum Zamkowe w Malborku – archeolog, historyk, zasłużony badacz Pomorza Wschodniego, inicjator wielu wystaw o tematyce archeologicznej, wieloletni Kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku; członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewski
 • Katarzyna Trojanowska / Rejon Elektrowni Wodnych w Straszynie – od 2017 roku członek-sekretarz Towarzystwa Elektrowni Wodnych, obecnie pracownik firmy ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych Sp.z o.o.
 • Wiesław Drobek – obecnie pracownik Politechniki Opolskiej (Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Turystyki i Rekreacji), były prezes Stowarzyszenia „Instytut Śląski”, były zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytut Śląski w Opolu
 • Roman Klim – regionalista pomorski, Kurator Rzek Polskich Centralnego Muzeum Morskiego, prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego [w czerwcu 1980 roku R. Klim przystąpił do organizowania w Tczewie Muzeum Wisły, kolejnego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, od grudnia 2013 roku działającego pod nazwą Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (tytuł przyznany pośmiertnie w 2001 roku), w latach 1996-2000 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), autor wielu prac z zakresu turystyki oraz historii Pomorza (m.in. „Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych”, „Notatki z kociewskich wędrówek”, „Żuławy Wiślane. Szlaki piesze i rowerowe”, itd.)
 • Elżbieta Cisewska / Szkoła Podstawowa w Subkowach, Kociewskie Towarzystwo Oświatowe – członek Stowarzyszenia „Szlaki Kulturowe”
 • doc. dr hab. Jerzego Makowskiego / Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku – autor publikacji: „Dolna Wisła i jej obwałowania: historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań. Odcinek od Torunia do Białej Góry”, „Wały przeciwpowodziowe Dolnej Wisły: historyczne kształtowanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrań”
 • Roman Chwaliszewski / Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Pile – regionalista, konserwator zabytków, historyk, lokalny patriota, laureat statuetki „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” – wyróżnienia przyznawanego w uznaniu zasług i wysiłków na rzecz upowszechniania wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919, członek Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, członek honorowy Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Miasta Piły, uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury  Polskiej” oraz Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami, Ambasador Powiatu Pilskiego, były kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu
 • Jerzy Kułtuniak / przedstawiciel Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry – współzałożyciel Fundacji „Otwarte Muzeum Techniki”, od 2016 roku Honorowy Przewodniczący Rady FOMT [Fundacja Otwarte Muzeum Techniki], uczestnik ogólnokrajowych Konferencji Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, autor koncepcji, a zarazem redaktor naukowy unikatowej serii edytorskiej „Rzeki.Kultura-Cywilizacja Historia (1992-2002)

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

trzy karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Tczew – sesje naukowe, Tczew – konferencja popularnonaukowa, V Sympozjum Wiślane, Kociewie – zabytki, Kociewie – kultura ludowa, jezioro Lubiszewskie, Szczodrowo, Subkowy, Ziemia Subkowska, Nizina Walichnowska, Nizina Sartowicko-Nowska, mennonici, Muzeum Wisły w Tczewie – Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, elektrownie wodne, Prusy Królewskie – fortyfikacje, Kociewie – ludwisarstwo, sztuka ludwisarska

sygnatura:

DZS137

numer skanu:

dzs_0137

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content