Tczew. Sesja naukowa „Dzieje Tczewa” – zaproszenie

Tczew. Sesja naukowa „Dzieje Tczewa” – zaproszenie

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Sesja naukowa „Dzieje Tczewa”

W programie:

 • otwarcie sesji (I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Tczewie)
 • wystąpienie doc. dra Wacława Odyńca (tytuł referatu: Tczew w XV-XVIII wieku)
 • wystąpienie dr Anny Perlińskiej (tytuł referatu: Źródła archiwalne do dziejów Pomorza)
 • wystąpienie doc. dra Mieczysława Wojciechowskiego (tytuł referatu: Pomorze w latach 1914-1920 ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Tczewa)
 • wystąpienie dra Stefana Turowskiego (tytuł referatu: Mniejszość niemiecka na Pomorzu w latach 1920-1939)
 • wystąpienie dra Zdzisława Pawluczuka (tytuł referatu: Ruch spółdzielczy na Pomorzu w latach 1920-1939)
 • wystąpienie dr Marii Etmańskiej (tytuł referatu: Tczew w latach międzywojennych 1920-1939)
 • wystąpienie prof. dra hab. Jerzego Danielewicza (tytuł referatu: Ruch oporu na Pomorzu z uwzględnieniem Tczewa)
 • wystąpienie dra Izydora Sobczaka (tytuł referatu: Procesy demograficzne w Tczewie w latach 1945-1975)
 • wystąpienie dr Władysławy Muzyki (tytuł referatu: Rozwój oświaty i szkolnictwa na Pomorzu w latach 1945-1965)

pozostałe wystąpienia / komunikaty:

 • A. Rocławski: „Rozwój społeczno-gospodarczy miasta Tczewa w latach 1945-1948”
 • Cz. Zaruski: „Czynniki miastotwórcze Tczewa”
 • Brejska: „Kształtowanie się władzy ludowej w Tczewie w latach 1945-1947”
 • E. Czuba: „Przemysł na terenie powiatu tczewskiego 1945-1970”
 • S. Linowski: „Organizacje młodzieżowe w Tczewie w latach 1945-1965”
 • Z. Kułakowski: „Rozwój powiatu tczewskiego”
 • B. Hajdasz: „Rola portu rzecznego w Tczewie”
 • B. Szymańska: „Życie muzyczne Tczewa w latach 1945-1972”
 • E. Grzenkowska: „Służba zdrowia w latach 1945-1970”
 • J. Nikczyńska: „Rozwój szkolnictwa w Tczewie”

organizator:

 • Urząd Miasta Tczewa
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku – Oddział w Tczewie
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

kierownictwo naukowe:

 • prof. dr hab. Jerzy Danielewicz

miejsce spotkania:

 • Klub Międzyspółdzielniany „Starówka”, ulica Łazienna 5, Tczew [współcześnie siedziba Forum Inicjatyw Społecznych – placówki działającej w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej]

data / termin spotkania:

 • 9 marca 1977 roku [początek sesji: 9 marca 1977 r. godz. 10:00]
 • 10 marca 1977 roku [wyjazd do Pelplina i Piaseczna]

osoby powiązane:

 • doc. dr Wacław Odyniec (1922-1999) – historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, popularyzator dziejów Polski i Pomorza, od lutego 1944 roku żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej (VIII Brygada Oszmiańska), uczestnik bitwy o Wilno 1944, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (kierownik Katedry Historii Polski i Historii Powszechnej XVI-XVIII wiek), od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim (w latach 1970-1974 dyrektor Instytutu Historii; w latach 1981-1984 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego), autor publikacji: „Dzieje Prus Królewskich. Zarys monograficzny” (synteza pionierska, Warszawa 1972), „Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku” (Gdynia 1966), „Kaszubskie obrzędy i obyczaje. Wstęp do etnografii historycznej Kaszub w XVI-XVIII wieku” (Gdańsk 1985), „Polskie dominium maris Baltici. Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne X-XVIII wieku” (Warszawa 1982), współautor monografii „Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od XIII wieku do roku 1939” (Warszawa 1982, z Jerzym Romualdem Godlewskim), redaktor i współautor syntetycznej rozprawy „Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku” (Gdańsk 1978), członek Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, przewodniczący Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uhonorowany m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 700-lecia miasta Pasłęka oraz Medalem Stolema, Honorowy Członek Ligi Morskiej, współpracownik Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Obrony Narodowej
 • dr Anna Perlińska (1921 – 2005) – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aktywnie zaangażowana w prace Okręgowej Komisji ds. Badania Zbrodni Hitlerowskich w Bydgoszczy, zawodowo związana z Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, od 1949 roku członek bydgoskiego Koła Związku Bibliotekarzy i Archiwistów (od 1951 roku przewodnicząca sekcji archiwalnej), od 1965 roku prezes Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Bydgoszczy (w kadencji 1970-1973 członek Zarządu Głównego SAP), wieloletni członek Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (przewodnicząca Komisji Historii, członek Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego)
 • Jerzy Książe – w latach 1972 – 1978 dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie
 • prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 1995 roku Członek Honorowy Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1952-1953 członek  Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim, zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (w latach 1975-1981 prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UMK, w latach 1981-1987 dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, kierownik Zakładu Historii Polski i Historii Powszechnej 1918-1944/1945), w latach 1968-1980 redaktor wydawnictwa periodycznego „Acta Universitatis Nicolai Copernici” (Toruń), od 1994 roku zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Zapiski Historycznych” – organu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1990 kierownik ogólnopolskiego Resortowego Programu Badań Podstawowych (RPBP III. 21) pn. „Synteza dziejów polskiej myśli politycznej od połowy XVIII w. po współczesność”, autor, współautor, redaktor następujących publikacji: „Z dziejów w Rad Robotniczo-Żołnierskich w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1920” (wspólnie z W. Łukaszewiczem i J. Staszewskim), „Powrót Pomorza do Polski 1918-1920”, „Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV-­XX wiek”, „100 lat ruchu robotniczego na Pomorzu”, „Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920” (wspólnie z J. Bełkotem), „Od obcego panowania do niepodległego państwa”, „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym 1920-1939”, „Armia Krajowa na Pomorzu”, „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku”
 • dr Zdzisław Pawluczuk – pracownik Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, autor publikacji: „Działalność turystyczno-krajoznawcza Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku w końcu XIX i na początku XX wieku”, „Ignacy Jan Paderewski i jego współdziałanie ze Związkiem Sokołów Polskich w Ameryce w walce o niepodległą Polskę podczas I wojny światowej”, „Z tradycji ruchu sokolskiego Gdańska”, „Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” na Kociewiu w latach 1896-1939″, „Z problemów transformacji w Polsce na przykładzie ruchu spółdzielczego”, itd.
 • dr Maria Etmańska – dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (od 1975 do 1993 roku – do włączenia PBW do nowo powstałej placówki oświatowej: Centrum Edukacji Nauczycieli), od 1993 roku wicedyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli do spraw Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku, kustosz Biblioteki Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
 • prof. dr hab. Jerzy Danielewicz (1921-1997) – historyk, pierwszy rektor Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Bydgoszczy (od 2005 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), w latach 1984–1987 dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii UMK, od 1988 roku zawodowo związany z  Akademią Nauk Społecznych w Warszawie – Filia w Bydgoszczy, od 1990 roku kierownik Zakładu Historii Polski i Historii Powszechnej XIX i XX wieku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (1958–1959 sekretarz oddziału w Lublinie, 1969–1971 prezes oddziału w Bydgoszczy), Międzynarodowego Towarzystwa Historii Edukacji, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, a także Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (okresowo prezes oddziału w Bydgoszczy), w latach 90. XX wieku członek oddziału bydgoskiego Towarzystwa Polska-Niemcy, uhonorowany między innymi Złotą Odznaką ZNP, Odznaką 100-lecia Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 • prof. nadzw. dr hab. Izydor Sobczak – rektor Gdańskiej Szkoły Wyższej (kadencja 2017-2019), prof. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, członek Rządowej Rady Ludnościowej
 • Zygmunt Kułakowski (1917-1986) – absolwent Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, od 1955 roku kierownik działu ekonomicznego w tczewskich Zakładach Mięsnych, od czerwca 1969 roku zastępca przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie, ławnik Sądu Powiatowego, prezes Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, członek Miejskiego Komitetu Ochrony Pomników i Miejsc Pamięci Narodowej, od 1973 do 1986 roku prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (nagroda przyznana w dniu 40-lecia działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie oraz w rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitlerowskiej)
 • Stefan Linowski – autor publikacji „Dzieje Tczewa w latach 1939-1965” (Tczew, 1977)

typ dokumentu:

zaproszenie

forma dokumentu:

karta złożona o wymiarach 14,8 x 10,2 cm

hasła przedmiotowe:

Tczew – sesje naukowe, Tczew – konferencja popularnonaukowa, Tczew – historia, Pomorze – historia, Pomorze – historia – 1920-1939, Pomorze – mniejszość niemiecka, spółdzielczość, Pomorze – ruch spółdzielczy, Tczew – historia – 1920-1939, Tczew – okres międzywojenny, Pomorze – ruch oporu, Tczew – demografia – 1945-1975, Pomorze – oświata – 1945-1965, Pomorze – szkolnictwo – 1945-1965, Tczew – rozwój społeczno-gospodarczy – 1945-1948, Tczew – władza ludowa – 1945-1947, powiat tczewski – przemysł, Tczew – port rzeczny, służba zdrowia 1945-1970

sygnatura:

DZS138

numer skanu:

dzs_0138

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content