Tczew. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera – pokój nauczycielski

Tczew. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera – pokój nauczycielski

W 1926 roku starosta tczewski, Wacław Dytkiewicz, podjął decyzję o utworzeniu w Tczewie szkoły zawodowej, umożliwiającej młodzieży zdobycie doświadczenia oraz umiejętności dostosowanych do potrzeb kształtującego się rynku pracy. Dnia 14 kwietnia 1926 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem nr III D.R. 1902/26, powołał Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, która rozpoczęła działalność 1 września 1926 roku. W 1929 roku starostwo zakupiło budynek przy ulicy Sobieskiego 10, w którym wcześniej mieściła się fabryka maszyn rolniczych. Począwszy od roku 1938 szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę (Państwowe Gimnazjum Mechaniczne – 1938, Zasadnicza Szkoła Metalowa – 1950, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Tczewie – 1951, Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia – 1952, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim cyklu nauczania – 1953). Dnia 12 listopada 1957 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto oddział dla pracujących – kierunek mechaniczny i ogólnozawodowy. 1 września 1962 roku rozpoczęło działalność pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności: obróbka skrawaniem, zaś 2 grudnia 1962 roku Technikum dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Ważnym momentem było oddanie do użytku nowo wybudowanych warsztatów szkolnych znajdujących się na zapleczu budynku przy ulicy Sobieskiego 10.

1 września 1966 roku Technikum Mechaniczne przeniesiono do budynku przy ulicy Parkowej 1, przy ulicy Sobieskiego pozostała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której od września 1972 roku wprowadzono nową specjalność: kierowca mechanik pojazdów samochodowych. W styczniu 1974 roku połączono Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczne i Technikum dla Pracujących w jedną instytucję pn. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie. W skład kompleksu szkolnego wchodziły:

 • budynek przy ulicy Sobieskiego 10 [Zasadnicza Szkoła Zawodowa]
 • budynek przy ulicy Parkowej 1 [Technikum Mechaniczne]
 • budynki warsztatowe przy ulicy Sobieskiego 10
 • internat przy Placu Wolności (ob. Plac Generała Józefa Hallera)

za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie w latach 1926-2004 (kadra kierownicza szkoły, która następnie weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie) / za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

 • kmdr mgr inż Antoni Garnuszewski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1926-1929)
 • inż Jan Stec (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1929-1934)
 • inż. Zwierzyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1934)
 • inż. Karabasz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935)
 • inż. Witold Wroczyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935-1939)
 • Stanisław Gniewosz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1945-1950)
 • Emil Gabański (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1950-1952)
 • Bernard Rezmer (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1952-1954)
 • mgr inż. Mieczysław Wysokiński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1954-1990)
 • mgr inż. Roman Kirszling (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1991-2002)
 • mgr Maciej Dunajski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 2002-2004)

osoby widoczne:

 • Mieczysław Izydorek – w latach 1963-1988 wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie
 • Roman Kirszling – w latach 1991-2002 dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie
 • Roman Makowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie 
 • Zyta Wańska – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie (od 1975 roku)
 • Ireneusz Ciewiertnia – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie (1980-1981, od 1994)

osoby powiązane:

 • Maksymilian Tytus Huber (1872-1950) – naukowiec, inżynier mechanik, absolwent Lwowskiej Szkoły Politechnicznej (Wydział Inżynierii), asystent w Katedrze Budowy Dróg i Tuneli (Lwowska Szkoła Politechniczna), od 1908 roku profesor Politechniki Lwowskiej, rektor Politechniki Lwowskiej (w roku akademickim 1914/15 i 1921/22), członek Tymczasowego Komitetu Doradczo-Naukowego, kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktor honoris causa krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej  (1945), Politechniki Warszawskiej (1947) oraz Politechniki Gdańskiej (1950), wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki ciał stałych, autor hipotezy naprężenia materiałów zwanej „hipotezą Hubera”, patron Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • pokój nauczycielski / Zespół Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie (ulica Parkowa 1)

obiekty powiązane:

 • budynek przy ulicy Sobieskiego 10 / współcześnie: Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego (czas powstania obiektu: około 1900 roku, pierwotnie: Fabryka Maszyn Rolniczych, od 1 września 1929 roku Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa Towarzystwa Rzemieślniczego w Tczewie, od roku 1938 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne, w okresie II wojny światowej obóz przejściowy; w roku 1974 rok doszło do połączenia dwóch działających niezależnie placówek szkolnych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum dla Pracujących w jedną instytucję: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie)
 • budynek przy ulicy Parkowej 1 / obecnie Zespół Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie przy ulicy Parkowej 1 (dawna szkoła mniejszości niemieckiej; czas powstania obiektu: około 1934-1935; współczesny Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera z Zespołem Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego; utworzony został na mocy Uchwały nr XVI/97/04 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku; w latach 2004-2006 zajęcia edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie prowadzone były w dwóch budynkach: przy ulicy Parkowej 1 i przy Placu Św. Grzegorza 5)

data:

21 czerwca 2000 roku

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie, 75-lecie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie, jubileusze szkolne, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, ulica Parkowa, ulica Parkowa 1, Maksymilian Tytus Huber (1872-1950), Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego, Technikum Mechaniczne w Tczewie, grono pedagogiczne, szkoły Tczew

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XI5c-11269

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content