Tczew. Teren Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie

Tczew. Teren Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie

W 1926 roku starosta tczewski, Wacław Dytkiewicz, podjął decyzję o utworzeniu w Tczewie szkoły zawodowej, umożliwiającej młodzieży zdobycie doświadczenia oraz umiejętności dostosowanych do potrzeb kształtującego się rynku pracy. Dnia 14 kwietnia 1926 roku Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, pismem nr III D.R. 1902/26, powołał Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, która rozpoczęła działalność 1 września 1926 roku. W 1929 roku starostwo zakupiło budynek przy ulicy Sobieskiego 10, w którym wcześniej mieściła się fabryka maszyn rolniczych. Począwszy od roku 1938 szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę (Państwowe Gimnazjum Mechaniczne – 1938, Zasadnicza Szkoła Metalowa – 1950, Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Tczewie – 1951, Państwowe Liceum Mechaniczne I stopnia – 1952, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o dwuletnim cyklu nauczania – 1953). Dnia 12 listopada 1957 roku w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto oddział dla pracujących – kierunek mechaniczny i ogólnozawodowy. 1 września 1962 roku rozpoczęło działalność pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności: obróbka skrawaniem, zaś 2 grudnia 1962 roku Technikum dla Pracujących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Ważnym momentem było oddanie do użytku nowo wybudowanych warsztatów szkolnych znajdujących się na zapleczu budynku przy ulicy Sobieskiego 10.

1 września 1966 roku Technikum Mechaniczne przeniesiono do budynku przy ulicy Parkowej 1, przy ulicy Sobieskiego pozostała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której od września 1972 roku wprowadzono nową specjalność: kierowca mechanik pojazdów samochodowych. W styczniu 1974 roku połączono Zasadniczą Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczne i Technikum dla Pracujących w jedną instytucję pn. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie. W skład kompleksu szkolnego wchodziły:

 • budynek przy ulicy Sobieskiego 10 [Zasadnicza Szkoła Zawodowa]
 • budynek przy ulicy Parkowej 1 [Technikum Mechaniczne]
 • budynki warsztatowe przy ulicy Sobieskiego 10
 • internat przy Placu Wolności (ob. Plac Generała Józefa Hallera)

za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie w latach 1926-2004 (kadra kierownicza szkoły, która następnie weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie) / za: Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie. 80 lat tradycji (1926-2006), praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Ickiewicza, s. 67-68

 • kmdr mgr inż Antoni Garnuszewski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1926-1929)
 • inż Jan Stec (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1929-1934)
 • inż. Zwierzyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1934)
 • inż. Karabasz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935)
 • inż. Witold Wroczyński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1935-1939)
 • Stanisław Gniewosz (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1945-1950)
 • Emil Gabański (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1950-1952)
 • Bernard Rezmer (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1952-1954)
 • mgr inż. Mieczysław Wysokiński (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1954-1990)
 • mgr inż. Roman Kirszling (czas pełnienia funkcji dyrektora: 1991-2002)
 • mgr Maciej Dunajski (czas pełnienia funkcji dyrektora: 2002-2004)

osoby powiązane:

 • Maksymilian Tytus Huber (1872-1950) – naukowiec, inżynier mechanik, absolwent Lwowskiej Szkoły Politechnicznej (Wydział Inżynierii), asystent w Katedrze Budowy Dróg i Tuneli (Lwowska Szkoła Politechniczna), od 1908 roku profesor Politechniki Lwowskiej, rektor Politechniki Lwowskiej (w roku akademickim 1914/15 i 1921/22), członek Tymczasowego Komitetu Doradczo-Naukowego, kierownik Katedry Wyższych Zagadnień Mechaniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, doktor honoris causa krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej  (1945), Politechniki Warszawskiej (1947) oraz Politechniki Gdańskiej (1950), wybitny specjalista w dziedzinie mechaniki ciał stałych, autor hipotezy naprężenia materiałów zwanej „hipotezą Hubera”, patron Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • hale warsztatowe Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
 • samochód dostawczy marki Żuk / FSC Żuk [samochód produkowany w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie]

obiekty widoczne w tle:

 • most drogowy – historyczny most drogowy zbudowany został w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy projektu Carla Lentze; w 1947 roku zniszczeniu uległy prowizorycznie odbudowane przęsła tczewskiego mostu drogowego (niesiona przez powódź kra lodowa uszkodziła kilka drewnianych podpór mostowych w wyniku czego siedem dźwigarów wpadło do rzeki); 15 stycznia 1948 roku przywrócony został ruch drogowy na tak zwanym „starym moście”, pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym powstała specjalna kładka, umożliwiająca autom kontynuowanie drogi po przęsłach kolejowych; 31 stycznia 1959 roku władze miejskie oficjalnie dopuściły most drogowy do użytku, ogłaszając, że jest on w całości przejezdny (zbędna kładka łącząca oba mosty została w tym samym roku usunięta); drogowcy, mimo wydanego przez władze miejskie komunikatu o przejezdności mostu, przystąpili do generalnego remontu nawierzchni (aby umożliwić samochodom wjazd na remontowany most w miejscu zachodniego przyczółka powstała tymczasowa kładka); remont zakończył się ostatecznie w roku 1961; 21 marca 2000 roku trzy środkowe przęsła oryginalnej konstrukcji oraz cztery wieże w stylu neogotyckim zostały wpisane do rejestru zabytków, pozostałe elementy konstrukcyjne mostu drogowego dołączone zostały do rejestru w kilkanaście lat później, tj. 7 października 2016 roku (tym samym cały tczewski most został oficjalnie uznany za zabytek); w październiku 2011 roku, z uwagi na postępującą degradację przęseł, ruch na tczewskim moście drogowym został wstrzymany; od 2012 roku trwa proces odbudowy tczewskiego mostu drogowego w wariancie historycznym; kompleksowe prace o wartości 35,5 mln złotych podjęto na początku roku 2019; 15 kwietnia 2019 roku, podczas kolejnego etapu odbudowy mostu drogowego, dokonano wyjątkowego odkrycia: pod dawnym portalem zachodnim odnaleziono kapsułę czasu wmurowaną w przyczółek tczewskiego mostu 27 lipca 1851 roku oraz tablicę pamiątkową opatrzoną niemieckojęzyczną inskrypcją: „Jego wysokość, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, położył kamień węgielny pod mostem wiślanym w Tczewie, 27 lipca 1851 r.” / za: Bartosz Listewnik, „Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów”
 • most kolejowy – historyczny most kolejowy wybudowany został w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem; odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych mostu kolejowego rozpoczęła się w marcu 1946 roku; 8 marca 1947, dokładnie w dwa lata po wysadzeniu mostów wiślanych przez armię niemiecką, obiekt został tymczasowo odbudowany, o pracach przy odbudowie tczewskiego mostu pisano między innymi na łamach „Życia Radomskiego” z 22 października 1947 roku: Most pod Tczewem prawie gotowy. Roboty przy odbudowie największego mostu w Polsce na Wiśle pod Tczewem posuwają się szybko naprzód. Niektóre prace prowadzone są na dwie zmiany. Most posiada 10 przęseł i ma 1060 metrów długości. Odbudowa trwa już prawie dwa lata. (…) 4 przęsła konstrukcji żelaznej sprowadzone zostały z Anglii, 5 przęseł naprawiono na miejscu. Już wkrótce most pod Tczewem zostanie oddany do użytku, co pozwoli na uruchomienie pociągów bezpośrednich na linii: Gdynia – Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa; do odbudowy tczewskiego mostu kolejowego użyto brytyjskich elementów ESTB wyprodukowanych w 1945 roku; odbudowany w roku 1958 most stanowi kompilację wielu form konstrukcyjnych; w latach 2009-2010 most kolejowy przeszedł generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia

obiekty powiązane:

 • Zespół Szkół Technicznych im. kmdr. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie przy ulicy Parkowej 1 (dawna szkoła mniejszości niemieckiej; czas powstania obiektu: około 1934-1935; współczesny Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera z Zespołem Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego; utworzony został na mocy Uchwały nr XVI/97/04 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku; w latach 2004-2006 zajęcia edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie prowadzone były w dwóch budynkach: przy ulicy Parkowej 1 i przy Placu Św. Grzegorza 5)

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, szkoły zawodowe, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Tczewie, Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły ponadpodstawowe, Maksymilian Tytus Huber (1872-1950), ulica Sobieskiego 10, ulica Sobieskiego 11, ulica Sobieskiego, Zespół Szkół Mechanicznych im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Tczewie – dyrekcja, zagadnienia gospodarcze, architektura, urbanistyka, budownictwo

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

XI5c-11256

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content