Tczew. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Czyżykowskiej 17 / obecnie Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie

Tczew. Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Czyżykowskiej 17 / obecnie Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie

osoby widoczne:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie (ulica Czyżykowska 17)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 / obecnie: Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie [w budynku przy ulicy Czyżykowskiej 17 mieściła się dawniej szkoła podstawowa, najstarsze wzmianki dotyczące czyżykowskiej szkoły elementarnej pochodzą z 1838 roku, od 1906 roku budynek stał się siedzibą pięcioklasowej publicznej szkoły podstawowej; po pierwszej wojnie światowej szkoła powszechna we wsi Czyżykowo (obecnie osiedle Czyżykowo) była jedną z trzech szkół tego typu na terenie Tczewa, placówka obejmowała dawną wieś Czyżykowo oraz rejon obecnych ulic: Sienkiewicza, Bałdowskiej, Paderewskiego i 30 Stycznia; począwszy od reorganizacji szkolnictwa podstawowego (lata 30-te XX wieku) do roku 1976 (z przerwą okupacyjną) w budynku przy ulicy Czyżykowskiej 17 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 4 (do grona pedagogicznego SP nr 4 należeli między innymi: Bałachowski, Literowicz, Kuhn, Kąkolewski, Poniatowska, Więckowski, Wiórek, Feisel, Adamczak); w roku szkolnym 1976/1977 obiekt przy ulicy Czyżykowskiej 17 stał się siedzibą kilku placówek edukacyjnych: Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących (istniejącego od roku 1955 przy LO im. Adama Mickiewicza, następnie przy LO im. Marii Skłodowskiej-Curie), Średniego Studium Zawodowego, Podstawowego Studium Zawodowego oraz Szkoły Podstawowej dla Pracujących; 1 września 1977 roku powołano w Tczewie Zespół Szkół nr 2 w skład którego weszły wymienione wyżej szkoły zawodowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2, włączona w ramy placówki po reorganizacji Zasadniczej Szkoły Dokształcającej przy dawnym Placu Komuny Paryskiej (ob. Plac Św. Grzegorza); struktura Zespołu Szkół nr 2 obowiązywała w niezmienionej formie do roku 1986

Kalendarium – lata 1986-2002:

 • Rok szkolny 1985/1986 – ostatni rok funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących
 • Rok szkolny 1993/1994 – ostatni rok istnienia Średniego Studium Zawodowego
 • 1 września 1994 roku – otwarcie Liceum Handlowego dla Dorosłych i Technikum Zawodowego dla Dorosłych
 • 2002 rok – powołanie Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie (w skład ZSRiK weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Liceum Profilowane, Liceum Handlowe dla Dorosłych, Technikum Zawodowe dla Dorosłych)
 • lata 2003-2006 – rozszerzenie zakresu działalności tczewskiego Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich (od roku 2003 w ramach ZSRiK zaczęły działać kolejno: Technikum nr 2 – od roku szkolnego 2003/2004, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych (dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej) – od roku szkolnego 2004/2005, II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej) – od roku szkolnego 2005/2006, Szkoła Policealna dla Dorosłych – od roku szkolnego 2006/2007)

data:

lata 60. XX wieku

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, szkoły podstawowe, szkoła elementarna, Szkoła Podstawowa nr 4, Zespół Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie, ulica Czyżykowska, ulica Czyżykowska 17, osiedle Czyżykowo, Zespół Szkół nr 2 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie – uczniowie

uwagi:

 • fotografia czarno-biała
 • reprodukcja
 • zdjęcie grupowe / zdjęcie klasowe

sygnatura:

XI5b-11304

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content