Tczew. Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie – pracownia techniki biurowej (1994 rok)

Tczew. Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie – pracownia techniki biurowej (1994 rok)

Minister Federalny Oświaty i Nauki RFN, prof. Karl Heinz Laermann uczestniczył w uroczystościach otwarcia komputerowej pracowni multimedialnej i pracowni techniki biurowej. Jako pierwszy testował urządzenia w obu laboratoriach dydaktycznych / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński

miejscowość:

  • Tczew

osoby widoczne:

  • Ferdynand Motas – samorządowiec, w latach 1990-1994 prezydent miasta Tczewa, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, w latach 1968-1990 związany zawodowo z Tczewską Stocznią Rzeczną (stanowisko: technolog), wieloletni członek Rady Miejskiej w Tczewie (w latach 2010-2014 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Finansowo-Budżetowej) [Ferdynand Motas o Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie: „Tczewskie CED jest pierwszą w Polsce komunalną placówką oświatową dla młodzieży i dorosłych. Tworząc ją, myśleliśmy m.in. o bezrobotnych, w tym szczególnie młodzieży z maturą ogólną, dla której zabrakło miejsca na wyższych uczelniach. Centrum stwarza szansę na uzyskanie atrakcyjnego zawodu w szkołach policealnych lub po ukończeniu wyższych studiów zawodowych. Tczew ma korzystne położenie pod względem komunikacyjnym, a to dla wielu osób stanowi istotny czynnik w dostępie do wiedzy. Musimy sprostać wyzwaniom czasu transformacji gospodarki i stworzyć możliwość szybkiego, elastycznego i niedrogiego przekwalifikowywania i dokształcania. Mamy szansę realizacji tego zadania w oparciu o wzorce kształcenia dorosłych sprawdzone w krajach rozwiniętych. Przychylność Rady Miejskiej oraz gmin tworzących porozumienie, zaangażowanie, trafne inicjatywy i energia w działaniu dyrektora CED oraz jego współpracowników umożliwiły niezwykle dynamiczny rozwój placówki. O celowości jej powołania najlepiej świadczy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców regionu wszystkimi formami edukacji w Centrum / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński
  • prof. Karl Heinz Laermann – polityk, inżynier, nauczyciel akademicki (wykładowca statystyki eksperymentalnej na  RWTH Aachen), od 1974 roku związany zawodowo z Bergische Universität Wuppertal, działacz Wolnej Partii Demokratycznej (FDP), parlamentarzysta, minister federalny Oświaty i Nauki RFN w czwartym rządzie Helmuta Kohla

miejsca widoczne:

  • pracownia techniki biurowej: „Równolegle z pracownią multimedialną oddano do użytku pracownię techniki biurowej. Na piętnastu stanowiskach możliwe jest prowadzenie w niej zajęć symulacyjnych w zakresie pracy sekretariatu – począwszy od maszynopisania, a skończywszy na obsłudze nowoczesnych urządzeń biurowych. Środki na wyposażenie pracowni [chodzi o pracownię multimedialną oraz pracownię techniki biurowej] uzyskano dzięki staraniom Alfreda Schickentanza, pomocy fundacji zachodnioeuropejskich oraz Ministerstwa Federalnego Oświaty i Nauki RFN” / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński

miejsca powiązane:

  • sala komputerowa / pracownia dydaktyczna / pracownia multimedialna: „Funkcjonujące w CED dwa laboratoria komputerowe należą do najlepiej wyposażonych tego rodzaju pracowni w województwie gdańskim [ob. woj. pomorskie]. Pierwsza z nich składa się z piętnastu stanowisk dydaktycznych połączonych w sieć i jednego serwera sieci. Laboratorium wyposażone jest również w osiem drukarek igłowych, drukarkę laserową i skaner stacjonarny. Zestaw ten umożliwia wszechstronną działalność dydaktyczną. Może być wykorzystywany do szkoleń i ćwiczeń z zakresu podstaw obsługi komputera, systemów operacyjnych, języków programowania, oprogramowania użytkowego. W maju 1994 roku oddano do użytku drugą pracownię komputerową. Jest ona jeszcze nowocześniejsza od pierwszego laboratorium, ponieważ umożliwia wykorzystywanie komputerów jako urządzeń multimedialnych. Wyposażona jest w szesnaście stanowisk dydaktycznych połączonych w sieć. Pracują w niej komputery klasy 486, co gwarantuje, że przez najbliższe lata sprzęt ten będzie można uznać za nowoczesny. Każde stanowisko wyposażone jest w kartę dźwiękową, co umożliwia prowadzenie zajęć nie tylko z zakresu informatyki, ale m.in. pozwala na doskonalenie umiejętności w zakresie języków obcych czy przyswajanie wiedzy z przedmiotów ogólnokształcących, np. chemii, geografii, biologii. Dodatkowe wyposażenie pracowni stanowi osiem drukarek atramentowych, a także CD ROM Multi Spin 3X.” / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński

obiekty powiązane:

Centrum Edukacji Dorosłych (w latach 1995-2012 tczewskie); obecnie Urząd Miejski przy ulicy 30-go Stycznia 1

Obiekt wzniesiono w roku 1891 na potrzeby Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii (niem. Kaiserin Auguste Victoria Schule). Jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej. W roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie. Po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne. 10 października 1945 roku powołano do życia Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Pierwszym dyrektorem placówki był Stanisław Łoś. We wrześniu 1946 roku Zarząd Miejski podjął decyzję o przydzieleniu szkole gmachu dawnego gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30-go Stycznia 1 (daw. ulica Feliksa Dzierżyńskiego). W 1948 roku dotychczasowe Gimnazjum Handlowe przekształcone zostało w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś w roku 1951 roku w Państwowe Technikum Handlowe. Od pierwszych lat swego istnienia szkoła podlegała kolejno Ministerstwu Oświaty, Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego oraz Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. W roku 1957 placówka przejęta została przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, od tego momentu w budynku przy ulicy 30-Stycznia 1 działalność rozpoczął Zespół Szkół Zawodowych C.R.S. „Samopomoc Chłopska” (od 15 września 1965 roku funkcję dyrektora ZSZ C.R.S. SCh pełnił Czesław Glinkowski). Na przestrzeni lat szkoła oferowała młodzieży różnorakie specjalizacje oraz kierunki kształcenia, w tym także specjalizację ekonomiczną najchętniej wybieraną przez uczniów tczewskiej placówki. W roku 1973, wraz z przeniesieniem „ekonomika” do nowoczesnego gmachu szkolnego przy ulicy Gdańskiej 17, w budynku dawnego gimnazjum żeńskiego czasowo działał Zespół Szkół Budowlanych (Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu). 8 grudnia 1987 roku w tczewskim Zespole Szkół Budowlanych wybuchł pożar o którym pisano na łamach lokalnej prasy:

Groźny pożar w centrum Tczewa

Wczoraj, około godziny 12., wybuchł groźny pożar w samym centrum Tczewa. Palił się obiekt Zespołu Szkół Budowlanych. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały strych szkoły. W tym czasie przebywało w budynku ponad 200 uczniów i pracowników, których natychmiast ewakuowano.

Akcja ratownicza z uwagi m.in. na zamarznięte hydranty uliczne była utrudniona. Wodę musiano dowozić wozami strażackimi z innych punktów miasta. Ponadto było tylko jedno wejście na palące się poddasze. Sytuacja była poważna: pożar zagrażał sąsiednim budynkom, łącznie z kinem „Wisła”.

Mimo działań straży ogień strawił całkowicie drewniany strych i częściowo aulę na pierwszym piętrze. Spaliło się także szkolne archiwum oraz magazyn sprzętu sportowego.

W wyniku pożaru zostały zalane i częściowo zniszczone sale dydaktyczne (…) Ofiar w ludziach nie było. Ogólne straty szacuje się wstępnie na około 5 mln zł. (…) Podjęto decyzję, że od poniedziałku, 12 bm., zajęcia odbywać się będą na drugiej zmianie w miejscowym liceum ogólnokształcącym.

W roku 1988 podjęto decyzję o przekazaniu strawionego przez pożar obiektu szkolnego tczewskiemu Liceum Medycznemu, administracja służby zdrowia nie posiadała jednak środków wystarczających do wyremontowania budynku i zaadoptowania go na własne cele. Czasowo w gmachu przy ulicy 30-go Stycznia 1 swoją siedzibę miała dyrekcja oraz administracja Państwowego Domu Dziecka. W roku 1993 budynek został przekazany Centrum Edukacji Dorosłych, placówce oświatowej utworzonej w 1992 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tczewa. W tym samym roku rozpoczęto gruntowny remont obiektu, odnowiono aulę oraz zniszczone sale lekcyjne, przystąpiono do odbudowy dachu, zastępując dotychczasową konstrukcję drewnianą trwalszą konstrukcją metalową. W 1995 roku trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek z poddaszem został oddany do użytku. W obiekcie mieściły się między innymi liceum dla dorosłych, szkoła policealna, Centrum Młoda Europa, Europejskie Centrum Transferu Innowacji. Placówka oferowała osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych różnorakie kursy oraz szkolenia m.in. kursy komputerowe, kursy języków obcych, kursy finansowo-księgowe, roczny kurs kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna”, kurs „Specjalista ds. reklamy”, kurs „Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, itd. Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego działało w Tczewie do roku 2012.

W roku 2013 podjęto decyzję o przeniesieniu do budynku przy ulicy 30-go Stycznia 1 niektórych wydziałów tczewskiego magistratu. Trzykondygnacyjny gmach o łącznej powierzchni użytkowej: 1426,78 m kwadratowych poddano gruntownej modernizacji: wydzielono samodzielne pomieszczenia biurowe, zaprojektowano zaplecze gospodarczo-kuchenne, zamontowano dodatkowe okna połaciowe, itd. Współcześnie w gmachu dawnej szkoły żeńskiej przy ulicy 30-go Stycznia 1 znajduje się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie.

data:

maj 1994 roku

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, szkoły policealne, kurs komputerowy, Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie – kursy, Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie – historia, Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, pracownie dydaktyczne, pracownia techniki biurowej, Ferdynand Motas, Karl Heinz Laermann, kursy, szkolenia, komputerowa pracownia multimedialna

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XI2b-15400

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content