Tczew. Centrum Edukacji Dorosłych – Ferdynand Motas, Iwona Malmur, Józef Lisowski, Alfred Schickentanz (luty 1994)

Tczew. Centrum Edukacji Dorosłych – Ferdynand Motas, Iwona Malmur, Józef Lisowski, Alfred Schickentanz (luty 1994)

miejscowość:

  • Tczew

osoby widoczne:

  • Ferdynand Motas – samorządowiec, w latach 1990-1994 prezydent miasta Tczewa, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, w latach 1968-1990 związany zawodowo z Tczewską Stocznią Rzeczną (stanowisko-technolog), wieloletni członek Rady Miejskiej w Tczewie (w latach 2010-2014 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Finansowo-Budżetowej) [Ferdynand Motas o Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie: „Tczewskie CED jest pierwszą w Polsce komunalną placówką oświatową dla młodzieży i dorosłych. Tworząc ją, myśleliśmy m.in. o bezrobotnych, w tym szczególnie młodzieży z maturą ogólną, dla której zabrakło miejsca na wyższych uczelniach. Centrum stwarza szansę na uzyskanie atrakcyjnego zawodu w szkołach policealnych lub po ukończeniu wyższych studiów zawodowych. Tczew ma korzystne położenie pod względem komunikacyjnym, a to dla wielu osób stanowi istotny czynnik w dostępie do wiedzy. Musimy sprostać wyzwaniom czasu transformacji gospodarki i stworzyć możliwość szybkiego, elastycznego i niedrogiego przekwalifikowywania i dokształcania. Mamy szansę realizacji tego zadania w oparciu o wzorce kształcenia dorosłych sprawdzone w krajach rozwiniętych. Przychylność Rady Miejskiej oraz gmin tworzących porozumienie, zaangażowanie, trafne inicjatywy i energia w działaniu dyrektora CED oraz jego współpracowników umożliwiły niezwykle dynamiczny rozwój placówki. O celowości jej powołania najlepiej świadczy bardzo duże zainteresowanie mieszkańców regionu wszystkimi formami edukacji w Centrum / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński]
  • Iwona Malmur – dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, była dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestniczka tczewskiego Zjazdu absolwentów liceów: Liceum Pedagogicznego, Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza i Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie (15-16 VI 2002 roku)
  • Józef Lisowski / Józef Andrzej Lisowski – profesor nauk technicznych (specjalizacja: automatyka, robotyka, elektrotechnika, automatyka okrętowa), w latach 1989-1996 rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, w latach 2002-2008 rektor Akademii Morskiej w Gdyni, absolwent Politechniki Gdańskiej, profesor zwyczajny na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej, członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, nauczyciel akademicki uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Błękitną Komandorią Ligi Morskiej i Rzecznej, Złotą Odznaką UNESCO International Center for Engineering Education in Australia, itd.
  • Alfred Schickentanz – inicjator powołania Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, dyrektor Volkshochschule w Overath-Rosrath w RFN [Alfred Schickentanz o Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie: „Przed laty utrzymywałem bliskie kontakty z tczewską parafią Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Rozmowy z nauczycielami skupionymi wokół tej parafii doprowadziły do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Zauważyłem, że w Polsce brakuje nowoczesnego systemu kształcenia ludzi dorosłych. Jeżeli w jakiejś społeczności zmienia się tak dużo, to konieczne jest, by dać również dorosłym szansę stałego dokształcania się i zdobywania nowego, zgodnego z zapotrzebowaniem zawodu. W związku z tym, że gminy powinny być też odpowiedzialne za przekwalifikowanie pracowników, nawiązałem kontakty z Zarządem i Radą Miejską. Przekonywałem obie te instytucje, że powinny być odpowiedzialne za to zadania. Po rozmowach w Tczewie i w Warszawie opracowaliśmy w 1991 roku statut szkoły kształcenia dorosłych. Później pomyśleliśmy, że warto tym przedsięwzięciem zainteresować nie tylko Tczew, ale również okoliczne gminy. Od września 1992 roku można mówić o znaczącym pozytywnym oddziaływaniu CED na lokalną społeczność. Moja propozycja i jej realizacja okazały się trafne / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński]

obiekty powiązane:

Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie (w latach 1995-2012); obecnie Urząd Miejski przy ulicy 30 Stycznia 1

Obiekt wzniesiono w roku 1891 na potrzeby Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii (niem. Kaiserin Auguste Victoria Schule). Jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej. W roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie. Po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne. 10 października 1945 roku powołano do życia Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Pierwszym dyrektorem placówki był Stanisław Łoś. We wrześniu 1946 roku Zarząd Miejski podjął decyzję o przydzieleniu szkole gmachu dawnego gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (daw. ulica Feliksa Dzierżyńskiego). W 1948 roku dotychczasowe Gimnazjum Handlowe przekształcone zostało w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś w roku 1951 roku w Państwowe Technikum Handlowe. Od pierwszych lat swego istnienia szkoła podlegała kolejno Ministerstwu Oświaty, Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego oraz Ministerstwu Handlu Wewnętrznego. W roku 1957 placówka przejęta została przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, od tego momentu w budynku przy ulicy 30-Stycznia 1 działalność rozpoczął Zespół Szkół Zawodowych C.R.S. „Samopomoc Chłopska” (od 15 września 1965 roku funkcję dyrektora ZSZ C.R.S. SCh pełnił Czesław Glinkowski). Na przestrzeni lat szkoła oferowała młodzieży różnorakie specjalizacje oraz kierunki kształcenia, w tym także specjalizację ekonomiczną najchętniej wybieraną przez uczniów tczewskiej placówki. W roku 1973, wraz z przeniesieniem „ekonomika” do nowoczesnego gmachu szkolnego przy ulicy Gdańskiej 17, w budynku dawnego gimnazjum żeńskiego czasowo działał Zespół Szkół Budowlanych (Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu). 8 grudnia 1987 roku w tczewskim Zespole Szkół Budowlanych wybuchł pożar o którym pisano na łamach lokalnej prasy:

Groźny pożar w centrum Tczewa

Wczoraj, około godziny 12., wybuchł groźny pożar w samym centrum Tczewa. Palił się obiekt Zespołu Szkół Budowlanych. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się na cały strych szkoły. W tym czasie przebywało w budynku ponad 200 uczniów i pracowników, których natychmiast ewakuowano.

Akcja ratownicza z uwagi m.in. na zamarznięte hydranty uliczne była utrudniona. Wodę musiano dowozić wozami strażackimi z innych punktów miasta. Ponadto było tylko jedno wejście na palące się poddasze. Sytuacja była poważna: pożar zagrażał sąsiednim budynkom, łącznie z kinem „Wisła”.

Mimo działań straży ogień strawił całkowicie drewniany strych i częściowo aulę na pierwszym piętrze. Spaliło się także szkolne archiwum oraz magazyn sprzętu sportowego.

W wyniku pożaru zostały zalane i częściowo zniszczone sale dydaktyczne (…) Ofiar w ludziach nie było. Ogólne straty szacuje się wstępnie na około 5 mln zł. (…) Podjęto decyzję, że od poniedziałku, 12 bm., zajęcia odbywać się będą na drugiej zmianie w miejscowym liceum ogólnokształcącym.

W roku 1988 podjęto decyzję o przekazaniu strawionego przez pożar obiektu szkolnego tczewskiemu Liceum Medycznemu, administracja służby zdrowia nie posiadała jednak środków wystarczających do wyremontowania budynku i zaadoptowania go na własne cele. Czasowo w gmachu przy ulicy 30 Stycznia 1 swoją siedzibę miała dyrekcja oraz administracja Państwowego Domu Dziecka. W roku 1993 budynek został przekazany Centrum Edukacji Dorosłych, placówce oświatowej utworzonej w 1992 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tczewa. W tym samym roku rozpoczęto gruntowny remont obiektu, odnowiono aulę oraz zniszczone sale lekcyjne, przystąpiono do odbudowy dachu, zastępując dotychczasową konstrukcję drewnianą trwalszą konstrukcją metalową. W 1995 roku trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek z poddaszem został oddany do użytku. W obiekcie mieściły się między innymi liceum dla dorosłych, szkoła policealna, Centrum Młoda Europa, Europejskie Centrum Transferu Innowacji. Placówka oferowała osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych różnorakie kursy oraz szkolenia m.in. kursy komputerowe, kursy języków obcych, kursy finansowo-księgowe, roczny kurs kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna”, kurs „Specjalista ds. reklamy”, kurs „Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, itd. Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego działało w Tczewie do roku 2012.

W roku 2013 podjęto decyzję o przeniesieniu do budynku przy ulicy 30 Stycznia 1 niektórych wydziałów tczewskiego magistratu. Trzykondygnacyjny gmach o łącznej powierzchni użytkowej: 1426,78 m kwadratowych poddano gruntownej modernizacji: wydzielono samodzielne pomieszczenia biurowe, zaprojektowano zaplecze gospodarczo-kuchenne, zamontowano dodatkowe okna połaciowe, itd. Współcześnie w gmachu dawnej szkoły żeńskiej przy ulicy 30 Stycznia 1 znajduje się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie.

wydarzenia powiązane:

inauguracja roku akademickiego [chodzi o uroczystą inaugurację pierwszego roku akademickiego w tczewskim punkcie konsultacyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni]

Wydarzenie relacjonowano na łamach prasy (Dziennik Bałtycki, Głos Wybrzeża):

Morska uczelnia wraca do Tczewa

(…) Po kilkudziesięciu latach wraca do Tczewa uczelnia, której początki sięgają roku 1920 właśnie w tym mieście. Jak to powiedział rektor WSM, prof. Józef Lisowski dług zaciągnięty przez gdyńską szkołę wobec Tczewa został w ten sposób spłacony. Uroczystość, która odbyła się w siedzibie Centrum Edukacji Dorosłych (będącym siedzibą punktu konsultacyjnego) miała bardzo uroczysty przebieg.

Aula CED z trudem pomieściła zaproszonych gości oraz słuchaczy pierwszego roku 3-letnich zaocznych studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem”. Odebrali oni indeksy i czynili to z nadzieją, że po ukończeniu nauki otrzymają interesujące propozycje pracy. Prezydent Tczewa, Ferdynand Motas, który był inicjatorem powołania punktu konsultacyjnego WSM powiedział nam, że liczy na to, iż powołanie tego menedżerskiego kierunku kształcenia przyczyni się do ożywienia gospodarczego miasta.

Przy okazji drobne wyjaśnienie. Przybrudzone oflagowanie zawieszone na budynku CED nie jest przejawem niechlujstwa gospodarzy obiektu. To marynarski przesąd nakazuje niepranie barwnych flag.

/Dziennik Bałtycki 42/94, 19-20.02.1994/

Morska w Tczewie

Data 18 lutego 1994 roku zapisze się niewątpliwie złotymi zgłoskami w kronikach Tczewa. Odbyła się właśnie podniosła uroczystość – inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższych Zaocznych Zawodowych Studiów Licencjackich Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. I tak po kilkudziesięciu latach do swoje kolebki powróciły tradycje szkolnictwa morskiego. Przypomnijmy, że w latach 1920-1930 w grodzie Sambora działała Państwowa Wyższa Szkoła Morska, mieszcząca się w gmachu obecnego liceum ogólnokształcącego.

Tczewską inaugurację zaszczycili liczni goście, a wśród nich wicewojewoda gdański prof. Józef Borzyszkowski, rektorzy wszystkich uczelni Trójmiasta, biskup pelpliński Piotr Krupa, konsul generalny Niemiec w Gdańsku Dorota Boder, goście zagraniczni. Obecni byli też seniorzy żywej legendy szkolnictwa morskiego w Tczewie z przybyłym z Paryża Michałem Hłasko. Odbyło się tradycyjne ślubowanie i immatrykulacja grupy 117 studentów I roku, którzy kształcić się będą w specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwami morskimi”. Podpisano też porozumienie o współpracy między WSM a władzami miasta i Centrum Edukacji Dorosłych. (gab)

/Głos Wybrzeża 42/94, 19-20.02.1994/

data:

18 lutego 1994 roku

hasła przedmiotowe:

edukacja, szkolnictwo, oświata, nauka, Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie, szkoły policealne, Wyższa Szkoła Morska, uczelnie wyższe, studia zaoczne, studia 3-letnie, studia licencjackie, Wyższe Zaoczne Zawodowe Studia Licencjackie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, rok akademicki 1994/1995, Józef Lisowski / Józef Andrzej Lisowski, Iwona Malmur, Ferdynand Motas, Alfred Schickentanz, inauguracja roku akademickiego

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

XI2b-15394

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content