Tczew. Ryszard Szwoch „Ruch regionalny na Kociewiu i perspektywy jego rozwoju: uwagi i tezy” – referat

Tczew. Ryszard Szwoch „Ruch regionalny na Kociewiu i perspektywy jego rozwoju: uwagi i tezy” – referat

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Ryszard Szwoch „Ruch regionalny na Kociewiu i perspektywy jego rozwoju: uwagi i tezy” – referat

organizacje powiązane:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie (rok założenia: 1970; organizacja powołana w celu popularyzowania historii i tradycji lokalnej oraz współtworzenia współczesnego oblicza miasta i ziemi tczewskiej)
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (rok założenia: 1973; organizacja powołana w celu kultywowania historii i tradycji regionalnej na obszarze byłego powiatu starogardzkiego, promowania dorobku twórców ludowych oraz upamiętniania wydarzeń i osób zasłużonych dla Kociewia)
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu nad Wisłą (rok założenia: 1966; towarzystwo skupiające się na kultywowaniu więzi z miastem oraz regionem kociewskim; organizacja sfederowana w ramach Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy)
 • Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Świeciu nad Wisłą (rok założenia: 1985; organizacja kładąca nacisk na rozbudzanie świadomości regionalnej na wszystkich etapach edukacji, począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, aż po szkolnictwo wyższe)
 • Towarzystwo Miłośników Wisły w Tczewie (rok założenia: 1986 rok; towarzystwo powołane w celu uwrażliwienia społeczeństwa na problemy ekologiczne, gospodarcze, eksploatacyjne i turystyczne związane z rzeką Wisłą; organizacje powiązane: Klub Ornitologiczny, Klub Przyjaciół Kultury Mennonickiej „Olęder”, Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW w Tczewie)
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Oddział w Piasecznie (rok założenia: 1966; ośrodek zajmujący się popularyzacją kociewskich tradycji ruchu włościańskiego)
 • Nadwiślański Klub Krajoznawczy „TRSOW” w Tczewie (rok założenia: 1992; organizacja skupiająca osoby zainteresowane problematyką nautologiczno-etnograficzną oraz ekologiczno-przyrodniczą)
 • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej
 • Rada Miejska w Tczewie – Komisja Promocji Miasta

wydarzenia powiązane:

 • I Zjazd Mennonicki im. H. Reimera (1993 rok; organizator: Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW w Tczewie)
 • Przegląd Zespołów Kociewskich w Piasecznie [Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej i Krajów Nadbałtyckich; Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia]
 • Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury
 • obchody 650-lecie nadania praw miejskich Świeciu nad Wisłą

publikacje powiązane (periodyki, publikacje seryjne):

 • Kociewski Magazyn Regionalny (czasopismo powstało z inicjatywy dwóch organizacji regionalnych: Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (pierwszy numer KMR ukazał się w grudniu 1986 roku); Kociewski Magazyn Regionalny wydawany był początkowo jako publikacja seryjna o nieokreślonej częstotliwości (dopiero po wpisaniu KMR do sądowego rejestru czasopism pismo zaczęto wydawać regularnie – cztery razy do roku), pierwszym redaktorem naczelnym kociewskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego został Roman Landowski – pisarz, regionalista, miłośnik i piewca Kociewia)

osoby powiązane:

 • Ryszard Szwoch – propagator kultury, badacz dziejów Kociewia, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: filologia polska), sekretarz Starogardzkiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, sekretarz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, w latach 1995-2000 redaktor naczelny kwartalnika Zapiski Kociewskie (periodyk wydawany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej oraz Starogardzkie Centrum Kultury), redaktor Kociewskiego Magazynu Regionalnego, polonista, historyk wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2012), odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Medalem „Chwalba Grzymisława”, autor między innymi „Słownika biograficznego Kociewia” (tomy 1-6: Starogard Gdański: Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej, 2006-2017)
 • Roman Klim – regionalista, wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego [w czerwcu 1980 roku R. Klim przystąpił do organizowania w Tczewie Muzeum Wisły, kolejnego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdański, od grudnia 2013 roku działającego pod nazwą Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (tytuł przyznany pośmiertnie w 2001 roku), w latach 1996-2000 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), autor wielu prac z zakresu turystyki oraz historii Pomorza (m.in. „Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych”, „Notatki z kociewskich wędrówek”, „Żuławy Wiślane. Szlaki piesze i rowerowe”, itd.)
 • Jan Ejankowski (1929-2015) – nauczyciel, regionalista, społecznik, pasjonat Kociewia, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, animator kultury, założyciel wielokrotnie nagradzanego zespołu młodzieżowego Piaseckie Kociewiaki, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, pomysłodawca i organizator Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia, wieloletni kustosz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie, członek piaseczyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew
 • Józef Milewski –  popularyzator Kociewia, doktor nauk humanistycznych, członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1945–1949 wójt Lubichowa, w latach 1949–1950 burmistrz Starogardu [ob. Starogard Gdański], autor ponad 100 wielokrotnie wznawianych publikacji oraz rozpraw o tematyce regionalnej (m.in. „Starogard Gdański i jego okolice”, „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego”, „Z dziejów wolnomularzy na Kociewiu”, „Patroni ulic Starogardu Gdańskiego”, itd.)
 • Edmund Falkowski – prezes Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, w latach 1949-1955 kierownik starogardzkiej szkoły podstawowej (obecnie: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliusza Słowackiego w Starogardzie Gdańskim)
 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, miłośnik i piewca Kociewia, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literacka „Propozycje”]; uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Józef Golicki – pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)
 • Jan Jakubik – poeta (autor wierszy publikowanych na łamach „Poezji”, „Zarzewia”, „Nowej Wsi”, „Faktów” i „Myśli”), prezes, a zarazem jeden z założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu nad Wisłą
 • Maria Pająkowska-Kensik – publicystka, językoznawca, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Pracownia Polszczyzny i Kultury Regionalnej), członek Sekcji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, laureatka „Kociewskiego Pióra” oraz „Chwalby Grzymisława”, autorka m.in.: Słowniczka gwary kociewskiej, publikacji Słowotwórstwo rzeczowników w dialekcie kociewskim oraz rozprawy Język a kultura ludowa

typ dokumentu:

referat

forma dokumentu:

2 karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Tczew,  Kociewie, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej w Świeciu nad Wisłą, Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Świeciu nad Wisłą, Towarzystwo Miłośników Wisły w Tczewie, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Oddział w Piasecznie, Nadwiślański Klub Krajoznawczy TRSOW w Tczewie, Kociewie – organizacje, Kociewie – ruch regionalny, Kociewie – towarzystwa lokalne

sygnatura:

DZS252

numer skanu:

dzs_0252

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content