Tczew. Ulica Sobieskiego

Tczew. Ulica Sobieskiego

Tczew. Ulica Sobieskiego (wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse) – widok od strony skrzyżowania z obecną ulicą Wyzwolenia

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 2 (czas powstania obiektu: 1897 rok, kamienica zaprojektowana dla Mullera)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 3 (czas powstania obiektu: 1899 rok, kamienica wybudowana dla Schimmelpfeniga)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 4 (czas powstania obiektu: lata 90. XIX)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 5 (czas powstania obiektu: 1899 rok, okazała kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 6 (czas powstania obiektu: 1899 rok, okazała kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 7 (czas powstania obiektu: 1899 rok, okazała kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 8 (czas powstania obiektu:1899 rok, okazała kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 9 (czas powstania obiektu: 1899 rok, projekt wykonany dla B. Borrmana)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 10 / współcześnie: Ochotniczy Hufiec Pracy (czas powstania obiektu: około 1900 roku, pierwotnie: Fabryka Maszyn Rolniczych, od 1 września 1929 roku Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa Towarzystwa Rzemieślniczego w Tczewie, od roku 1938 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne; w roku 1974 rok doszło do połączenia dwóch działających niezależnie placówek szkolnych: Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum dla Pracujących w jedną instytucję: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie)
 • kamienica przy ulicy Gdańskiej 50 – widoczna w tle (czas powstania obiektu: 1870-1880)
 • kamienica przy ulicy Gdańskiej 51 – widoczna w tle (czas powstania obiektu: 1870-1880)
 • kamienica przy ulicy Gdańskiej 53 – widoczna w tle (czas powstania obiektu: 1874 rok)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Ludwik Dembski – burmistrz miasta Tczewa

instytucje powiązane:

 • Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa – powołana została do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ul. Sobieskiego [daw. Gosslerstrasse, Ringstrasse], celem wybudowania czterech domów z 27 mieszkaniami; 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ul. Paderewskiego (12, 13, 14) i ul. Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, Wybickiego 22 i Paderewskiego 15 wybudowano w latach 30. XX wieku; z kolei pierwszą inwestycją tczewskiej spółdzielni, po zakończeniu II wojny światowej, był budynek z 32. lokalami mieszkalnymi przy ul. Sobieskiego 19 oddany do użytku dopiero w 1960 roku. Przez kolejne lata, począwszy od roku 1945 aż do roku 1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych budynków. 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na „Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych”, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na „Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie”, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą po dziś dzień nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie.

datowanie:

około 1900 roku [po wybudowaniu kamienic przy ulicy Sobieskiego 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Martha Fedtke [Dirschau/Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 30 października 1901 roku (adresowana do Wilmersdorf / współcześnie dzielnica Berlina)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz trzy stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau-Danzig – data nieczytelna oraz Wilmersdorf z datą 31.10.1901

sygnatura:

Poczt581

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content