Kociewie. Regionaliści – biogramy

Kociewie. Regionaliści – biogramy

Regionaliści – biogramy

osoby powiązane:

 • Roman Klim – regionalista, wieloletni pracownik Centralnego Muzeum Morskiego [w czerwcu 1980 roku R. Klim przystąpił do organizowania w Tczewie Muzeum Wisły, kolejnego oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdański, od grudnia 2013 roku działającego pod nazwą Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (tytuł przyznany pośmiertnie w 2001 roku), w latach 1996-2000 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, zasłużony członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), autor wielu prac z zakresu turystyki oraz historii Pomorza (m.in. „Cmentarze mennonickie na Żuławach Wiślanych”, „Notatki z kociewskich wędrówek”, „Żuławy Wiślane. Szlaki piesze i rowerowe”, itd.)
 • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
 • Roman Landowski (1937-2007) – redaktor naczelny „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pisarz, regionalista, publicysta, miłośnik i piewca Kociewia, członek Związku Literatów Polskich, rodowity Pomorzanin urodzony w Świeciu nad Wisłą, z wykształcenia bibliotekarz, animator kultury, reżyser teatrów amatorskich [w latach 1964-1976 prowadził założony przez siebie teatr poezji i publicystyki – Scena Literacka „Propozycje”]; uhonorowany między innymi Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką Zasłużony Działacz Kultury, medalem Zasłużonym Ziemi Gdańskiej, medalem Pro Domo Trsoviensi, a także lokalnym wyróżnieniem Tczewianin Roku 2000
 • Irena Brucka – nauczycielka, regionalistka, prezes Kociewskiego Towarzystwa Oświatowego w Tczewie, autorka tomiku wierszy „Jak na Ciebie czekałam” wydanego nakładem Wydawnictwa Diecezjalnego Bernardinum w Pelplinie, laureatka Skry Ormuzdowej – nagrody przyznawanej przez Kolegium i zespół redakcyjny „Pomeranii”
 • Jan Ejankowski (1929-2015) – nauczyciel, regionalista, społecznik, pasjonat Kociewia, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, animator kultury, założyciel wielokrotnie nagradzanego zespołu młodzieżowego Piaseckie Kociewiaki, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, pomysłodawca i organizator Przeglądu Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia, wieloletni kustosz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie, członek piaseczyńskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew
 • Józef Golicki – pomysłodawca oraz główny organizator In Memoriam – Festiwalu poświęconego Grzegorzowi Ciechowskiemu; autor wielu poczytnych publikacji wzbogaconych fotografiami, m.in. „Tczewski most przez Wisłę – 160 lat historii”, „100 fotografii Tczewa na 100-lecie niepodległości 1920-2020”, „Wędrówki po średniowiecznym Tczewie”, „Staromiejska fara i klasztor dominikanów”, „Niezwykłe miejsca powiatu tczewskiego”, animator kultury, regionalista uhonorowany medalem Pro Domo Trsoviensi, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, Tczewianin Roku 2006, współzałożyciel Kociewskiego Magazynu Regionalnego (1985), a także tczewskiego pisma społecznego „Uwaga” (1990), inicjator obchodów 800-lecia pierwszego zapisu nazwy Tczew (1998), prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1990-98), założyciel i prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego „Brama” (1999-2004)
 • Bogdan Wiśniewski – regionalista, polonista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2012-2016 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Janusza St. Pasierba w Pelplinie, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Oddział Pelpliński), Komandor Orderu Świętego Stanisława, pomysłodawca, a zarazem organizator Pomorskiego Konkursu Poetyckiego im. ks. prof. Janusza St. Pasierba [od 2006 roku Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba], autor publikacji „Pomorskie drogi ks. Janusza Pasierba”
 • Emilia Rulińska – poetka, miłośniczka gwary kociewskiej, regionalistka uhonorowana między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Skrą Ormuzdową – nagrodą Pomeranii Gdańsk, nagrodą „Gazety Tczewskiej” za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, a także dyplomem tysiąclecia za propagowanie 1000-letniej historii Gdańska wśród dzieci i młodzieży, założycielka gniewskiego zespołu folklorystycznego Burczybas, założycielka, a zarazem kierownik zespołu „Błękitna Wstęga”, działającego przy Klubie Seniora w Gniewie
 • Wojciech Górski – nauczyciel muzyki, współzałożyciel gniewskiego zespołu folklorystycznego „Burczybas”

instytucje / organizacje / placówki powiązane:

 • Kociewski Kantor Edytorski – lokalna oficyna wydawnicza powstała w 1985 roku przy Tczewskim Centrum Kultury; od 1994 roku sekcja wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie [w 1998 roku na I Ogólnopolskich Targach Wydawnictw Regionalnych Kociewskiemu Kantorowi Edytorskiemu przyznano statuetkę Łukasza Opalińskiego za zajęcie II miejsca w prezentacji wydawnictw regionalnych w Staszowie, natomiast w 2000 roku, podczas I Kościerskich Targów Książki Kaszubskiej i Pomorskiej oraz Wydawnictw Promocyjnych „Costerina 2000”, KKE zdobył III miejsce oraz wyróżnienie specjalne za wszechstronność oraz szatę edytorsko-graficzną prezentowanego dorobku; od 1986 roku nakładem KKE wydawany jest „Kociewski Magazyn Regionalny” – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie (rok założenia: 1970; organizacja powołana w celu popularyzowania historii i tradycji lokalnej oraz współtworzenia współczesnego oblicza miasta i ziemi tczewskiej)
 • Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „Brama”
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – Oddział w Piasecznie (rok założenia: 1966; ośrodek zajmujący się popularyzacją kociewskich tradycji ruchu włościańskiego)
 • Pracownia Edukacji Regionalnej w Tczewie [data utworzenia: wrzesień 1996 roku]
 • Kociewskie Towarzystwo Oświatowe [data utworzenia: maj 1996 roku; cele: wspomaganie działań oświatowych, kulturalnych i społecznych służących edukacji regionalnej, promowanie twórczości rodzimej, ochrona dziedzictwa kulturowego)
 • Krajowa Rada Regionalnych Towarzystw Kultury
 • Nadwiślański Klub Krajoznawczy „TRSOW” w Tczewie (rok założenia: 1992; organizacja skupiająca osoby zainteresowane problematyką nautologiczno-etnograficzną oraz ekologiczno-przyrodniczą)

publikacje powiązane (periodyki, publikacje seryjne):

 • Kociewski Magazyn Regionalny (czasopismo powstało z inicjatywy dwóch organizacji regionalnych: Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim (pierwszy numer KMR ukazał się w grudniu 1986 roku); Kociewski Magazyn Regionalny wydawany był początkowo jako publikacja seryjna o nieokreślonej częstotliwości (dopiero po wpisaniu KMR do sądowego rejestru czasopism pismo zaczęto wydawać regularnie – cztery razy do roku), pierwszym redaktorem naczelnym kociewskiego kwartalnika społeczno-kulturalnego został Roman Landowski – pisarz, regionalista, miłośnik i piewca Kociewia)

wydarzenia powiązane:

 • Pomorski Konkurs Poetycki im. ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba [od 2006 roku Pomorski Festiwal Poetycki im. ks. Janusza St. Pasierba]
 • Sobótki Tczewskie
 • Tczewska Wiosna Plastyczna – cykl wystaw tematycznych
 • Przegląd Zespołów Kociewskich w Piasecznie [Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych Polski Północnej i Krajów Nadbałtyckich; Przegląd Kociewskich Zespołów Folklorystycznych ku czci Władczyni Kociewia]

forma dokumentu:

4 karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Tczew,  Pelplin, Gniew, Piaseczno, Kociewie, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, Roman Klim, Kazimierz Ickiewicz, Roman Landowski, Irena Brucka, Bogdan Wiśniewski, Emilia Rulińska, Józef Golicki, Jan Ejankowski, Wojciech Górski, Kociewie – biogramy

sygnatura:

DZS254

numer skanu:

dzs_0254

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content