Tczew. Pierwsze zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – protokół

Tczew. Pierwsze zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – protokół

Pierwsze zebranie robocze dotyczącego IV Kongresu Kociewskiego – protokół

pierwsze zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – termin:

9 stycznia 2010 roku

pierwsze zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – miejsce spotkania:

Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie

miejscowości powiązane:

 • Tczew
 • Świecie
 • Starogard Gdański
 • Subkowy
 • Bytonia
 • Bydgoszcz

planowane wydarzenia / planowane przedsięwzięcia:

 • Tczew – konferencja o dziedzictwie historycznym Kociewia poprzedzona debatami tematycznymi
 • Subkowy – sympozjum kulinarne
 • Świecie – konferencja kulturoznawcza
 • Starogard Gdański – „Festiwal Kociewski” (tytuł roboczy)
 • Biesiada Literacka w Czarnej Wodzie (termin: czerwiec lub wrzesień 2010 roku)
 • promocja albumu geologiczno-przyrodniczego Kociewia (oprac. prof. Kazimierz Tobolski)
 • Bytonia – Zjazd twórców ludowych z Kociewia
 • stworzenie strony internetowej: www.kongres.kociewie.eu
 • seminaria naukowe (zagadnienia: turystyka, tożsamość regionalna, edukacja, historia, dziedzictwo kulturowe)
 • „Historia Kociewia w badaniach naukowych” – debata / dyskusja panelowa (Bydgoszcz)

wydarzenia powiązane:

 • IV Kongres Kociewski [Kociewskie Kongresy organizowane są cyklicznie, począwszy od roku 1995 (do roku 2015 zorganizowano łącznie 5 spotkań kongresowych); celem kolejnych edycji jest m.in. upowszechnianie tradycyjnej sztuki ludowej, promowanie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych, a także integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym (chodzi o zacieśnianie współpracy pomiędzy kociewskimi samorządami, instytucjami i organizacjami)]

Komitet Honorowy IV Kongresu Kociewskiego – proponowany skład:

 • Biskup Pelpliński Jan Bernard Szlaga
 • ks. infułat Stanisław Grunt
 • Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
 • Bronisław Komorowski – Marszałek Sejmu RP
 • Jan Kozłowski – Marszałek Województwa Pomorskiego
 • Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski
 • Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Rafał Bruski – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 • Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
 • eurodeputowani
 • prezydenci dużych miast na Kociewiu
 • starostowie
 • wójtowie gmin kociewskich
 • Kociewski Zespół Parlamentarny
 • rektorzy / kanclerze wyższych uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademii im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechniki Gdańskiej

lista osób obecnych na zebraniu roboczym dnia 9 stycznia 2010 roku:

 • Bożena Ronowska
 • Janusz Kortas
 • Antonina Witosińska
 • Michał Kargul
 • Ludwik Kiedrowski
 • Piotr Kończewski
 • Piotr Rogowski
 • Zenon Drewa
 • Jerzy Cisewski
 • Przemysław Zieliński
 • Krzysztof Korda
 • Zenon Usarkiewicz
 • Małgorzata Kruk
 • Włodzimierz Moch
 • Dorota Piechowska
 • Ewa Betcher
 • Andrzej Grzyb
 • Ewa Życzyńska

osoby powiązane:

 • Bożena Ronowska [koordynator IV Kongresu Kociewskiego w Świeciu] – poetka, animatorka kultury, artystka ludowa, rodowita Pałuczanka nawiązująca w swej twórczości, zarówno literackiej, jak i pozaliterackiej (malarstwo na szkle, haft artystyczny, papieroplastyka) do tradycji, obrzędowości oraz walorów przyrodniczych Kociewia, popularyzatorka kultury kociewskiej, uczestniczka, organizowanego w Przywidzu, Konkursu Poetyckiego o Nagrodę Zygmunta Bukowskiego, autorka tomików: Ogród wyśniony (Pruszcz Gdański 2004), Słońce mej duszy (Pruszcz Gdański 2006) oraz W rumiankowej dolinie (Pelplin 2008), członek-założyciel Lokalnej Grupy Działania „Gminy powiatu świeckiego” [grupa zajmująca się pozyskiwaniem środków unijnych na rzecz miejscowej społeczności], koordynatorka, wspieranego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projektu „Stare rzemiosła w tczewskich warsztatach sztuki ludowej” (w ramach projektu B. Ronowska prowadzi warsztaty artystyczne z zakresu papieroplastyki), zdobywczyni III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Pocka, autorka projektu indywidualnego: „Przyjemne z pożytecznym – rękodzieło artystyczne szansą na aktywizację lokalnej społeczności”, zdobywczyni stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwiającego realizację programu „Edukacja regionalna dzieci z Kociewia”, koordynatorka imprez odbywających się na terenie południowego Kociewia w ramach „Kociewskiego roku kongresowego” (2010 rok), zdobywczyni III nagrody w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jana Jakubika organizowanym w Świeciu
 • Michał Kargul – doktor nauk humanistycznych, historyk, regionalista, działacz społeczny, nauczyciel (zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie), redaktor rocznika regionalnego „Teki Kociewskie”, autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”, autor wydanej w roku 2012 publikacji zatytułowanej „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili… Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772” [rozprawa doktorska M. Kargula]
 • Piotr Kończewski – prezes Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie
 • Andrzej Grzyb (1952-2016; pseudonimy literackie: A.G.; A. Stefan Fleming; Andrzej S. Fleming; Andrzej Stefan Fleming; Anka z Boru) – polityk, samorządowiec, regionalista, senator VII i VIII kadencji, pisarz, poeta, w latach 1998-2002 starosta powiatu starogardzkiego, w latach 2002–2007 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autor ponad 20 publikacji (m.in. „Baśnie z Kociewia” (2000), „Cierpka tajemnica świata” (1996), „Dorsze z fiordów Wikingów” (2006), „Kociewska książka kucharska” (2008), „Myśliwska książka kucharska literacko okraszona” (2010), „Uroda Kociewia” (2012), „Pejzaż okoliczny” (1979); współtwórca i redaktor Litterariów – literackiego pisma studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz periodyku samorządowego „Merkuriusz Czarnej Wody”, przewodniczący Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, wiceprezes Spółki Autorów i Ilustratorów w Gdańsku, organizator czarnowodzkich Biesiad Literackich, pierwszy prezes Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”, laureat „Gdańskiego Kandelabra” – konkursu poetyckiego organizowanego przez Uniwersytet Gdański (juror: Zbigniew Herbert), literat uhonorowany między innymi Skrą Ormuzdową (nagroda miesięcznika Pomerania) oraz „Kociewskim Piórem” – zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej “Kociewskie Pióro”, trzykrotny laureat Kaszubsko-Pomorskich Targów Książki „Costerina”
 • Dorota Piechowska / Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim – organizatorka „Kociewie Design Festiwal”
 • Zenon Usarkiewicz – mieszkaniec Wycinek (gmina Osiek), przewodniczący Rady Gminy Osiek, przedsiębiorca, wydawca, inicjator powstania Kociewskiej Izby Twórców Ludowych w Wycinkach (przekształconej w roku 2009 w Muzeum Kociewskie), wieloletni Przewodniczący Koła Twórców Ludowych w Wycinkach, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Kociewskiego „Dąb” w Wycinkach, inicjator, jeden ze sponsorów, a zarazem organizator i komisarz Plenerów Twórców Ludowych „Kociewskie Wycinki”, autor i wydawca dwóch albumów promujących przyrodę Kociewia oraz architekturę miejską Osieka („Ukochane Kociewie w Fotografii”, „Osiek Perełka Kociewia”), współautor albumów: „Kociewie – Serdeczna Strona Świata”, „Powiat Starogardzki”, „Najstarsze Kościoły Kociewia”
 • Kazimierz Tobolski (1936-2018) – biolog, profesor nauk przyrodniczych, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel akademicki zawodowo związany z poznańskim Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych; Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Instytut Paleogeografii i Geoekologii), członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
 • Patrycja Hamerska – członek Koła Naukowego Uniwersytetu Gdańskiego „Mozaika”
 • Włodzimierz Moch – językoznawca, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Humanistyczny – Instytut Filologii Polskiej), doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa słowiańskiego (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), nauczyciel akademicki w latach 2007-2016 związany zawodowo z Instytutem Kulturoznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy [obecnie zatrudniony w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim]
 • Ludwik Kiedrowski – prezes Tczewskiego Towarzystwa Kulturalnego Brama, do lipca 2011 roku kierownik Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Tczewie (Biuro Promocji tczewskiego magistratu zlikwidowane zostało w lipcu 2011 roku w ramach reorganizacji przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Tczewie; zadania realizowane dotąd przez Biuro Promocji UM Tczew podzielone zostały pomiędzy następujące jednostki: Centrum Kultury i Sztuki (organizacja imprez miejskich), Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (promocja turystyczna) oraz Dom Przedsiębiorcy (promocja gospodarcza miasta)
 • Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, inicjator powstania pomorskiego szlaku turystyczno-kulturowego poświęconego ks. Januszowi St. Pasierbowi, członek Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”
 • Małgorzata Kruk – popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Kociewia, laureatka Kociewskiego Pióra 2015 (w kategorii: publicystyka) oraz Pierścienia Mechtyldy 2012 – wyróżnienia przyznawanego przez radę programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, zawodowo związana z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (do roku 2015) oraz Fabryką Sztuk (2015 – obecnie), członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Antonina Witosińska – była prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (od 2003 roku)
 • Janusz Kortas – regionalista, Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi”, twórca i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia” w Tczewie, działacz władz Polskiej Federacji DKF, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Tczewie, laureat Kociewskiego pióra w kategorii animacja kultury
 • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
 • Krzysztof Korda – doktor nauk humanistycznych, historyk, od 2015 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, bezpartyjny działacz społeczno-polityczny, regionalista, były członek Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, do 2010 roku prezes oddziału kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, w latach 2006-2014 członek Komisji Polityki Społecznej, w latach 2006-2014 członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie, obecnie członek Zarządu Powiatu Tczewskiego
 • Ewa Życzyńska / Gmina Miejska Starogard Gdański – Urząd Miejski w Starogardzie Gdańskim – daw. Inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim, obecnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Osób z Niepełnosprawnością i Seniorów
 • Przemysław Zieliński – politolog, dziennikarz
 • Ewa Betcher – dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury
 • Piotr Rogowski – pracownik Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o .o. w Tczewie
 • prof. dr hab. ks. bp Jan Bernard Szlaga – profesor nauk teologicznych, w latach 1969–1995 pracownik Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1984–1988 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1988–1992 biskup pomocniczy chełmiński, w latach 1992–2012 biskup diecezjalny pelpliński, członek  Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1983 roku członek czynny), członek Studiorum Novi Testamenti Societas, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2007 roku członek honorowy)
 • ks. infułat Stanisław Grunt – protononariusz apostolski, kanonik senior Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, kapłan odznaczony medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis
 • Bogdan Borusewicz – polityk, historyk, działacz opozycji demokratycznej w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Poseł na Sejm I, II, III kadencji (1991–2001), senator VI, VII, VIII, IX i X kadencji (od 2005), w latach 2005–2015 marszałek Senatu VI, VII i VIII kadencji, od 2015 wicemarszałek Senatu IX i X kadencji, w latach 2013–2020 wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, uhonorowany między innymi Wielkim Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina – 2006, Orderem „Za Zasługi” I Stopnia – 2006, Złotą Odznaką „Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie” – 2010, Wyróżnieniem „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego” – 2012, Medalem „Cordi Poloniae” Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech – 2012, Medalem Senatu Republiki Chile – 2007, Odznaką Honorową za „Zasługi dla Samorządu Terytorialnego” – 2015, itd.
 • Bronisław Komorowski – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, w latach 1990–1991 i 1992–1993 wiceminister obrony narodowej, w latach 1991–2010 poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji, w latach 2000–2001 minister obrony narodowej, w latach 2005–2007 wicemarszałek Sejmu V kadencji, w latach 2007–2010 marszałek Sejmu VI kadencji, uhonorowany między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Świętego Olafa (Norwegia, 2012), Krzyżem Wielkim Orderu Legii Honorowej (Francja, 2012), Złotym Medalem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2011), Odznaką pamiątkową Ministerstwa Obrony Narodowej (2000), itd.
 • Jan Kozłowski – wiceprezydent Europejskiej Federacji Rugby (FIRA), absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Budowy Maszyn), w latach 1969–1972 pracownik naukowo-dydaktyczny zawodowo związany z Politechniką Gdańską, w latach 1992–1998 prezydent Sopotu, w latach 2002–2010 marszałek województwa pomorskiego, w latach 2003-2010 przewodniczący wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, w latach 2010–2014 poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Polskiego Związku Rugby, w latach 2004–2005 prezydent Euroregionu Bałtyk
 • Rafał Bruski – polityk, samorządowiec, w latach 2007–2010 wojewoda kujawsko-pomorski, od 2010 roku prezydent Bydgoszczy
 • Piotr Całbecki – polityk, samorządowiec, od 2006 roku marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, w latach 1997-1998 dyrektor Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży, doradca wojewody toruńskiego (1998 rok), były sekretarz Wojewódzkiego Zespołu Integracji Europejskiej, były pełnomocnik wojewody toruńskiego ds. współpracy z Bankiem Światowym, w latach 2002-2006 dyrektor Wydziału Rozwoju i Projektów Europejskich Urzędu Miasta Torunia, członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę
 • Roman Zaborowski – polityk, samorządowiec, w latach 1994-2002 zastępca burmistrza miasta i gminy Bytów, starosta bytowski (od 2006 roku), w latach 2007–2011 wojewoda pomorski, były prezes bytowskiego oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Stowarzyszenia „Nazaret” im. św. Filipa Neri, od 2018 roku członek Rady Powiatu Bytowskiego

forma dokumentu:

4 karty formatu A4

hasła przedmiotowe:

Kociewie, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, IV Kongres Kociewski, Komitet Honorowy IV Kongresu Kociewskiego, IV Kongres Kociewski – finansowanie, Kociewski Rok Kongresowy, Kociewski Rok Kongresowy 2010, IV Kongres Kociewski – zespół roboczy

sygnatura:

DZS257

numer skanu:

dzs_0257

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content