Tczew. Plac Generała Józefa Hallera

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera. Ratusz staromiejski. Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego / niem. Dirschau. Markt mit Rathaus und Kirche

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • ratusz staromiejski (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 1 [daw. Markt 1] (narożna kamienica rynkowa; czas powstania: 1 połowa XIX wieku; w latach 1891-1939 właścicielem obiektu był kupiec Joseph Sternberg)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 2 [daw. Markt 2] opatrzona szyldem Central Hotel [Hotel Centralny wyposażony w centralne ogrzewanie] (czas powstania: I połowa XIX wieku, odbudowa: po 1945 roku; właścicielami obiektu byli kolejno: Stanisław Klarowski (do 1930 roku) i Jan Scherle / Szerle – ziemianin z Mestwina (w latach: 1930-1941) ; w budynku hotelowym znajdowały się m.in.: cukiernia, winiarnia, restauracja, pijalnia piwa)
 • kamienica opatrzona szyldem Marie Dorsch (chodzi o właścicielkę domu przy ul. Podmurnej 14 – wówczas Grosse Mauerstraße 14)
 • fragment ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego / zgodnie ze współczesnym nazewnictwem
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 20 (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebud. w 1896 roku; w latach 1900-1918 własność Richarda Konopackiego / Konopatzkiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 21 (czas powstania obiektu: I poł. XIX wieku, około 1902 roku – przebudowa poddasza wraz z podwyższeniem elewacji frontowej, własność: Arthur Claessen, w okresie międzywojennym na parterze mieściła się tak zwana „Drogeria Centralna” Maurycego Cieślińskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 22 (czas powstania obiektu: 1894 rok, w latach 1894-1906 własność kupca Gustawa Brauna)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 23 (obiekt należący do Heinricha Kelcha i spadkobierców – właścicieli tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 24 (czas powstania obiektu: II połowa XIX wieku; Apteka „Pod Orłem” / Adler Apotheke – najstarsza tczewska apteka; kolejni właściciele począwszy od roku 1851: Moritz Kabus, Emil Luedecke, Hermann Niemeyer, Oskar Robert Mensing, Hermann Feldner, Richard Hoosmann, Walter Hoosmann)
 • kamienica narożna przy ulicy Mickiewicza 7 (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku, w latach 1878-1906 właścicielami obiektu byli kolejno Joseph Carrsohn i Julius Levit)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica rynkowa nr 19 (kolejni właściciele obiektu począwszy od roku 1888: Johann Grabowski – piekarz, Richard Konopatzki – kupiec, Karl Eisenack – kupiec, Agnieszka Belau, w latach 1921-1939 w budynku mieściła się restauracja II klasy)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Joseph Sternberg – kupiec
 • Jan Scherle/ Szerle – ziemianin z Mestwina, kupiec, w latach 1930-1941 właściciel Hotelu Centralnego mieszczącego się w kamienicy przy ob. Placu Generała Józefa Hallera 2
 • Stanisław Klarowski – do roku 1930 właściciel Hotelu Centralnego mieszczącego się w kamienicy przy ob. Placu Generała Józefa Hallera 2 (daw. Rynek 2)
 • Richard Konopatzki / Ryszard Konopacki – kupiec, w latach 1900-1918 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 20 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Marie Dorsch – właścicielka (?) domu przy ul. Podmurnej 14 – wówczas Grosse Mauerstraße 14
 • Gustaw Braun – kupiec, w latach 1894-1906 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Arthur Claessen – kupiec
 • Heinrich Kelch – majster blacharski
 • Hermann Feldner – aptekarz
 • Richard Hoosmann – aptekarz
 • Welter Hoosmann – aptekarz
 • Julius Levit – kupiec, kupiec, w latach 1890-1906 właściciel kamienicy narożnej przy ulicy Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Carrsohn – kupiec, kupiec, w latach 1878-1890 właściciel kamienicy narożnej przy ulicy Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Grabowski – piekarz
 • Carl Eisenack – kupiec, potentat zbożowy, jeden z członków loży masońskiej, działacz towarzystwa szkolnego „Schulverein”, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rolnych, właściciel kamienicy rynkowej numer 19, właściciel budynku przy ulicy Rybackiej 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją [por. reklama przedsiębiorstwa C. Eisenacka opublikowana w Księdze Adresowej Tczewa i Pelplina z 1924 roku: „Carl Eisenack zakup i sprzedaż: zboża, mąki, nasion, nawozów sztucznych, wełny surowej i artykułów pastewnych – Własne duże spichlerze z nowoczesnem urządzeniem”]
 • Agnieszka Belau – właścicielka nieistniejącej współcześnie kamienicy rynkowej numer 19

datowanie:

1900 [sklep Richarda Konopatzkiego mieszczący się w kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 20 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem] – 1901 [przed wysłaniem karty korespondencyjnej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim adresowana do Nordhausen (współcześnie miasto powiatowe w środkowej części Niemiec, w kraju związkowym Turyngia, siedziba powiatu Nordhausen)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Marienburg [Malbork] z datą 20.10.1902 i Nordhausen z datą 21.10.1902
 • widoczna na awersie data 13 października 1918 nie jest datą korespondencyjną i nie odnosi się do widoku przedstawionego na karcie pocztowej

sygnatura:

Poczt587

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content