Tczew. Drugie zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – protokół

Tczew. Drugie zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – protokół

Drugie zebranie robocze dotyczącego IV Kongresu Kociewskiego – protokół

drugie zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – termin:

10 listopada 2009 roku

drugie zebranie robocze dotyczące IV Kongresu Kociewskiego – miejsce spotkania:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

instytucje / organizacje powiązane:

 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej w Tczewie
 • Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Kociewski w Pelplinie / Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Pelplinie
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

IV Kongres Kociewski – gość specjalny – propozycje:

 • bp Jan Bernard Szlaga
 • prof. Józef Borzyszkowski
 • prof. Cezary Obracht-Prądzyński
 • prof. M. Grzegorz
 • Jacek Ordowski
 • Adam Sikorski

planowane wydarzenia / planowane przedsięwzięcia:

 • debata przedkongresowa poświęcona zagadnieniu rewitalizacji miasta Tczewa (debata z udziałem prof. Zbigniewa Nawrockiego)
 • „Instytucje a Kociewie” – panel dyskusyjny
 • „Wirtualne Kociewie” – panel dyskusyjny
 • panel „archeologiczno-rewitalizacyjny” (z udziałem m.in. pracowników gniewskiego oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, członków Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina, itd.)

wydarzenia powiązane:

 • IV Kongres Kociewski [Kociewskie Kongresy organizowane są cyklicznie, począwszy od roku 1995 (do roku 2015 zorganizowano łącznie 5 spotkań kongresowych); celem kolejnych edycji jest m.in. upowszechnianie tradycyjnej sztuki ludowej, promowanie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych, a także integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym (chodzi o zacieśnianie współpracy pomiędzy kociewskimi samorządami, instytucjami i organizacjami)]

osoby powiązane:

 • prof. dr hab. ks. bp Jan Bernard Szlaga – profesor nauk teologicznych, w latach 1969–1995 pracownik Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1984–1988 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1988–1992 biskup pomocniczy chełmiński, w latach 1992–2012 biskup diecezjalny pelpliński, członek  Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1983 roku członek czynny), członek Studiorum Novi Testamenti Societas, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2007 roku członek honorowy)
 • prof. Józef Borzyszkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w latach 1990-1996 wicewojewoda gdański, od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1992 prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, uhonorowany między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2005) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2016)
 • prof. Maksymilian Grzegorz – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zawodowo związany między innymi z Pracownią Toruńską Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew, autor ponad 220 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz tekstów popularnonaukowych (przykładowe publikacje autorstwa prof. M. Grzegorza: „Księga czynszowa komturstwa gniewskiego z 1444 r.”, „Komturstwo gniewskie i jego strategiczne znaczenie”, „Słownik historyczno – geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu”)
 • prof. Cezary Obracht-Prądzyński – historyk, socjolog, antropolog, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członek-założyciel, a zarazem sekretarz Instytutu Kaszubskiego, autor oraz współautor licznych publikacji naukowych (m.in. „Ku samorządnemu Pomorzu: szkice o kształtowaniu się ładu demokratycznego”, „Kapitał społeczny wsi pomorskiej”, „Kreacje i nostalgie: antropologiczne spojrzenie na tradycje w nowoczesnych kontekstach”, „Powrót Pomorza w granice Rzeczypospolitej w setną rocznicę 1920-2020”, itd.)
 • Adam Sikorski – historyk, dziennikarz „Kuriera Lubelskiego”, pracownik TVP Lublin, reżyser, scenarzysta, poeta, autor tekstów piosenek (między innymi dla zespołu rockowego Budka Suflera), kierowca rajdowy, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Wydział Historii), członek Koła Pojazdów Zabytkowych Automobil klubu Lubelskiego
 • Małgorzata Kruk – popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Kociewia, laureatka Kociewskiego Pióra 2015 (w kategorii: publicystyka) oraz Pierścienia Mechtyldy 2012 – wyróżnienia przyznawanego przez radę programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, zawodowo związana z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (do roku 2015) oraz Fabryką Sztuk (2015 – obecnie), członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Jacek Ordowski / Jacenty Ordowski [Zaciężna Chorągiew Rycerska ,,Apis” z Gniewu]
 • Zbigniew Nawrocki – absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa), Rzeczoznawca Stowarzyszenia Historyków Sztuki (w zakresie badań architektonicznych kamienic, innych obiektów mieszkalnych oraz obronnych, organizacji nadzoru konserwatorskiego w procesie budowlano-konserwatorskim, jak również analizy historycznej zabudowy), Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony dóbr kultury (2001 rok), w latach 1960-1962 związany zawodowo z Muzeum Etnograficznym w Toruniu (asystent prof. Marii Znammierowskiej ds. budownictwa ludowego), Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu (do 2000 roku), współautor „Studium historyczno-urbanistycznego miasta Tczewa”, laureat nagrody Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza

forma dokumentu:

1 karta formatu A4

hasła przedmiotowe:

Kociewie, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, IV Kongres Kociewski – zebranie robocze, IV Kongres Kociewski (8 maja 2010 roku), IV Kongres Kociewski – planowanie przedsięwzięcia, IV Kongres Kociewski – finał – planowane wydarzenia, IV Kongres Kociewski – zebranie robocze – protokół, IV Kongres Kociewski – debaty przedkongresowe, IV Kongres Kociewski – gość specjalny – propozycje

sygnatura:

DZS259-1

numer skanu:

dzs_0259-1

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content