Kociewie. IV Kongres Kociewski – propozycje referatów, panelistów i gości

Kociewie. IV Kongres Kociewski – propozycje referatów, panelistów i gości

IV Kongres Kociewski – propozycje referatów, panelistów i gości

Proponowane panele dyskusyjne:

 • Jak Kociewiakom opowiadać o historii?
 • Kociewskie dzieje w Sieci
 • Rewitalizacja – obowiązek, kosztowna moda czy atrakcyjny towar?
 • Dzieje Kociewia

instytucje / organizacje powiązane:

 • Zespół Organizacyjny Części Tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego
 • Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda”
 • Archiwum Diecezjalne w Pelplinie
 • Uniwersytet Gdański (Instytut Historii) / Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych)
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

[Dzień Tczewski – IV Kongres Kociewski – Zespół Organizacyjny (skład)]:

 • Janusz Kortas – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Antonina Witosińska – Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Michał Kargul – Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Damian Kullas – Oddział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Małgorzata Kruk – Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
 • Jerzy Cisewski – Federacja Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”

wydarzenia powiązane:

 • IV Kongres Kociewski [Kociewskie Kongresy organizowane są cyklicznie, począwszy od roku 1995 (do roku 2015 zorganizowano łącznie 5 spotkań kongresowych); celem kolejnych edycji jest m.in. upowszechnianie tradycyjnej sztuki ludowej, promowanie Kociewia ze szczególnym uwzględnieniem jego dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczo-geograficznych, a także integracja regionu w wymiarze instytucjonalnym (chodzi o zacieśnianie współpracy pomiędzy kociewskimi samorządami, instytucjami i organizacjami)]

osoby powiązane:

 • prof. dr hab. ks. bp Jan Bernard Szlaga – profesor nauk teologicznych, w latach 1969–1995 pracownik Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1984–1988 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1988–1992 biskup pomocniczy chełmiński, w latach 1992–2012 biskup diecezjalny pelpliński, członek  Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1983 roku członek czynny), członek Studiorum Novi Testamenti Societas, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2007 roku członek honorowy)
 • prof. Józef Borzyszkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w latach 1990-1996 wicewojewoda gdański, od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1992 prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, uhonorowany między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2005) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2016)
 • prof. Maksymilian Grzegorz – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zawodowo związany między innymi z Pracownią Toruńską Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Bydgoszczy, dyrektor Archiwum Państwowego w Toruniu, Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Gniew, autor ponad 220 książek, artykułów, recenzji, wydawnictw źródłowych oraz tekstów popularnonaukowych (przykładowe publikacje autorstwa prof. M. Grzegorza: „Księga czynszowa komturstwa gniewskiego z 1444 r.”, „Komturstwo gniewskie i jego strategiczne znaczenie”, „Słownik historyczno – geograficzny komturstwa gniewskiego i okręgu nowskiego wójtostwa tczewskiego w średniowieczu”)
 • ks. prof. Anastazy Nadolny – ksiądz katolicki, profesor, historyk kościoła, w latach 1981-1992 duchowny-katecheta związany z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie (stanowiska: lektor języka łacińskiego, dyrektor biblioteki diecezjalnej, prefekt / pomocnik rektora seminarium duchownego), od 1992 roku wykładowca historii Kościoła w w Instytucie Teologicznym w Tczewie – Punkcie Konsultacyjnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w latach 2001-2012 kierownik Zakładu Historii Kościoła (historia nowożytna) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu
 • Małgorzata Kruk – popularyzatorka dziedzictwa kulturowego Kociewia, laureatka Kociewskiego Pióra 2015 (w kategorii: publicystyka) oraz Pierścienia Mechtyldy 2012 – wyróżnienia przyznawanego przez radę programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, zawodowo związana z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (do roku 2015) oraz Fabryką Sztuk (2015 – obecnie), członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
 • Michał Kargul [przewodniczący Zespołu Organizacyjnego części tczewskiej IV Kongresu Kociewskiego] – doktor nauk humanistycznych, historyk, regionalista, działacz społeczny, nauczyciel (zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie), redaktor rocznika regionalnego „Teki Kociewskie”, autor artykułów naukowych oraz popularnonaukowych publikowanych na łamach „Act Cassubiana”, „Rydwana”, „Pomeranii”, autor wydanej w roku 2012 publikacji zatytułowanej „Abyście w puszczach naszych szkód żadnych nie czynili… Gospodarka leśna w województwie pomorskim w latach 1565-1772” [rozprawa doktorska M. Kargula]
 • Jerzy Cisewski – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, inicjator powstania pomorskiego szlaku turystyczno-kulturowego poświęconego ks. Januszowi St. Pasierbowi, członek Federacji Stowarzyszeń i Związków „Kociewska Więźba”
 • Damian Kullas – członek Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie
 • Janusz Kortas – regionalista, Kawaler Medalu „Pro Domo Trsoviensi”, twórca i prezes Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Sugestia” w Tczewie, działacz władz Polskiej Federacji DKF, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, długoletni pracownik Urzędu Miejskiego w Tczewie, laureat Kociewskiego pióra w kategorii animacja kultury
 • Antonina Witosińska – była prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (od 2003 roku)

forma dokumentu:

1 karta formatu A4

hasła przedmiotowe:

Kociewie, Tczew, promocja regionu, regionalizm, dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo historyczne, ruch regionalny na Kociewiu, edukacja regionalna, Kociewski Rok Kongresowy 2010, Kociewie – kultura, imprezy lokalne, IV Kongres Kociewski – Dzień Tczewski, Dzień Tczewski – IV Kongres Kociewski – Zespół Organizacyjny, Dzień Tczewski (8 maja 2010 roku), Kociewie – historia, dziedzictwo historyczne Kociewia, IV Kongres Kociewski – dyskusje panelowe, Dziedzictwo historyczne Kociewia – wartością naszej małej ojczyzny? – część tczewska IV Kongresu Kociewskiego, IV Kongres Kociewski – Dzień Tczewski – propozycje referatów, IV Kongres Kociewski – Dzień Tczewski – propozycje panelistów, IV Kongres Kociewski – Dzień Tczewski – proponowane panele dyskusyjne, IV Kongres Kociewski – Dzień Tczewski – gość specjalny, Jak Kociewiakom opowiadać o historii? – dyskusja panelowa, Kociewskie dzieje w Sieci – dyskusja panelowa, Rewitalizacja – obowiązek, kosztowna moda czy atrakcyjny towar? – dyskusja panelowa, Dzieje Kociewia – dyskusja panelowa

sygnatura:

DZS283

numer skanu:

dzs_0283

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content