Tczew. 60-lecie szkolnictwa morskiego. Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej kmdrowi Antoniemu Garnuszewskiemu (17 czerwca 1980 roku)

Tczew. 60-lecie szkolnictwa morskiego. Osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego. Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej kmdrowi Antoniemu Garnuszewskiemu (17 czerwca 1980 roku)

miejscowość / miejsce:

 • Tczew, osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego [osiedle mieszkaniowe usytuowane w centralnej części Tczewa pomiędzy ulicami: Gdańską, aleją Solidarności, Wojska Polskiego i Sobieskiego; osiedle noszące początkowo nazwę „Śródmieście II” przemianowane zostało w roku 1980 na osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego]

osoby powiązane:

 • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej

wydarzenia powiązane:

 • jubileusz 60-lecia szkolnictwa morskiego
 • jubileusz 60-lecia Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, kontynuatorki tczewskiej Szkoły Morskiej, powstałej w 1920 roku, następnie, w roku 1930, przeniesionej do Gdyni, do nowo wybudowanego kompleksu budynków szkolnych przy ul. Morskiej
 • uroczyste nadanie nowemu osiedlu mieszkaniowemu w Tczewie imienia Antoniego Garnuszewskiego

obiekty widoczne:

 • iglica
 • tablica o następującej treści: „Pamięci pierwszego dyrektora Szkoły Morskiej w Tczewie w latach 1920-1930 kmdra mgr inż. Antoniego Garnuszewskiego. Tczew, 17 czerwca 1980 roku. Ufundowali mieszkańcy Tczewa”
 • dziesięciopiętrowy blok przy ulicy Saperskiej 10 / wieżowiec ulica Saperska 10
 • dziesięciopiętrowy blok przy ulicy Saperskiej 11 / wieżowiec ulica Saperska 11
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika, ulica Saperska 12

osoby widoczne:

 • dr Zbigniew Garnuszewski (1917-1988) – syn Antoniego Garnuszewskiego oraz Kazimiery Garnuszewskiej zd. Łappo, lekarz pulmonolog, pionier akupunktury jako powszechnej metody leczenia (założyciel pierwszej w Polsce poradni leczenia akupunkturą, przemianowanej następnie na Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury w Warszawie), lekkoatleta, medalista zimowych mistrzostw Polski, uczestnik akcji „Burza”, lekarz 72 pułku piechoty AK, adiunkt w Klinice Gruźlicy Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, w latach 1956–1966 kierownik Katedry i Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy Akademii Medycznej w Szczecinie,  krajowy specjalista ds. akupunktury przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, autor publikacji Renesans akupunktury (1988), Akupuntura we współczesnej medycynie (tom 1-2, 1996-1997)
 • inż. Mirosław Garnuszewskipseud. „Gami” (ur. 1916, Helsinki) – syn Antoniego Garnuszewskiego oraz Kazimiery Garnuszewskiej zd. Łappo, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz konspiracyjny 1939-1944 (Komenda Główna Armii Krajowej – Oddział III (Operacyjno-Szkoleniowy) – Wydział Marynarki Wojennej „Alfa”, „Ostryga”)
 • wnuczka Antoniego Garnuszewskiego

obiekty powiązane:

 • Szkoła Morska / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / daw. szkoła żeńska [Mädchenschule] (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej, nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, „przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar.”; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty]; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej w sposób następujący opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem, a także ówczesnymi ministrami Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej

data:

17 czerwca 1980 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, Szkoła Morska w Tczewie, Państwowa Szkoła Morska, Szkoła Morska 1920-1930, edukacja, szkolnictwo, oświata, marynistyka, szkolnictwo morskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, 60-lecie szkolnictwa morskiego w Polsce, 60-lecie Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, 60-lecie szkolnictwa morskiego, jubileusz 1920-1980, Antoni Garnuszewski (1886-1964), Tczew – historia – 1920-1930, ulica Saperska 10, ulica Saperska 11, iglica, iglica osiedle Garnuszewskiego, Stanisław Zaczyński, osiedle im. Antoniego Garnuszewskiego, Śródmieście II, uroczystości miejskie, Zbigniew Garnuszewski (1917-1988), Mirosław Garnuszewski, zdjęcie pamiątkowe, zdjęcie rodzinne, tablice pamiątkowe Tczew, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika, ulica Saperska 12

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

VII4-7605/RZS 

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content