Tczew. Szkoła Morska w Tczewie – absolwenci (31 lipca 1987 roku)

Tczew. Szkoła Morska w Tczewie – absolwenci (31 lipca 1987 roku)

miejscowość:

  • Tczew

osoby powiązane:

  • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej

osoby widoczne [od lewej]:

  • Henryk Borakowski (1907-2001) – absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie (1930; zwolniony z egzaminu praktycznego), sekretarz w Departamencie Morskim Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Warszawie, kapitan portu i inspektor rybołówstwa we Władysławowie, zastępca dowódcy 43 Baterii artylerii Nadbrzeżnej kmdra ppor. W. Prowansa (1939 rok), oficer kompanii przeciwdesantowej w Jastarni (1939 rok), do 1950 roku związany zawodowo z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego (kolejno jako inspektor, naczelnik wydziału, doradca żeglugowy i zastępca dyrektora departamentu morskiego i żeglugowego), członek Komisji Rewizyjnej Polskiej Żeglugi Przybrzeżnej „Gryf”, kierownik nauk na „Darze Pomorza’’, kapitan statku szkolnego „Janek Krasicki” (1951), kapitan statku szkolnego „Henryk Rutkowski” (1952), w latach 1957-1961 dyrektor Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, nauczyciel akademicki związany między innymi z Państwowym Centrum Wychowania Morskiego (prawo morskie i przedmioty fachowo-morskie), Wyższą Szkołą Marynarki Wojennej, Morskim Technikum Mechanicznym, a także Technikum Rybołówstwa Morskiego, dowódca statków „Kopalnia Zabrze”, „Boginka”, „Mazury”, „Chemik”, „Rusałka”, „Wrocław”, „Rzeszów”, „Świdnica” i „Poznań”, kapitan uhonorowany między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (pierwszym, jaki po wojnie został nadany w resorcie) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polska
  • Rościsław Choynowski (1905-1996) – absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie (Wydział Nawigacyjny, 1929 rok), pierwszy oficer statku „Wilno”, uczestnik lądowania w Normandii, członek Koła Tczewiaków, Koła Starych Gdynian oraz Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, dowódca statków „Poznań”, „Katowice”, „Puck”, „Hel”, „Chorzów” i „Wisła”, kierownik rezerw Polskiej Marynarki Handlowej, autor publikacji wspomnieniowej „Ku chwale bandery”, kapitan żeglugi wielkiej uhonorowany Medalem Morskim (czterokrotnie), War Medal 1939-1945 [Medal Wojny 1939-1945], a także Atlantic Star [Gwiazda Atlantyku; gwiazda Wspólnoty Brytyjskiej]
  • Michał Hłasko (1907-1998) – absolwent Wydziału Mechanicznego Szkoły Morskiej w Tczewie (1928 rok), absolwent Politechniki Warszawskiej [M. Hłasko odbywał praktykę zawodową m.in. w zakładach Ursus w Warszawie, w warsztatach Marynarki Wojennej w Pińsku oraz w Gdyni, a także w stoczni Normand w Hawrze], kapitan marynarki wojennej, animator szkolnictwa morskiego, współorganizator Zjazdu 60-lecia Szkoły Morskiej, Honorowy Członek Ligi Morskiej, autor publikacji ˝Piosenki Szkoły Morskiej w Tczewie 1920-1930″, wydanej nakładem Wydawnictwa Uczelnianego Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni [1980 rok]
  • Jerzy Lewandowski (1906-1995) – kapitan żeglugi wielkiej, absolwent Szkoły Morskiej w Tczewie, pilot portu gdyńskiego, członek Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej

obiekty powiązane:

  • Szkoła Morska / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / daw. szkoła żeńska [Mädchenschule] (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej, nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, „przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar.”; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty]; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej w sposób następujący opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem, a także ówczesnymi ministrami Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej

data:

31 lipca 1987 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, Szkoła Morska w Tczewie, Państwowa Szkoła Morska, Szkoła Morska 1920-1930, edukacja, szkolnictwo, oświata, marynistyka, szkolnictwo morskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, Antoni Garnuszewski (1886-1964), Tczew – historia – 1920-1930, Stanisław Zaczyński, ulica Szkoły Morskiej 1, zjazd absolwentów, zjazd absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie, Szkoła Morska w Tczewie – absolwenci, zjazd absolwentów 1987, Henryk Borakowski (1907-2001), Rościsław Choynowski (1905-1996), Michał Hłasko (1907-1998), Jerzy Lewandowski (1906-1995)

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

IV3d-19712/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content