Tczew. Obchody 100-lecia Szkoły Morskiej w Tczewie. Zdjęcie pamiątkowe przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie (16 czerwca 2020 roku)

Tczew. Obchody 100-lecia Szkoły Morskiej w Tczewie. Zdjęcie pamiątkowe przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie (16 czerwca 2020 roku)

miejscowość:

 • Tczew

miejsce:

 • teren przed budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, ulica Szkoły Morskiej 1

osoby widoczne [od lewej]:

 • Józef Lisowski / Józef Andrzej Lisowski – profesor nauk technicznych (specjalizacja: automatyka, robotyka, elektrotechnika, automatyka okrętowa), w latach 1989-1996 rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, w latach 2002-2008 rektor Akademii Morskiej w Gdyni, absolwent Politechniki Gdańskiej, profesor zwyczajny na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej, członek Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE), Komitetu Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych oraz Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, nauczyciel akademicki uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Błękitną Komandorią Ligi Morskiej i Rzecznej, Złotą Odznaką UNESCO International Center for Engineering Education in Australia, itd.
 • Grzegorz Witkowski – w latach 2016–2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Wspólnota Polska
 • dr hab. inż. Henryk Śniegocki – kapitan żeglugi wielkiej, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, profesor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (pracownik dydaktyczny związany zawodowo z Katedrą Eksploatacji Statku UMG), prorektor ds. Morskich Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
 • Dariusz Drelich – przedsiębiorca, samorządowiec, od 2015 roku wojewoda pomorski, w drugiej połowie lat 80-tych członek rady miejskiej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego oraz delegat na wojewódzki zjazd PRON, w latach 1990-1994 radny i członek zarządu gminy Kolbudy
 • Kazimierz Smoliński – polityk, prawnik, samorządowiec, działacz społeczny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, likwidator Przedsiębiorstwa Państwowego Drożdżownia w Tczewie (1997), w latach 1998–2002 przewodniczący tczewskiej rady miasta (wybrany z listy Akcji Wyborczej Solidarność), pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości w powiecie tczewskim, w latach 2000–2002 członek rady nadzorczej Zakładu Energetyki Cieplnej w Tczewie, w latach 2004–2006 członek rady Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, prezes zarządu Stoczni Gdynia (2006), wiceprzewodniczący i członek rady nadzorczej Stoczni Gdańsk (2006, 2007), w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, w roku 2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiceprzewodniczący komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT
 • Adam Kwiatkowski – samorządowiec, urzędnik państwowy, poseł na Sejm VII kadencji, od 2015 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, w latach 2015–2017 szef Gabinetu Prezydenta RP, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Zarządzania), w roku 2003 dyrektor Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, w latach 2004-2006 wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w latach 2006-2007 doradca premiera Jarosława Kaczyńskiego ds. funduszy europejskich, jeden z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, polityk wyróżniony Wielkim Krzyżem Komandorskim Orderu „Za zasługi dla Litwy” (2019) oraz Medalem „Za Zasługi dla Polaków w Kazachstanie”, przyznawanym przez Centrum Kultury Polskiej „Więź” (2018)
 • Mirosław Augustyn – starosta tczewski, w latach 2006-2010 przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej oraz członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, w latach 2010-2018 przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie
 • Jan Dziedziczak – politolog, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (w latach 2004-2006 rzecznik prasowy ZHR), asystent prasowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, w latach 2006-2007 rzecznik prasowy rządu Jarosława Kaczyńskiego,  poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2015-2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, od 2019 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą, członek katolickiej organizacji Rycerze Kolumba
 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – w latach 2016-2020 rektor Akademii Morskiej w Gdyni (obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni), profesor zwyczajny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (zainteresowania naukowe: modelowanie, analiza i pomiar elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych), kierownik Katedry Elektroniki Morskiej AM w Gdyni, członek Sekcji Mikroelektroniki Komitetu EiT PAN, kierownik Zespołu Modelowania i Analizy Układów Elektronicznych, współtwórca wynalazków wyróżnionych złotym medalem na 53. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka” (2004) oraz brązowym medalem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków „INNOWACJE” (2005), laureat Nagrody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
 • prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit – rektor elekt Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, kapitan żeglugi wielkiej, specjalista w dziedzinie nawigacji, geodezji, kartografii i transportu morskiego, od 2016 roku członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Sekcji Transportu Wodnego), organizator międzynarodowej konferencji naukowej „TransNav”, ekspert Międzynarodowej Organizacji Morskiej IMO, partner IAMU Międzynarodowego Stowarzyszenia Uczelni Morskich, w latach 2013-2016 ekspert Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, egzaminator Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, ławnik Odwoławczej Izby Morskiej, członek Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków PRS, członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej (2007‐2010), profesor nauk technicznych uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”
 • prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski – w latach 1999-2002 roku rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni [obecnie Uniwersytet Morski w Gdyni]
 • inż. Lechosław Bar – przewodniczący Starszych Mechaników Morskich o/Gdynia

osoby powiązane:

 • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej

obiekty widoczne:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1920-1930 Szkoła Morska w Tczewie / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / daw. szkoła żeńska [Mädchenschule] (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska, założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; wiosną 1930 roku Szkołę Morską przeniesiono do Gdyni, od tego roku w budynku zaczęła działać Szkoła Powszechna nr 5 przekształcona następnie, w roku 1945, w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej, nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie, „przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar.”; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1, podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty]; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej w sposób następujący opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie p. Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły z kpt. żw. Konstantym Maciejewiczem, kpt. żw. Antonim Ledóchowskim, kpt. żw. Karolem Olgierdem Borchardtem, a także ówczesnymi ministrami Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej

data:

16 czerwca 2020 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, Szkoła Morska w Tczewie, Państwowa Szkoła Morska, Szkoła Morska 1920-1930, edukacja, szkolnictwo, oświata, marynistyka, szkolnictwo morskie, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, Antoni Garnuszewski (1886-1964), Tczew – historia – 1920-1930, Jacek Cherek, 100-lecie Szkoły Morskiej w Tczewie, jubileusz 1920-2020, 100 lat Szkoły Morskiej w Tczewie, obchody 100-lecia Szkoły Morskiej w Tczewie, prof. dr hab. Józef Lisowski, Grzegorz Witkowski, dr hab. inż. kpt. ż. Henryk Śniegocki, Dariusz Drelich, Kazimierz Smoliński, Adam Kwiatkowski, Mirosław Augustyn, Jan Dziedziczak, prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Adam Weintrit; prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski; inż. Lechosław Bar

autor zdjęcia:

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego oraz Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-22205/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content