Tczew. Sesja Rady Miasta. Występ dzieci z Przedszkola Jarzębinka (fotografia wykonana 19 grudnia 2019 roku)

Tczew. Sesja Rady Miasta. Występ dzieci z Przedszkola Jarzębinka (fotografia wykonana 19 grudnia 2019 roku)

miejscowość:

  • Tczew

obiekty powiązane:

  • Niepubliczne Przedszkole Jarzębinka, ulica Jarzębinowa 4
  • Urząd Miejski przy ulicy 30 Stycznia 1; w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych (obiekt wzniesiono w roku 1891 na potrzeby Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii (niem. Kaiserin Auguste Victoria Schule). W roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie. Po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum. Od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne. 10 października 1945 roku powołano do życia Państwowe Gimnazjum Handlowe, nawiązujące do tradycji przedwojennego Koedukacyjnego Gimnazjum Kupieckiego. Pierwszym dyrektorem placówki był Stanisław Łoś. We wrześniu 1946 roku Zarząd Miejski podjął decyzję o przydzieleniu szkole gmachu dawnego gimnazjum żeńskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (daw. ulica Feliksa Dzierżyńskiego). W 1948 roku dotychczasowe Gimnazjum Handlowe przekształcone zostało w Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe, zaś w roku 1951 roku w Państwowe Technikum Handlowe; w roku 1957 placówka przejęta została przez Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, od tego momentu w budynku przy ulicy 30-Stycznia 1 działalność rozpoczął Zespół Szkół Zawodowych C.R.S. „Samopomoc Chłopska” (od 15 września 1965 roku funkcję dyrektora ZSZ C.R.S. SCh pełnił Czesław Glinkowski). Na przestrzeni lat szkoła oferowała młodzieży różnorakie specjalizacje oraz kierunki kształcenia, w tym także specjalizację ekonomiczną najchętniej wybieraną przez uczniów tczewskiej placówki. W roku 1973, wraz z przeniesieniem „ekonomika” do nowoczesnego gmachu szkolnego przy ulicy Gdańskiej 17, w budynku dawnego gimnazjum żeńskiego czasowo działał Zespół Szkół Budowlanych (Technikum Budowlane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu). W roku 1993 budynek został przekazany Centrum Edukacji Dorosłych, placówce oświatowej utworzonej w 1992 roku z inicjatywy prezydenta miasta Tczewa. W obiekcie mieściły się między innymi liceum dla dorosłych, szkoła policealna, Centrum Młoda Europa, Europejskie Centrum Transferu Innowacji. Placówka oferowała osobom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych różnorakie kursy oraz szkolenia m.in. kursy komputerowe, kursy języków obcych, kursy finansowo-księgowe, roczny kurs kwalifikacyjny „Terapia Pedagogiczna”, kurs „Specjalista ds. reklamy”, kurs „Instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży”, itd. Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego działało w Tczewie do roku 2012. W roku 2013 podjęto decyzję o przeniesieniu do budynku przy ulicy 30 Stycznia 1 niektórych wydziałów tczewskiego magistratu. Trzykondygnacyjny gmach o łącznej powierzchni użytkowej: 1426,78 m kwadratowych poddano gruntownej modernizacji: wydzielono samodzielne pomieszczenia biurowe, zaprojektowano zaplecze gospodarczo-kuchenne, zamontowano dodatkowe okna połaciowe, itd. Współcześnie w gmachu dawnej szkoły żeńskiej przy ulicy 30 Stycznia 1 znajduje się m.in. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Tczewie)

osoby widoczne:

  • Piotr Antczak – członek Rady Miasta Tczewa (kadencja 2018-2023), zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, członek Komisji Rewizyjnej, były kierownik ds. administracyjno-technicznych w tczewskiej Fabryce Sztuk
  • Wojciech Korda – członek Rady Miasta Tczewa (lata 2010, 2018-2023), w roku 2010 członek Komisji Polityki Społecznej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2018-2023 zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  • Katarzyna Mejna – była szefowa Wydziału Organizacyjnego i Kadr, od 2011 roku sekretarz Miasta Tczewa
  • Helena Kullas – skarbnik miasta Tczewa
  • dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka”

data:

19 grudnia 2019 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, Stare Miasto, CED, Urząd Miejski w Tczewie, Sesja Rady Miejskiej w Tczewie, Niepubliczne Przedszkole Jarzębinka, Przedszkola Tczew, ulica 30 Stycznia 1, grudzień 2019, Boże Narodzenie, Boże Narodzenie 2019, jasełka, inscenizacja, przedszkolaki, dzieci, dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Jarzębinka”, Helena Kullas, Katarzyna Mejna, Wojciech Korda, Piotr Antczak, Rada Miasta Tczewa, Rada Miejska w Tczewie, radni Tczew

autor zdjęcia:

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego oraz Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

XV1-21395/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content