Tczew. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (4 stycznia 1998 roku)

Tczew. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (4 stycznia 1998 roku)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • budynek przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 – Zespół plebanii Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (czas powstania obiektu: 1894 rok; dom mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi wzniesiono w roku 1894 w miejscu dotychczasowych zabudowań plebańskich datowanych na pierwsze ćwierćwiecze XVIII wieku; w obrębie dawnych zabudowań [ul. Podmurna] znajdowały się pierwotnie: stajnia, obora, studnia oraz spichlerz)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11 (czas powstania obiektu: około 1800 roku, oficyna – 2 poł. XIX wieku, w latach 1903-1917 własność Helmutha Bochdanna)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 (czas powstania obiektu: połowa XIX wieku, w latach 1906-1921 własność Brandta Grafina)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 / kamienica opatrzona szyldem „Kwiaciarnia” (czas powstania obiektu: 2 poł. XVIII wieku; 1 poł. XIX wieku przebudowa elewacji frontowej; kolejni właściciele począwszy od roku 1876: Carl Traugutt Neumann, Joseph Szczodrowski, Anton Szczodrowski)
 • fragment ulicy Dominikańskiej

obiekty powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)

osoby widoczne:

 • Alfons Nadzikowski – porucznik w stanie spoczynku, weteran II wojny światowej, do marca 2006 roku wiceprzewodniczący Konwentu Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego
 • członkowie Konwentu Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego
 • wolontariuszka WOŚP

organizacje powiązane:

 • Konwent Organizacji Kombatanckich Tczewa i Powiatu Tczewskiego / Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego [zarząd konwentu: przewodniczący – kpt. w st. spoczynku Edmund Pek, sekretarz – st. chor. sztab. Mieczysław Brykarczyk]; w skład konwentu wchodzą następujące organizacje oraz stowarzyszenia: Związek kombatantów RP i B.W.P. Koło w Tczewie, Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Tczewie, Związek byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych O/Okręgowy w Tczewie, Związek Solidarności Polskich Kombatantów Koło w Tczewie, Związek Sybiraków Koło w Tczewie, Klub Żołnierzy Rezerwy L.O.K. w Tczewie, Stowarzyszenie  Tczewskich  Saperów

data:

4 stycznia 1998 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1998, styczeń 1998, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 4 stycznia 1998, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Tczew 1998, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, WOŚP, WOŚP Tczew, akcje charytatywne, zagadnienia społeczne, kwesta, zbiórka pieniędzy, Stare Miasto, kamienice Tczew, Fara Tczew, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, ulica 1-go Maja, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7, kwiaciarnia Tczew, Zespół plebanii Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Plebania Fara Tczew, kombatanci, kombatanci Tczew, sztandar, Konwent Organizacji Kombatanckich Tczewa i Powiatu Tczewskiego, Konwent Organizacji Kombatanckich Miasta i Powiatu Tczewskiego, Alfons Nadzikowski, wolontariuszka WOŚP, ulica Dominikańska

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII7-12975/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content