Głos Wybrzeża; 1992 /03.02.1992/; nr 28; s. 3

Głos Wybrzeża; 1992 /03.02.1992/; nr 28; s. 3

autor artykułu:

Alina Kietrys

tytuł:

„Tytuł” wśród czytelników: gdański kwartalnik literacki żyje”

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, kultura, czasopiśmiennictwo, pismo literackie, literatura

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Gdańsk, Tytuł, Tytuł – kwartalnik, Tytuł – dwutygodnik, kwartalnik Gdańsk, pismo literackie Gdańsk, Krystyna Chwin, Eugeniusz Kupper, Aleksander Jurewicz, Kazimierz Nowosielski, Ariana Nagórska, Spółdzielczy Dom Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej (później: Dom Kultury LWSM „Morena”, a obecnie: Centrum Kultury im. Jana Pawła II)

osoby powiązane:

  • Krystyna Lars / Krystyna Chwin – poetka, redaktorka, II sekretarz redakcji miesięcznika „Autograf”, członek redakcji warszawskiego dwutygodnika literackiego „Potop”, w latach 1991–2002 redaktor naczelna pisma literacko-artystycznego „Tytuł”, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Polskiego PEN Clubu, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Stowarzyszenia Polska-Niemcy, autorka wierszy publikowanych m.in. na łamach „Powściągliwości i Pracy”, „Odry”, „Kresów”, „Tytułu”, „Toposu”
  • Kazimierz Nowosielski – poeta, krytyk, profesor nauk humanistycznych, w latach 1989-1990 prezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, zawodowo związany z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
  • Aleksander Jurewicz – poeta, prozaik, eseista, członek Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz międzynarodowego stowarzyszenia pisarzy PEN Club, pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

publikacje powiązane:

  • „AUTOGRAF. Miesięcznik. Literatura. Sztuka. Krytyka” [„Autograf” ukazywał się w latach 1988–1990; redaktorem naczelnym pisma był Andrzej Krzysztof Waśkiewicz, „Autograf” wydawany był nakładem Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (z siedzibą przy ulicy Chlebnickiej 2); pismo dotował Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; miesięcznik miał charakter literacko-artystyczny; „Autograf” przestał ukazywać się na skutek nacisków ze strony przedstawicieli środowiska literackiego, skupionego w gdańskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich]

uwagi:

W artykule mowa jest o problemach finansowych towarzyszących wydawaniu pism literackich, jak również o zorganizowanym w klubie im. Przybyszewskiej na Morenie spotkaniu z redakcją kwartalnika „Tytuł”, w którym obok redaktor naczelnej Krystyny Chwin uczestniczyli między innymi Aleksander Jurewicz, Kazimierz Nowosielski oraz Adriana Nagórska

sygnatura:

WP17

numer teczki:

I-1

numer skanu:

wp_0017

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content