Tczew. Widok na ulicę Jarosława Dąbrowskiego

Tczew. Widok na ulicę Jarosława Dąbrowskiego

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego / daw. Poststrasse, Pocztowa, Marszałka Piłsudskiego, Adolf Hitler Strasse

obiekty widoczne:

 • powóz konny
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • fragment budynku przy obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt wybudowany w obecnym kształcie w latach 1914-1917 – por. Studium Historyczno-Urbanistyczne t. 20; dawniej kolejno: Hotel Kronprinz von Preussen [Hotel „Następca Tronu” – rok założenia: przed 1882; obiekt wraz z przyległymi zabudowaniami uległ zniszczeniu w wyniku pożaru do którego doszło 20 listopada 1897 roku], Grand Hotel przy ówczesnej ulicy Pocztowej 13-14 [por. Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku], Hotel Miejski – działający w Tczewie po 1945 roku)
 • skrót I.O.G.T. widoczny na fasadzie budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 [chodzi o Międzynarodową Organizację Dobrych Templariuszy / ang. International Organisation of Good Templars, dawniej stowarzyszenie paramasońskie pod nazwą Niezależny Zakon Dobrych Templariuszy; w Polsce loże tego zakonu istniały przede wszystkim na ziemiach byłego zaboru pruskiego]

osoby widoczne:

 • woźnica
 • mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Wilhelm Back – właściciel Hotelu Kronprinz von Preussen [Hotel Następca Tronu]
 • Edward Gandras – właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 12, właściciel kina „Igrzyska świetle” (inne nazwy: Bałtyk / Światowid / Apollo) działającego w nowym budynku powstałym w 1917 roku w sąsiedztwie obiektu hotelowego

datowanie:

około 1917 roku [na podstawie Studium Historyczno-Urbanistycznego t. 20]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na awersie i rewersie pieczęć Rasensport Verein Dirschau [chodzi prawdopodobnie o jeden z tczewskich klubów sportowych]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 23 maja [brak roku] (adresat: Hugo Walter Domakowski, Kiel / współcześnie: Kilonia – miasto na prawach powiatu w Niemczech, stolica kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruß aus Dirschau – [Pozdrowienia z Tczewa]
 • zamalowany fragment niemieckojęzycznego nadruku

uwagi:

brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt626

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content