Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją – [niem. Dirschau. Johanniter-Krankenhaus]

obiekty widoczne:

  • Szpital Joannitów będący odpowiedzią władz pruskich na wybudowanie nieistniejącego współcześnie szpitala parafialnego św. Wincentego (czas powstania obiektu: 1897 rok)
  • krzyż maltański – obiekt widoczny na fasadzie budynku (krzyż kawalerski znany również jako krzyż cnót rycerskich, w wersji białej – symbol Joannitów (Zakon Maltański), w wersji zielonej – symbol Lazarytów (Zakon Rycerzy św. Łazarza)

obiekty powiązane:

  • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

  • żołnierze w mundurach pruskich

datowanie:

1897 (otwarcie Szpitala Joannitów wybudowanego ze środków przekazanych przez władze pruskie i gminę ewangelicką, oddanego w użytkowanie joannickiemu zgromadzeniu diakonysek) – 1914 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; datowanie uszczegółowione: 1900-1914 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku / od 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

  • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. Aktiengesellschaft Dresden [Spółka akcyjna Drezno]
  • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: G. Jung, Hessen – Lichtenau / Hessisch Lichtenau, współcześnie: miasto w Niemczech, w kraju związkowym Hesja, w rejencji Kassel, w powiecie Werra-Meißner)

uwagi:

  • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 27.04.1915
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt639

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content