Tczew. Rekonwalescenci i personel tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)

Tczew. Rekonwalescenci i personel tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)

Tczew. Rekonwalescenci i personel tczewskiego lazaretu zlokalizowanego przy ówczesnej ul. Starogardzkiej (obecnie ul. Szkoły Morskiej 1)

obiekty widoczne:

  • szkoła żeńska [Mädchenschule] / obecnie: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie – obiekt widoczny w tle (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w, wyposażonym w centralne ogrzewanie, budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – począwszy od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu; w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; za: R. Landowski, „Tczew w czasie i przestrzeni”)

osoby widoczne:

  • rekonwalescenci pruscy
  • personel tczewskiego lazaretu

datowanie:

około 1914/1915 roku [lazaret w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie; por dodatkowo data widoczna na rewersie karty pocztowej / data korespondencyjna]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. i fot. Atelier P. Kamstiess, Dirschau [Tczew], Wilhelmstrasse [obecnie ul. Kościuszki]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 31 maja 1916 roku (adresat: Fräulein Zimmermann, Wahlscheid / współcześnie: dzielnica Lohmar, w powiecie Rhein-Sieg w Nadrenii Północnej-Westfalii)

uwagi:

  • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 31.05.1916
  • brak znaczka pocztowego
  • na rewersie odręczny dopisek: Feldpost [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt640

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content