Dziennik Bałtycki; 1990 /05.03.1990/; nr 54; s. 4

Dziennik Bałtycki; 1990 /05.03.1990/; nr 54; s. 4

autor artykułu:

(r.os.) [Regina Osowicka]

tytuł:

Wybicki w Skarszewach: „Wisła-Odra” kontynuuje tradycje

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, historia, Skarszewy – historia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Gdańsk, Skarszewy, Stowarzyszenie „Wisła-Odra” Oddział Wojewódzki w Gdańsku, Józef Wybicki, Józef Wybicki w Skarszewach, Bolesławowo, sesja popularnonaukowa Bolesławowo, Bolesławowo – konferencja popularnonaukowa, 240. rocznica urodzin Józefa Wybickiego, 190-lecie powstania polskiego hymnu narodowego, Wacław Odyniec, Józef Milewski, Tomasz Sosnowski, Czesław Skonka, Edwin Franciszek Kozłowski, Edwin F. Kozłowski, Kazimierz Deja, Józef Węsierski, Zespół Szkół Rolniczych w Bolesławowie, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie, Polski Związek Zachodni, Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich

osoby powiązane:

  • Wacław Odyniec (1922-1999) – historyk, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, popularyzator dziejów Polski i Pomorza, od lutego 1944 roku żołnierz oddziału partyzanckiego Armii Krajowej (VIII Brygada Oszmiańska), uczestnik bitwy o Wilno 1944, pracownik Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (kierownik Katedry Historii Polski i Historii Powszechnej XVI-XVIII wiek), od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim (w latach 1970-1974 dyrektor Instytutu Historii; w latach 1981-1984 dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego), autor publikacji: „Dzieje Prus Królewskich. Zarys monograficzny” (synteza pionierska, Warszawa 1972), „Życie i obyczaje ludu pomorskiego w XVII i XVIII wieku” (Gdynia 1966), „Kaszubskie obrzędy i obyczaje. Wstęp do etnografii historycznej Kaszub w XVI-XVIII wieku” (Gdańsk 1985), „Polskie dominium maris Baltici. Zagadnienia geograficzne, ekonomiczne i społeczne X-XVIII wieku” (Warszawa 1982), współautor monografii „Pomorze Gdańskie. Koncepcje obrony i militarnego wykorzystania od XIII wieku do roku 1939” (Warszawa 1982, z Jerzym Romualdem Godlewskim), redaktor i współautor syntetycznej rozprawy „Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku” (Gdańsk 1978), członek Rady Naukowej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, przewodniczący Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uhonorowany m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 700-lecia miasta Pasłęka oraz Medalem Stolema, Honorowy Członek Ligi Morskiej, współpracownik Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, laureat nagród Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Obrony Narodowej
  • Czesław Skonka (11 IV 1931 Łódź – 21 VI 2019 Gdańsk) – ekonomista, działacz organizacji turystyczno-krajoznawczych (od 1955 roku), współzałożyciel i redaktor „Jantarowych Szlaków” – periodyku gdańskiej organizacji Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, od 1991 roku prezes gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego, redaktor / wydawca czasopisma „Pieśń Skrzydlata”, autor publikacji: Jan III Sobieski na Pomorzu (1985), Śladami Józefa Piłsudskiego w Gdańsku (1989), Za Gdańsk i brzeg morza (2005), Saga rodu Hallerów (2008), działacz społeczny uhonorowany między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Księcia Mściwoja II, Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
  • Edwin F. Kozłowski / Edwin Franciszek Kozłowski – redaktor naczelny Wydawnictwa Pomorskiego – oficyny wydawniczej działającej przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej PTTK w Gdańsku, prezes Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego w Sopocie, autor publikacji: Szkice kociewskie (2001), Przywidz i okolice (2002), Słownik biograficzny Skarszew i okolicy (2002), Ziemia Skarszewska w zarysie (1963), Inwentarz starostwa skarszewskiego z 1628 roku (1974), Żyli i działali wśród nas (1986), Szlakiem partyzantów Armii Krajowej i Gryfa Pomorskiego w Borach Tucholskich i na Pojezierzu Kaszubskim (2001)
  • Józef Milewski –  popularyzator Kociewia, doktor nauk humanistycznych, członek Honorowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1945–1949 wójt Lubichowa, w latach 1949–1950 burmistrz Starogardu [ob. Starogard Gdański], autor ponad 100 wielokrotnie wznawianych publikacji oraz rozpraw o tematyce regionalnej (m.in. „Starogard Gdański i jego okolice”, „Dzieje wsi powiatu starogardzkiego”, „Z dziejów wolnomularzy na Kociewiu”, „Patroni ulic Starogardu Gdańskiego”, itd.)
  • Tomasz Sosnowski – długoletni pracownik służby rolnej, Zasłużony Obywatel Gminy Skarszewy, kierownik Gminnej Służby Rolnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skarszewach, w latach 1982-1990 naczelnik Miasta i Gminy Skarszewy, kierownik kształcenia praktycznego w Zespole Szkól Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie, radny Rady Miasta i Gminy Skarszewy, działacz samorządowy uhonorowany między innymi Brązowym Krzyżem Zasługi (1970), Złotym Krzyżem Zasługi (1984), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), działacz Ligi Ochrony Przyrody (rejon skarszewski)
  • Józef Węsierski – przewodniczący Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Wisła-Odra” w Gdańsku
  • Kazimierz Deja – radny Miejskiej Rady Narodowej w Tczewie, członek Komisji Kultury i Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sztumie, w latach 1972-1973 przewodniczący Prezydium Powiatowej Radu Narodowej w Tczewie, członek Komisji Oświaty PPRN w Tczewie, od 1973 roku zastępca Naczelnika Miasta i Powiatu Tczewskiego, w latach 1975-1977 prezydent miasta Tczewa, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie [obecnie: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie]

sygnatura:

WP43

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0043

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content