Głos Wybrzeża; 1991 /12.12.1991/; nr 288; s. 3

Głos Wybrzeża; 1991 /12.12.1991/; nr 288; s. 3

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

autor artykułu:

brak danych

tytuł:

Austriak F. Neureiter laureatem medalu „Poruszył wiatr od morza”

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, historia literatury, literatura kaszubska, ruch kaszubsko-pomorski

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Pomorze, Kaszuby, Medal im. Bernarda Chrzanowskiego, Medal im. Bernarda Chrzanowskiego 1992, Kapituła Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego, Medal im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”, Kapituła Medalu im. Bernarda Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Gerard Labuda, Anna Kościelecka, Tadeusz Jabłoński, Paweł Dzianisz, Tadeusz Bolduan, Jerzy Kiedrowski, Ferdinand Neureiter, Alfred Majewicz, Alfred Franciszek Majewicz, Janusz Stanisław Pasierb

osoby powiązane:

  • Gerard Labuda (1916-2010) – historyk, mediewista, w latach 1958-1961 dyrektor Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, w latach 1962–1965 rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1972–1975 i 1980–1981 prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w latach 1984–1989 wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 1989–1994 prezes Polskiej Akademii Umiejętności, w latach 1960-2008 przewodniczący Rady Naukowej Instytutu im. Oskara Kolberga, Honorowy Obywatel Miasta Gdańska,  doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (1985), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1993), Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995), Uniwersytetu Warszawskiego (1997), Uniwersytetu Wrocławskiego (1999) oraz Uniwersytetu Szczecińskiego (2003), uczony uhonorowany między innymi Krzyżem Wielkim, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego (pośmiertnie, 2010 rok), autor publikacji: Studia nad początkami państwa polskiego (1946), Kaszubi i ich dzieje (1996), Historia Kaszubów w dziejach Pomorza (tom pierwszy, 2006), Rozważania nad teorią i historią kultury i cywilizacji (2008), itd.
  • Anna Kościelecka – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: filologia polska), sekretarz redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Litery”, publicystka / dziennikarka zawodowo związana między innymi z „Głosem Wybrzeża”, „Dziennikiem Bałtyckim”, dwumiesięcznikiem „Ziemia Gdańska”, w latach 1987–1990 członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Komunikaty Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego”, zastępca redaktora naczelnego, reaktywowanego po 50 latach, dwutygodnika „Pielgrzym”, autorka / współautorka publikacji:  Nadbałtyckie spotkania (szkice krajoznawczo-historyczne, 1989 i 2004), Najpierw do miasta Gdańska (reportaże historyczne, 1996), Wojciechowa Europa. Szkice podróżne (reportaż wyróżniony tytułem Gdańska Książka Jesieni 2000),  Z krzyżmem i włócznią (2000)
  • Tadeusz Jabłoński (ps. Paweł Dzianisz) – absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), w latach 1946-1959 sekretarz redakcji „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, od 1951 roku członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1959-1969 sekretarz redakcji bydgoskiego „Dziennika Wieczornego”, w latach 1976-1980 społeczny  redaktor naczelny rocznika Polskiego Związku Żeglarskiego „Świat Żagli”, w latach 1991-1994 sekretarz redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, zdobywca najwyższego szczytu Kaukazu – Elbrusu, publicysta / dziennikarz uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1972), Medalem św. Wojciecha, odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2009), autor szkiców literackich, esejów, reportaży historycznych, biografii: Transatlantyckie regaty samotników 1972 (1974), Pierwszy wiatr (1979), Poruszył wiatr od morza: Bernard Chrzanowski 1861–1944 (1986), Krajobrazy nieodległe: szkice z nadmorza (1998), Ukraina Conrada (1999), Gdańsk trzech wieszczów (2000), Wokół Conrada (2008), Godzina przed jutrznią (2009), Śródziemnomorze Północy (2011)
  • Tadeusz Bolduan (1930-2005) – dziennikarz, publicysta, działacz kaszubski, syn Teodora Bolduana, przedwojennego burmistrza Wejherowa, współtwórca i aktywista Zrzeszenia Kaszubskiego (późniejszego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego), w  latach 1957-1961 redaktor naczelny dwutygodnika „Kaszebe”, na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”, laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, autor publikacji: Gryf – godło Pomorza, Trybun Kaszubów. Opowieść o Antonim Abrahamie, Nowy bedeker kaszubski (2002), członek Komitetu Honorowego Roku Bolduanowskiego, ustanowionego przez Zarząd Miasta Wejherowa z okazji 100. rocznicy urodzin Teodora Bolduana (ojca Tadeusza Bolduana), od 1996 roku kanclerz Medalu św. Wojciecha oraz Medalu Księcia Mściwoja II
  • Jerzy Kiedrowski – w latach 1971–1976 prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
  • Ferdinand Neureiter (1928-2007) – austriacki językoznawca, historyk literatury, badacz literatury słowiańskiej (w szczególności literatury kaszubskiej), założyciel salzburskiego oddziału Towarzystwa Austria-Polska, autor publikacji: Antologia kaszubska (niem. Kaschubische Anthologie; dwujęzyczny wybór wierszy i krótkich opowiadań kaszubskich) oraz Historia literatury kaszubskiej. Próba zarysu (niem. Geschichte der Kaschubischen Literatur, 1978), promotor kultury kaszubskiej w Austrii, uczony odznaczony między innymi Medalem im. B. Chrzanowskiego „Poruszył wiatr od morza” (1992) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP (1994), laureat Medalu Stolema (1973)
  • Alfred Majewicz / Alfred Franciszek Majewicz – językoznawca, filolog (zainteresowania naukowe: językoznawstwo typologiczne, językoznawstwo orientalne, etnografia ludów pierwotnych, antropologia kulturowa, polityka językowa), profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor ponad 400 publikacji naukowych (w tym 80 książek), twórca i współtwórca: Katedry i Instytutu Orientalistyki UAM, International Institute of Ethnolinguistic and Oriental Studies oraz Pracowni Języka i Kultury Japońskiej UMK, wieloletni członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk
  • Janusz Stanisław Pasierb (1929-1993) – duchowny kościoła katolickiego, Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (1982), poeta, eseista, jeden z najwybitniejszych humanistów drugiej połowy XX wieku, absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, absolwent  Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytetu Kantonalnego we Fryburgu, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (1991), członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1956), Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (od 1972), polskiego PEN Clubu (od 1975), Komisji ds. Opieki Konserwatorskiej nad Obrazem Jasnogórskim (od 1979), Instytutu Sztuki PAN (od 1981), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) (od 1981), Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej (od 1985), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Rady Ochrony Zabytków (od 1990), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (od 1991), Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA) (od 1991) oraz Europejskiego Centrum Kultury (CEC) (od 1991), autor tomików: Kategoria przestrzeni, Doświadczanie ziemi, Liturgia serca, W rytmie dnia i pór roku, itd. [prof. Tadeusz Chrzanowski o Januszu Stanisławie Pasierbie: „Był poetą w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. W dosłownym – co udokumentował opublikowanymi za życia wierszami. I w przenośnym – ponieważ na błyski i iskry poezji natrafialiśmy u niego wszędzie – w najbardziej nawet uczonych dywagacjach. A ponadto poezja była po prostu elementem podstawowym jego życia, jego psychiki, jego sposobu bycia i stosunku do innych ludzi”; Krzysztof Zanussi o Januszu Stanisławie Pasierbie: „Wytworny, światowy, pasujący jak ulał do salonów, cięty w dowcipie, elegancki w ostrej polemice – ktoś, kto pasowałby może do obiadów czwartkowych króla Stasia czy dyskusji z Encyklopedystami. […] I za tym jakieś drugie oblicze: poważniejsze, skupione. Twarz kapłana przejętego serio powołaniem”]

sygnatura:

WP44

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0044

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content