Głos Wybrzeża; 1994 /21.09.1994/; nr 220

Głos Wybrzeża; 1994 /21.09.1994/; nr 220

autor artykułu:

Kazimierz Kołodziej

tytuł:

Wspomnienia i nowe fakty: Armia Krajowa na Pomorzu

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, AK, Armia Krajowa, II wojna światowa, wojna 1939-1945, konspiracja 1939-1945

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Pomorze, Maciej Krzyżanowski, Instytut Morski, Armia Krajowa na Pomorzu [publikacja autorstwa M. Krzyżanowskiego], Fundacja Archiwum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu, Mirosław Golon, Włodzimierz Jastrzębski, Krystyna Podlaszewska, Wiesława Kwiatkowska

osoby powiązane:

  • Maciej Krzyżanowski – członek Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku, członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, współzałożyciel i członek Rady Międzynarodowej Organizacji Ekonomistów Morskich (International Association of Maritime Economists), przewodniczący Komisji Transportowej Związku Miast Bałtyckich (The Union of the Baltic Cities), członek honorowy i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni, wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Gdańskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, w latach 1998 – 1999 kierownik zespołu zajmującego się opracowaniem „Prognozy strategicznej rozwoju Polskiej Żeglugi Morskiej do roku 2020”, od 1999 roku kierownik Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, laureat Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (2001), Medalu Księcia Mściwoja II (1998), Medalu 50-lecia Instytutu Morskiego w Gdańsku, itd.
  • Mirosław Golon – historyk (zainteresowania naukowo-badawcze: stosunki polsko-radzieckie w latach 1944-1956, historia Pomorza Nadwiślańskiego po 1945 roku, konspiracja niepodległościowa, mniejszości narodowe w Polsce w XX wieku), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu, od 7 lutego 2018 roku członek Rady Programowej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, autor publikacji: Polityka radzieckich władz wojskowych i policyjnych na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1945-1947 (2001), Ambasadorowie Stalina – radzieccy dyplomaci w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach w latach 1944-1953 (2005), itd., profesor nauk humanistycznych uhonorowany między innymi Złotym Krzyżem Zasługi (2010, za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020)
  • Włodzimierz Jastrzębski – historyk, publicysta, w latach 1963-1966 asystent w Regionalnej Pracowni Naukowo-Badawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1973-1975 zastępca dyrektora Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Bydgoszczy, w latach 1975-1988 kierownik Zakładu Historii i Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, w latach 1981–1984 prorektor ds. studenckich Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej, w latach 1990-1996 dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Bydgoskiej, od 1996 roku dyrektor Instytutu Historii Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy oraz Komitetu Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk, autor publikacji: Katyń 1940 (1995), Okupacja hitlerowska na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945 (1984), Leon Janta Połczyński (1867-1961) – minister i senator z Borów Tucholskich (2001), W dalekim, obcym kraju: deportacje Polaków z Pomorza do ZSRR w 1945 roku (1990), Wrzesień 1939 roku i jego konsekwencje dla ziem zachodnich i północnych Drugiej Rzeczypospolitej (wspólnie z Ryszardem Studzińskim), itd.
  • Krystyna Felicja Podlaszewska (1926-1996) – autorka publikacji Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski 1913-1945 (monografia wydana pośmiertnie, 1998), autorka publikacji Gimnazjum Toruńskie w latach 1817-1920, starszy kustosz dyplomowany, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki, kierownik Oddziału Starych Druków i Rękopisów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  • Wiesława Kwiatkowska (1936-2006) – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek: filologia polska), działaczka opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1980–1981 związana zawodowo z sekcją historyczną Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, autorka publikacji: Grudzień 1970 w Gdyni (1986), Gwiazda miałeś rację (1990, wywiad-rzeka z Andrzejem Gwiazdą), Grudniowa apokalipsa (1993), Gdyńskie cmentarze. O twórcach miasta, portu i floty (wspólnie z córką Małgorzatą Sokołowską, 2003), Encyklopedia Gdyni (wspólnie z Małgorzatą Sokołowską i Izabellą Greczanik-Filipp, 2006), laureatka Medalu Rady Miasta Gdyni im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, dziennikarka uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie, 2006), Krzyżem Solidarności Walczącej (pośmiertnie, 2010), Krzyżem Wolności i Solidarności (pośmiertnie, 2016)

sygnatura:

WP56

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0056

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content