Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – widok od strony ulicy Mickiewicza. Kamienica numer 7. W tle kamienice przy ulicy S. Okrzei

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera – widok od strony ulicy Mickiewicza. Kamienica numer 7. W tle kamienice przy ulicy S. Okrzei

Tczew. Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) – widok od strony ulicy Mickiewicza / niem. Dirschau. Conditorei von Otto Lebbe

obiekty widoczne:

 • wnętrze budynku opatrzonego szyldem „Conditorei – Cafe von Otto Lebbe” / cukiernia-kawiarnia [kamienica przy Placu Hallera 7 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem]
 • kamienica przy obecnym Placu Hallera 6 (około 1899, po 1907 roku gruntowna przebudowa budynku głównego i zaplecza, obiekt zbudowany dla kupca S. Jontofsohna /Berliner Warenhaus/, od roku 1922 własność Władysława Maciejewskiego, w 1959 roku obiekt przebudowano na potrzeby internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego w Tczewie)
 • kamienica przy obecnym Placu Hallera 7 opatrzona szyldem „Conditorei Cafe” (czas powstania: 1904 rok, obiekt zbudowany dla T. Niclasa przez firmę budowlaną Albina Brandta, wcześniej w miejscu tym znajdowała się niższa kamienica należąca do gminy ewangelickiej, w latach 1910-1931 właścicielem obiektu był cukiernik H. Biermann)
 • fragment obecnej ulicy S. Okrzei / daw. kolejno: Forsterstrasse, Forstera, Langestrasse (kamienica nr 10 – poł. XIX wieku, kamienica nr 11 – poł. XIX wieku, kamienica nr 12 – 1843/45 rok / dom zbudowany dla J. Parparta, kamienica nr 13 – 1 poł. XIX wieku, kamienica nr 14 – czas powstania obiektu: 1756; 1929 rok – gruntowny remont budynku, kamienica nr 15 – czas powstania obiektu: około 1910; w latach 1908-1917 własność: Hermann Hein – kupiec, kamienica nr 16 – I poł. XIX wieku / własność: rodzina Blum, kamienica nr 17 – około 1850 roku / dom zbudowany dla nauczyciela Hermanna Seligera, kolejni właściciele począwszy od roku 1867: Robert Goertz – mistrz piekarski i spadkobiercy, kamienica 18 – czas powstania obiektu: 1825-1850; w latach 1893-1934 własność: Joseph Senger – mistrz piekarski)
 • kamienica przy obecnym Placu Hallera 8 (czas powstania: 1898, obiekt wzniesiony wraz z oficyną boczną dla potrzeb gminy ewangelickiej / wcześniej w miejscu tym znajdowała się kamienica będąca własnością Carla Gotfrieda Sengera, która w roku 1870, na mocy testamentu rentiera, przeszła na własność gminy ewangelickiej)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica [opatrzona szyldem Walther Krah – Buch und Musikalienhandlung] / księgarnia i sklep muzyczny – obiekt spłonął w maju 1916 roku
 • taczka

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Otto Lebbe – kupiec, cukiernik
 • Władysław Maciejewski – kupiec
 • Sally Jontofsohn – kupiec, właściciel domu towarowego Berliner Warenhaus
 • Hermann Biermann – cukiernik
 • Theophil Niclas z Sopotu – rentier
 • Albin Brandt – właściciel firmy budowlanej
 • Carl Gotfried Senger – rentier
 • Robert Goertz – mistrz piekarski, od roku 1867 właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hermann Seliger – nauczyciel
 • Hermann Hein – kupiec, w latach 1908-1917 właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • J. Parpart – właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Senger – mistrz piekarski, w latach 1893-1934 właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Walther Krah – kupiec, właściciel księgarni i sklepu muzycznego

datowanie:

1904/1905 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnym Placu Hallera 7; przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna / reklamowa / z dwoma widokami); koncepcja graficzna Graph. Industrie, Berlin; wyd. W. Kranz, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresowana do Königsberg / Królewiec / Kaliningrad)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Königsberg z datą 12.03.1906 oraz fragment drugiego stempla korespondencyjnego (nieczytelnego)
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie sformułowanie „karta korespondencyjna” w 18 językach

sygnatura:

Poczt654

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content