Dziennik Bałtycki; 1999 /12-13.06.1999/; nr 135

Dziennik Bałtycki; 1999 /12-13.06.1999/; nr 135

autor artykułu:

(AO)

tytuł:

Wspomnienia posła: stan wojenny

autor zdjęcia:

Mariusz Droździk

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, historia, opracowania regionalne, opracowania historyczne, promocja książki, spotkanie autorskie, TCK – promocja książki, TCK – spotkanie autorskie, wydarzenia kulturalne

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Tczewskie Centrum Kultury, Jan Kulas, stan wojenny, stan wojenny 1981-1983, Stan wojenny: wspomnienia i oceny [praca zbiorowa pod red. J. Kulasa], Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, NSZZ Solidarność, związki zawodowe, opór wobec władzy – relacje osobiste, stan wojenny – relacje osobiste, stan wojenny – 1981-1983 – relacje osobiste, wspomnienia, Olga Krzyżanowska, Olgierd Sochacki, Zenon Odya, Zdzisław Makowski [na zdjęciu]

osoby powiązane:

  • Jan Kulas – polityk, samorządowiec, działacz związkowy, były radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, poseł na Sejm I, III, VI i VII kadencji, członek Rady Powiatu Tczewskiego [radny kadencji 2018-2023], szef miejskich struktur PO [Platforma Obywatelska], członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego, wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Społecznego w Gdańsku, autor, redaktor naczelny oraz współredaktor wielu publikacji wspomnieniowych (m.in. „Sierpień 80. Co nam pozostało z tamtych lat?”, „Stan wojenny. Wspomnienia i oceny”, „Grzegorz Ciechowski 1957-2001. Wybitny artysta rodem z Tczewa”, „Panorama Harcerstwa Tczewa i Powiatu Tczewskiego w latach 1921-2011”, itd.), członek Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu 750-lecia Tczewa
  • Olga Krzyżanowska (1929-2018) – absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, w latach 1989-2001 posłanka na Sejm RP (z ramienia Komitetu Obywatelskiego, Unii Demokratycznej oraz Unii Wolności), wicemarszałek Sejmu X i II kadencji (przewodnicząca Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji Etyki Poselskiej, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych), w latach 1990–1993 reprezentantka Sejmu RP w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, senator V kadencji (z ramienia komitetu Blok Senat 2001), członek senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, członek rady Fundacji im. Stefana Batorego, prezes zarządu Stowarzyszenia Pamięci Narodowej (2005), członek rady programowej Kongresu Kobiet, od 2011 roku „minister zdrowia” w gabinecie cieni Kongresu Kobiet, córka generała Aleksandra Krzyżanowskiego – dowódcy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, żona Jerzego Krzyżanowskiego – profesora i pracownika Polskiej Akademii Nauk, działaczka społeczna odznaczona Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski
  • Olgierd Sochacki (1931-2007) – w latach 1970-2006 pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego, członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej im. Leona Schillera w Łodzi, absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, aktor i reżyser Teatru Eksperymentalnego „Kuźnica” przy Wielkopolskim Towarzystwie Miłośników Sceny w Poznaniu, w latach 1961-1963 zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Państwowego Teatru Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, od 1963 roku starszy inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli w Zielonej Górze, od 1966 roku członek rzeczywisty Lubuskiego Towarzystwa Naukowego w Zielonej Górze, założyciel i kierownik artystyczny Sceny Współczesnej w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku [więcej: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Cassubiana/Acta_Cassubiana-r2007-t9/Acta_Cassubiana-r2007-t9-s311-315/Acta_Cassubiana-r2007-t9-s311-315.pdf]
  • Zenon Odya – samorządowiec, w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, uhonorowany m.in. Brązowym (2001) i Złotym (2010) Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
  • Zdzisław Makowski – w latach 1990-2002 wójt gminy Subkowy, Honorowy Obywatel Gminy Subkowy (data nadania tytułu: 26 czerwca 2008 roku), komendant Hufca ZHP Subkowy, od 1982 roku prezes Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Subkowach, prezes Parafialnego Oddziału Stowarzyszenia Rodzin im. ks. Adolfa Kolpinga w Subkowach.

sygnatura:

WP97

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0097

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content