Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły / zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Panorama miasta od strony Wisły – zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau. Total

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • tartak parowy znajdujący się na terenach nadrzecznych od 1881 roku / niem. Dampf Schneidemühle Wilke (obiekt należący do G. Wilkego – właściciela kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13 / kamienica z przełomu XIX i XX wieku)
 • Wieża Ciśnień znajdująca się przy rozwidleniu obecnych ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (liczący około 40 metrów obiekt, zwany również ciśnią, wzniesiono w roku 1905 na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 13 z przełomu XIX i XX wieku należąca do G. Wilkego – właściciela tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke
 • kamienica przy ul. Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów); w parterowej części obiektu mieściły się pierwotnie pomieszczenia sklepowe)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18  / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją i obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby powiązane:

 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ob. ul. Zamkowej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6

datowanie:

około 1913 roku [po wybudowaniu kamienic przy obecnej ulicy Zamkowej 19 A i 19B; przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. i druk. Reinicke & Rubin, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • karta pocztowa adresowana do Wesel / współcześnie: miasto powiatowe w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 10.06.1913

sygnatura:

Poczt665

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content