Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej / niem. Dirschau. Adolf Hitler-Platz und Bergstrasse

obiekty widoczne:

 • fragment obecnej ulicy Podgórnej (daw. Bergstrasse, Berlinerstrasse),
 • płyta rynku
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; 1891 rok – przebudowa fasady południowej; kolejni właściciele począwszy od roku 1882: Emil Priebe, Otto Schwanke, Robert Baniecki, Wolfgang Ziemens)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: XIX wiek; kamienica odbudowana po pożarze pierzei rynku w lipcu 1900 roku; w latach 1865-1907 własność kupca Juliusa Wagnera; w roku 1912 obiekt przebudowany dla rodziny Goldsteinów, w latach 1922-1936 własność kupca Stanisława Pancierzyńskiego, w latach 1936-1939 własność kupca Franciszka Malewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, w latach 1900-1908 własność kupca Adalberta Redlingera, kolejni właściciele: Sally Brenner, Władysław Teodorczyk)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 17 z attyką zwieńczoną wieżyczką (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi, wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, 1909 rok – przebudowa elewacji frontowej, kolejni właściciele począwszy od roku 1900: Eduard Sonnert, Julia Leyde z domu Blum, Artur Leyde, Bernard Brzozowski; na początku XX wieku w budynku mieścił się Hotel Cesarski (Kaiserhof)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: 1850-1875; w latach 1987-1939 własność kupca Paula Wussowa)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania: 1924 rok – nowy obiekt wybudowany w miejscu kamienicy w której mieściło się dawniej kino E. Gandrasa, w latach 1925-1939 własność maszynisty Tomasza Szewczyka)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (czas powstania obiektu: około XVIII wieku, około 1924 roku dobudowanie ozdobnych arkad oraz zadaszenia nad balkonem; począwszy od roku 1901 własność kupca Leopolda Teshmera)
 • kamienica narożna przy ulicy Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1913 roku ; kamienica wybudowana dla braci Franza i Curta Friedrichów)
 • kamienice przy ulicy Podgórnej – prawa strona kadru (numery 1 – XVIII wiek, 2 – XVIII wiek, w latach 1925-1935 nadbudowa piętra, 3 – I połowa XIX wieku, 4 – I połowa XIX wieku, 5 – 1913 rok – dobudowa dwóch kondygnacji do parterowego domu z poddaszem, 6 – II połowa XIX wieku, 1911 rok – remont wraz z modernizacją elewacji, 7 – 4 ćwierćwiecze XVIII wieku)
 • kamienica narożna przy ulicy Chopina 33 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt widoczny w tle; czas powstania: I połowa XX wieku; w latach 1901-1925 siedziba „Dirschauer Zeitung” / drukarnia w budynku nr 32)

osoby powiązane:

 • Emil Priebe – kupiec, w latach 1882-1907 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Otto Schwanke – kupiec, w latach 1907-1920 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Wolfgang Ziemens – kupiec, w latach 1943-1945 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franciszek Malewski – kupiec z Pelplina, w latach 1936-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Stanisław Pancierzyński – kupiec, w latach 1922-1936 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Simon Goldstein – kupiec, w latach 1907-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Adalbert Redlinger – kupiec, w latach 1900-1908 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Teodorczyk – kupiec, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Bernard Brzozowski – mistrz szewski, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Julia Leyde – w latach 1920-1922 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Artur Leyde – w latach 1920-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Paul Wussow – kupiec, w latach 1987-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Tomasz Szewczyk – maszynista, w latach 1925-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • E. Gandras – właściciel kina
 • Leopold Teshmer – kupiec, od roku 1901 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franz Friedrich – właściciel kamienicy przy ul. Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Curt Friedrich – właściciel kamienicy przy ul. Lipowej 5/6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby powiązane (imię i nazwisko wydawcy):

 • Heinrich Hoffmann – niemiecki fotograf, wydawca, rodowity Bawarczyk, właściciel dobrze prosperującego wydawnictwa albumowego, oficjalny fotograf Adolfa Hitlera; po wybuchu I wojny światowej wstąpił do armii bawarskiej, gdzie dokumentował działania wojenne; jego pierwszy album ze zdjęciami został opublikowany w 1919 roku pod tytułem Ein Jahr Bayrische Revolution im Bilde

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1939/1940 [przed wysłaniem karty pocztowej]

por. dodatkowo imię i nazwisko widoczne na rewersie karty pocztowej / nota wydawnicza: Heinrich Hoffmann – oficjalny fotograf Adolfa Hitlera; efektem nieustannego towarzyszenia Hitlerowi podczas działań drugowojennych było ok. 2,5 miliona zdjęć wykonanych przez H. Hoffmanna i opublikowanych następnie w formie pocztówek, plakatów, znaczków pocztowych, ilustracji do gazet, książek i albumów

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Heinrich Hoffmann Posen [Poznań]
 • na odwrocie odręcznie zapisana data 2 lipca 1941

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt670

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content