Tczew. Widok na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika

Tczew. Widok na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika

Tczew. Widok na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Fragment Parku im. Mikołaja Kopernika / niem. Dirschau Am Parkplatz

obiekty widoczne:

  • Park im. Mikołaja Kopernika znajdujący się w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (dawniej w rejonie parkowych arkad znajdował się pomnik Cesarza Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
  • arkady w parku
  • kamienica narożna przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
  • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: lata 90. XIX wieku)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

lata okupacji niemieckiej 1939-1941 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku czeskim datowana przez nadawcę na 24 listopada 1942 roku (adresat: Marie Boruškova)
  • karta pocztowa adresowana do miejscowości Tabor / współcześnie: miasto w południowej części Czech, na Wyżynie Środkowoczeskiej, nad rzeką Lužnice (dopływ Wełtawy)

uwagi:

  • na odwrocie stempel korespondencyjny [Berlin-Dirschau Bahnpost]
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt684

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content