Tczew. Ulica Sobieskiego. Ulica Warsztatowa. Tereny Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji / tzw. Kanonka

Tczew. Ulica Sobieskiego. Ulica Warsztatowa. Tereny Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji / tzw. Kanonka

Tczew. Ulica Sobieskiego / okazałe kamienice wybudowane przez pierwszą w dziejach miasta spółdzielnię mieszkaniową – chodzi o powołaną z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego Urzędniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową; pierwsze obiekty mieszkalne wzniesiono przy ulicy Sobieskiego w latach 1899-1901. Ulica Warsztatowa. Tereny Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji / tzw. Kanonka

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 13-13b / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899 rok, kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899 rok, kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899 rok, kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899 rok, kamienica zbudowana przez Urzędniczą Spółdzielnię Mieszkaniową)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1899, projekt dla B. Borrmana)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku, pierwotnie Fabryka Maszyn Rolniczych; od 1 IX 1929 roku Szkoła Rzemieślniczo- Przemysłowa Towarzystwa Rzemieślniczego w Tczewie; od roku 1938 Państwowe Gimnazjum Mechaniczne; 1974 rok – połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum dla Pracujących w jedną instytucję: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie; obecnie: Ochotniczy Hufiec Pracy)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Józefa przy skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Sobieskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem [budowę obiektu ukończono w 1936 roku; autorem projektu świątyni był inżynier Stefan Cybichowski]
 • fragment ulicy Gdańskiej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • fragment obecnej ulicy Sobieskiego (wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse)
 • fragment ulicy Warsztatowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • tereny Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji / tzw. Kanonka

instytucje / organizacje powiązane:

 • Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa – powołana została do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ul. Sobieskiego [daw. Gosslerstrasse, Ringstrasse], celem wybudowania czterech domów z 27 mieszkaniami; 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ul. Paderewskiego (12, 13, 14) i ul. Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, Wybickiego 22 i Paderewskiego 15 wybudowano w latach 30. XX wieku; z kolei pierwszą inwestycją tczewskiej spółdzielni, po zakończeniu II wojny światowej, był budynek z 32. lokalami mieszkalnymi przy ul. Sobieskiego 19 oddany do użytku dopiero w 1960 roku. Przez kolejne lata, począwszy od roku 1945 aż do roku 1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych budynków. 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na „Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych”, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na „Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie”, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą po dziś dzień nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie.
 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią; w dniach 31 maja – 2 czerwca 1924 roku odbył się w Tczewie „Pierwszy Zjazd Katolicki na diecezję Chełmińską” podczas którego ówczesny Prymas Polski ks. kardynał Dalbor oraz przyszły prymas (wówczas Apostolski Administrator Górnego Śląska) J. E. ks. kardynał Hlond odprawili mszę w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Tczewie)

osoby powiązane:

 • Ludwik Dembski – burmistrz miasta Tczewa
 • Stefan Cybichowski – inżynier, autor projektu tczewskiej świątyni nowomiejskiej (chodzi o Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Józefa przy skrzyżowaniu obecnych ulic Gdańskiej i Sobieskiego)
 • B. Borrman – właściciel kamienicy przy ulicy Sobieskiego 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • ks.Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński
 • ks. Władysław Młyński – budowniczy i długoletni proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie

datowanie:

lata okupacji niemieckiej 1939-1940 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • na awersie nieczytelny nadruk w języku niemieckim
 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 5 lutego 1940 roku (adresat: Wiggi Schafleitner, Salzburg)

uwagi:

 • na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Danzig [Gdańsk] z datą 5.02.1941 (rok na stemplu różni się od roku zapisanego odręcznie przez nadawcę / pomyłka nadawcy)
 • na rewersie niemieckojęzyczna pieczątka o następującej treści: Vergiss nicht Strasse und Hausnummer anzugeben [Nie zapomnij podać ulicy i numeru domu]

sygnatura:

Poczt685

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content