Tczew. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Siedziba Szpitali Tczewskich S.A. przy ul. 30 Stycznia 57/58

Tczew. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Siedziba Szpitali Tczewskich S.A. przy ul. 30 Stycznia 57/58

Tczew. I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie. Siedziba Szpitali Tczewskich S.A. przy ul. 30 Stycznia 57/58

obiekty widoczne:

  • budynek opatrzony szyldem Gesundheitamt – Urząd zdrowia; współcześnie tzw. „Biały Domek” – siedziba Szpitali Tczewskich S.A. przy ul. 30 Stycznia 57/58: administracja Szpitali Tczewskich S.A., poradnie specjalistyczne, podstawowa opieka medyczna, nocna i świąteczna opieka zdrowotna; niegdyś siedziba PZPR przy ówczesnej ul. Dzierżyńskiego 58 (obiekt oznaczony na planie miasta z 1939 roku; dawniej Dom Czeladzi Katolickiej – międzywojenna siedziba powstałego w 1866 roku Towarzystwa Czeladzi Katolickiej – organizacji kościelnej skupiającej głównie młodych pracowników najemnych: kolejarzy, czeladników i robotników; budynek wzniesiony w latach 1927-1929 ze składek własnych Towarzystwa Czeladzi Katolickiej oraz datków mieszkańców Tczewa)
  • dawna Szkoła Morska / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / pierwotnie: szkoła żeńska [Mädchenschule] (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych)

instytucje powiązane:

  • Towarzystwo Czeladzi Katolickiej – organizacja kościelna powstała w 1866 roku

datowanie:

około 1939/1940 roku [por. budynek opatrzony szyldem „Gesundheit Amt” – Urząd zdrowia / obiekt oznaczony na planie miasta z 1939 roku]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); fot. Krauskopf, Königsberg [Królewiec, Kaliningrad]; wyd. Deutsche Zeitung, Dirchau [Tczew]
  • na odwrocie nadruk o następującej treści „Nachdruck verboten” [Przedruk wzbroniony]
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 3 maja 1940 roku

uwagi:

brak danych korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt686

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content