Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera

obiekty widoczne:

 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 6 [daw. Markt 6] (czas powstania obiektu: około 1899 roku; po 1907 roku gruntowna przebudowa budynku głównego i zaplecza; obiekt zbudowany dla kupca S. Jontofsohna; od roku 1922 własność Władysława Maciejewskiego; w 1959 roku obiekt przebudowano na potrzeby internatu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Mechanicznego w Tczewie)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 7 opatrzona szyldem „Sklep sportowy” [daw. Markt 7] (czas powstania: 1904 rok; obiekt zbudowany dla T. Niclasa przez firmę budowlaną Albina Brandta, wcześniej w miejscu tym znajdowała się niższa kamienica należąca do gminy ewangelickiej; w latach 1910-1931 właścicielem obiektu był cukiernik H. Biermann)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 8 z figurami czterech pór roku [daw. Markt 8] (czas powstania: 1898 rok; obiekt wzniesiony wraz z oficyną boczną dla potrzeb gminy ewangelickiej, wcześniej w miejscu tym znajdowała się kamienica będąca własnością Carla Gotfrieda Sengera, która w roku 1870 na mocy testamentu rentiera, przeszła na własność gminy ewangelickiej)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • budynek narożny przy ulicy S. Okrzei 18 (czas powstania: 2 ćwierćwiecze XIX wieku; dom zbudowany przypuszczalnie dla piekarza C. Mecka; kolejni właściciele począwszy od 1887 roku: Gustaw Hennemann, Joseph Senger, Stefan Keiling, Gertruda Gierdalska)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (w okresie międzywojennym m.in. „Sklep Bławat”; czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1933-1934; obiekt wybudowano w miejscu kamienicy mieszkalnej wzniesionej około 1830 roku, a rozebranej w roku 1933 z uwagi na zły stan techniczny; w latach 1931-1939 własność kupca Władysława Krupskiego; w roku 1924 w budynku przy Placu Generała Józefa Hallera 9 [daw. Rynek 9] mieszkali bądź prowadzili działalność: Antoni Keister – kupiec, Jan Keister – robotnik, Władysław Krupski – kupiec / Skład bławatów i galanterii, W. Szynalewski – kupiec / Skład bławatów i galanterii; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 roku)
 • kamienica przy obecnym Placu Generała Józefa Hallera 5 – w kadrze widoczny fragment budynku (czas powstania XVII-XVIII wiek, odbudowana w 1901 roku – przypuszczalnie nastąpiła wówczas zmiana fasady, od 1903 do lat 40-tych XX wieku – skład kapeluszy Alojzego Kirkowskiego)

osoby powiązane:

 • Sally Jontofsohn – kupiec, właściciel domu towarowego Berliner Warenhaus, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, od 1922 roku właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Krupski – kupiec, właściciel Składu bławatów i galanterii, właściciel kamienicy przy Placu Hallera 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • W. Szynalewski – kupiec, właściciel Składu bławatów i galanterii, właściciel kamienicy przy Placu Hallera 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • C. Meck – piekarz, właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Gustaw Hennemann – właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Senger -właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Stefan Keiling – właściciel kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Gertruda Gierdalska – właścicielka kamienicy przy ulicy Okrzei 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl Gotfried Senger – rentier
 • Hermann Biermann – cukiernik, w latach 1910-1931 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Albin Brandt – właściciel firmy budowlanej
 • Alojzy Kirkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

przełom lat 60. i 70.

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt689

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content