Tczew. Gród Sambora. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły)

Tczew. Gród Sambora. Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły)

Tczew. Gród Sambora Panorama miasta od strony Wisły (zachodnie pobrzeże Wisły)

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • jednostka pływająca (łódź)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 16 (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?) ; wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów)
 • kamienica przy ulicy Zamkowej 18 (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 5 (budynek przy ul. Zamkowej wzniesiono w 1890 roku w miejscu zniszczonej przez pożar słodowni, obiekt wchodził w skład zespołu browarnego należącego do Johanna Allerta (ul. Zamkowa 1-6), około 1937 r. browar zamknięto i uruchomiono w nim m.in. wytwórnię wód mineralnych)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B (czas powstania obiektów: 1913 rok)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Zamkowej 17
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 (czas powstania obiektu: około 1905 roku)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (budynek przysłonięty przez drzewa; czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby powiązane:

 • Johann Allert – właściciel zespołu browarnego zlokalizowanego przy ulicy Zamkowej 1-6
 • Sambor II – książę lubiszewsko-tczewski, syn Mściwoja I, ojciec Małgorzaty Samborówny

datowanie:

lata 50. XX wieku [korespondencja datowana na 1958 rok ]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Spółdzielnia Inwalidów Tczew (z adnotacją: Reprodukcja zastrzeżona)
 • na awersie wizerunek księcia pomorskiego Sambora II z dopiskiem: „Sambor Książę Pomorza nadał Tczewowi prawo miejskie 1260”
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 27 kwietnia 1958 (adresat: Tadeusz Wodyński, Wrocław)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Polska o nominale 40 gr. oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew z datą 3.05.1958

sygnatura:

Poczt690

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content