Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (dawny rynek staromiejski). Wieża kościoła farnego

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (dawny rynek staromiejski). Wieża kościoła farnego

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (dawny rynek staromiejski). Wieża kościoła farnego – Dirschau. Eine Marktscene

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kamienica narożna przy ulicy Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4 ćwierćwiecze XIX wieku ; dom zbudowany dla kupca Josepha Carssohna ; charakterystyczne elementy: boniowana / zdobiona elewacja w obrębie parteru, fryzy, gzymsy, żeliwna balustrada balkonu; w latach 1878-1890 obiekt będący własnością Josepha Carrsohna; w latach 1890-1906 obiekt będący własnością kupca Juliusa Levita)
 • kamienica przy obecnym Placu Generała Józefa Hallera 1 [daw. Markt 1] (narożna kamienica rynkowa; czas powstania: 1 połowa XIX wieku; w latach 1891-1939 właścicielem obiektu był kupiec Joseph Sternberg
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 21 – w kadrze widoczny fragment budynku (czas powstania obiektu: I poł. XIX wieku, około 1902 roku – przebudowa poddasza wraz z podwyższeniem elewacji frontowej, w latach 1885-1902 własność piwowara Hermanna Dargela, w latach 1902-1911 własność kupca Arthura Claessena)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 22 opatrzona szyldem „Carl Israelski” (przebudowa: 1894 rok – nadbudowanie drugiego piętra, nadanie elewacji frontowej cech stylu klasycystycznego, zmiany w układzie parteru i pierwszego piętra; w latach 1894-1906 własność kupca Gustawa Brauna)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 23 z nieczytelnym szyldem (kamienica secesyjna wzniesiona około 1900 roku; por. projekt fasady przedniej z 1893 roku [źródło: Studium Historyczno-Urbanistyczne. Zespół staromiejski kwartał H, s. 37]; w roku 1905 w miejscu dotychczasowej kamienicy numer 23 wybudowano nowy obiekt o piętro wyższy od poprzedniego budynku mieszkalnego; kamienica należąca do Heinricha Kelcha i spadkobierców – właścicieli tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / najstarsza tczewska apteka (czas powstania: II połowa XIX wieku – współczesna bryła budynku; kolejni właściciele począwszy od roku 1851: Moritz Kabus, Emil Luedecke, Hermann Niemeyer, Oskar Robert Mensing, Hermann Feldner, Richard Hoosmann, Welter Hoosmann)
 • nieistniejący współcześnie obiekt znajdujący się w rejonie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • nieistniejący współcześnie obiekt znajdujący się w rejonie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • budynek przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około połowy XIX wieku; obiekt usytuowany w miejscu ośmiobocznej baszty przy Bramie Młyńskiej ; w latach 1896-1939 własność kupca Franza Hannemanna)
 • stoiska handlowe

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • kupcy / handlarze

osoby powiązane:

 • Julius Levit – kupiec, w latach 1890-1906 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Carrsohn – w latach 1878-1890 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Sternberg – kupiec, w latach 1891-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Dargel – piwowar, w latach 1885-1902 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Arthur Claessen – kupiec, w latach 1902-1911 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Carl Israelski – kupiec
 • Gustaw Braun – w latach 1894-1906 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Heinrich Kelch – majster blacharski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 23 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Moritz Kabus – aptekarz, w latach 1851-1862 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Emil Luedecke – aptekarz, w latach 1862-1875 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Niemeyer – kupiec, w latach 1875-1879 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Oskar Robert Mensing – kupiec, w latach 1879-1897 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Feldner – aptekarz, w latach 1897-1900 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Richard Hoosmann – aptekarz, w latach 1900-1919 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Walter Hoosmann – aptekarz, w latach 1919-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Franz Hannemann – kupiec, w latach 1896-1939 właściciel budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

około 1899 [przed wysłaniem karty pocztowej ; por. czas powstania kamienicy przy obecnym Placu Hallera 23 -1900 rok] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku / pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna); wyd. Alfred Moeller, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na rewersie pieczątka imienna „Heinrich Schwarz, Berlin, Proskauerstrasse”
 • na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz stempel pocztowy / korespondencyjny z datą 26.03.1902

sygnatura:

Poczt705

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content