Tczew. Panorama miasta. Dawny dworzec kolejowy. Wnętrze dworca kolejowego

Tczew. Panorama miasta. Dawny dworzec kolejowy. Wnętrze dworca kolejowego

Tczew. Panorama miasta (widok od strony ulicy Jana z Kolna). Dawny dworzec kolejowy. Wnętrze dworca kolejowego / niem. Dirschau. Bahnhof. Panorama. Wartesaal

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dworzec kolejowy, niem. Bahnhof (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most. Obiekt został dwukrotnie uszkodzony w czasie II wojny światowej [we wrześniu 1939 roku oraz podczas bombardowania miasta w dniach 20-22 lutego 1945 roku]; dawny kompleks spłonął w kilka dni po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku; ruiny dawnego dworca zostały ostatecznie rozebrane w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku ; za: publikacja „Dawny Tczew. Ludzie, miejsca, wydarzenia”, s. 118)
 • peron dawnego dworca kolejowego
 • poczekalnia dla pasażerów I i II klasy / niem. Wartesaal I und II Klasse (wg planu dawnego dworca kolejowego)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa

datowanie:

1891/1892 [po wybudowaniu tczewskiego mostu kolejowego – niewidocznego w kadrze] – około 1897; karta pocztowa wysłana w roku 1902 w czasach popularyzacji technik fotograficznych; w tym przypadku mamy jednak do czynienia ze starszym typem karty korespondencyjnej, tzw. pocztówką litograficzną [pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna / z trzema widokami / graficzne zdobienia: kwiaty); wyd. Julius Sauer, Danzig [Gdańsk]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
 • pocztówka adresowana do Preußisch Stargard / współcześnie: Starogard Gdański (pozostałe dane adresata nieczytelne)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 12.09.1902 oraz stempel pocztowy Preußisch Stargard [Starogard Gdański] z datą 12.09.1902
 • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt710

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content