Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa / obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa, obecnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • słup ogłoszeniowy
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem Umtausch / [Wymiana]
 • oświetlenie uliczne
 • rower
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25-25A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: ok. 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 27 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku; rozbudowa: lata 30-te XX wieku: usunięcie balkonu, dobudowanie skrzydła nad bramą wjazdową)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 29/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku)

obiekty powiązane:

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego / Dirschauer Mühlenwerke

datowanie:

około 1895/1896 [po wybudowaniu Szpitala św. Wincentego – obiekt niewidoczny w kadrze; na zdjęciu widoczny wyłącznie mur parku szpitala św. Wincentego]; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku [pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (litograficzna / pozbawiona dodatkowych zdobień graficznych); wyd. Martha Fedtke, Dirschau [Tczew]; druk. Kunstanstalt Rosenblatt, Frankfurt nad Menem
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

poczt.717

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content