Tczew. Ulica Słowackiego. Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (fotografia wykonana z budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza)

Tczew. Ulica Słowackiego. Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (fotografia wykonana z budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza)

Tczew. Ulica Słowackiego. Ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (fotografia wykonana z budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza)

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • kamienica narożna przy ul. J. Słowackiego 1 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1897 roku; kamienica nazywana „kamienicą Bismarcka” z uwagi na wbudowane w boczną elewację popiersie Otto von Bismarcka oraz zawieszoną nad popiersiem tablicę o następującej treści: [„Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt” – My Niemcy boimy się Boga i (prócz Niego) niczego na świecie / fragment przemówienia w Reichstagu z 6 lutego 1888 roku])
 • kamienica przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 22 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku; po 1904 roku rozbudowa / dobudowanie oficyny)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1870-80)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rok powstania: ok. 1880 / budynek oznaczony na planie miasta Tczewa z 1886 i 1898 roku)
 • kamienica przy ulicy Kard. Stefana Wyszyńskiego 30 – zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rok powstania: 1865)
 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu drogowego / kratowniczego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

uwagi dotyczące obiektów:

 • brak w widoku kamienic przy ulicy: J. Słowackiego 2 (czas powstania kamienicy: 1905 rok), J. Słowackiego 3, Obrońców Westerplatte 8 (czas powstania: około 1910 roku), Obrońców Westerplatte 10 / obecnie: budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (czas powstania obiektu: 1911 rok, willa zaprojektowana przez gdańskiego architekta Maksa Fliera dla kupca zbożowego Eisenacka; w okresie II wojny światowej siedziba NSDAP)

obiekty powiązane:

 • budynek szkolny przy ulicy Obrońców Westerplatte 18 / obecnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie (czas powstania obiektu: 1878-1880; pierwotnie szkoła obywatelska pierwszego stopnia, następnie kolejno: od 1882 roku Real Progymnasium Dirschau – szkoła realna / tczewskie progimnazjum, od 1934 roku Państwowe Męskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne, w latach 1945 – 1968 gimnazjum i liceum ogólnokształcące [od 1957 im. Adama Mickiewicza], w latach 1968 – 1973 Zasadnicza Szkoła Dokształcająca)
 • most kolejowy – niewidoczny w kadrze / przysłonięty przez most drogowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego / Dirschauer Mühlenwerke
 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1897 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ul. J. Słowackiego 1] – 1899 [por. typ pocztówki pocztówki pomocny w datowaniu widoku; fotokarta – jedna z pierwszych korespondencyjnych kart fotograficznych ze zdjęciem naklejonym na karton pocztówkowy, karty tego typu weszły do obiegu pod koniec XIX wieku; w celu upiększenia fotografie na korespondentkach wtapiano w malowane / litografowane tło ; patrz: „Dawne pocztówki” J. Kotłowski, s. 19]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (tak zwana fotokarta – fotografia wtapiana w malowane / litografowane tło; karta bromosrebrowa z dodatkowymi zdobieniami graficznymi: kwiaty); wyd. W. Kranz, Buchhandlung, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 19 lipca 1900 roku (adresat: Elvira Schwartz)
 • karta pocztowa adresowana do Mersch Luxemburg / współcześnie: Mersch − gmina i miasteczko w centralnym Luksemburgu, w dystrykcie Luksemburg, stolica administracyjna kantonu Mersch)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie dwa znaczki pocztowe Reichspost oraz trzy stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 19.07.1900, Dirschau [Tczew] z datą 19.07.1900 i Mersch z nieczytelną datą dzienną [rok 1900]

sygnatura:

Poczt723

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content