Głos Wybrzeża; 1999 /21.09.1999/; nr 184; s. 7

Głos Wybrzeża; 1999 /21.09.1999/; nr 184; s. 7

autor artykułu:

Zbigniew Gabryszak

tytuł:

Wojna wybuchła w Tczewie: nowa publikacja

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, opracowania historyczne, II wojna światowa, wojna 1939-1945, Tczew 1939-1945, Tczew – wojna – 1939-1945, wrzesień 1939, kampania wrześniowa 1939

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Szymankowo, 1 września 1939 Tczew, 1 września 1939 Szymankowo, Kazimierz Ickiewicz, II wojna światowa wybuchła w Tczewie [publikacja autorstwa K. Ickiewicza], 60. rocznica wybuchu II wojny światowej, 2. Batalion Strzelców w Tczewie, mosty tczewskie, obrona mostów tczewskich, kolejarze Szymankowo, stacja kolejowa Szymankowo, pociąg tranzytowy nr 963, Pomnik bohaterskich celników i kolejarzy w Szymankowie, Stanisław Janik, Alfons Runowski, wojna obronna, Tczew – 1 września 1939 – godzina 4:34, zbrodnia w Szymankowie, zbrodnia w Szymankowie 1 września 1939, Skwer Bohaterów Szymankowa Tczew, Skwer Bohaterów Szymankowa – obelisk

osoby powiązane:

  • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w roku 2011 wyróżniony przez Ministra Edukacji Narodowej tytułem Profesora Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, w latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansowo-Budżetowej, w latach 2014-2018 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, obecnie (2018-2023) przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej, autor oraz współautor około 40 publikacji książkowych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kadr historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych między innymi na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
  • Stanisław Janik (1895-1981) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, żołnierz Dywizji Syberyjskiej (dowódca plutonu oraz zastępca dowódcy kompanii wywiadowczej 1 Pułku Strzelców Polskich im. Tadeusza Kościuszki), od 25 listopada 1936 roku dowódca 2. Batalionu Strzelców w Tczewie, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, oficer uhonorowany między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (11 listopada 1937, za zasługi w służbie wojskowej), Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 „Polska Swemu Obrońcy”, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, itd.
  • Alfons Runowski (ur. 4 listopada 1910 r. – zm. 1 września 1939 r. w Szymankowie) – inspektor kolejowy, w 1939 roku dyżurny ruchu na stacji kolejowej Szymankowo/ niem. Simonsdorf (polski posterunek celny, Wolne Miasto Gdańsk), patron Zespołu Szkół Technicznych i Transportowych w Tczewie [obecnie Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego]

sygnatura:

WP106

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0106

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content