Tczew. Panorama miasta – widok od strony obecnej ulicy Czyżykowskiej

Tczew. Panorama miasta – widok od strony obecnej ulicy Czyżykowskiej

Tczew. Panorama miasta – widok z działki za obecnym Zespołem Szkół Branżowych im. Księcia Sambora II (Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II, ul. Czyżykowska 17) / niem. Dirschau. Totalansicht

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • ratusz staromiejski – w kadrze widoczna wieża ratusza (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • nieistniejacy współcześnie budynek przy ulicy Czyżykowskiej 9 (wł. Vincent Bober)
 • kamienica przy ulicy Chopina 13

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Vincent Bober – właściciel nieistniejącego współcześnie budynku przy ulicy Czyżykowskiej 9

datowanie:

1900 / por. typ pocztówki [popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – 1903 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. W. Kranz, Buchhandlung, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 24 października 1904 roku (adresat: E. John, Elbing [Elbląg])
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 24.10.1904 i Elbing [Elbląg] z datą 25.10.1904

sygnatura:

Poczt729

zbiór Ireneusz Dunajski

1 komentarz

To nie jest widok bezpośrednio z ulicy Czyżykowskiej, lecz z działki za obecną szkołą na Czyżykowskiej 17. Na pocz. XX w. było tam jeszcze pole, co by się zgadzało – teraz jest tam parking. Dom, który widać po prawej stronie to prawdopodobnie nieistniejący obecnie budynek Czyżykowska 9, którego właścicielem był Vincent Bober. Znajdował się tuż za ob. Czyżykowską 8 i widać go na starych mapach SIP. Dziennik Bydgoski, 1927, R.21, nr 150 (s. 9) donosił, iż miał tam miejsce pożar, który szybko został ugaszony. Wysoki, biały budynek w tle to dawna kamienica rodziny Hein przy ul. Chopina/Królewieckiej 13.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content