Tczew. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta (10 kwietnia 1998 roku)

Tczew. Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta (10 kwietnia 1998 roku)

miejscowość:

 • Tczew

obiekty / miejsca powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)

osoby widoczne:

 • parafianie / wierni
 • żołnierze 16 Tczewskiego Batalionu Saperów (16 bsap; daw. 47 batalion saperów)
 • Józef M. Ziółkowski – dziennikarz, muzealnik, autor publikacji o tematyce regionalnej (m.in. „U Andzi i Maćka na Kociewiu”, „Szkice kociewskie”, „Świątynie Kociewia Tczewskiego”, „W delcie Wisły”, 'Myśliwskim tropem… 65 lat Koła Łowieckiego Szarak w Tczewie”, „Drogi do sukcesu”, Kulisy międzywojennego Tczewa”, itd.), współzałożyciel i członek Kolegium Redakcyjnego „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, od 2007 roku związany z tczewską Fabryką Sztuk (główny specjalista ds. muzealnictwa), pomysłodawca, autor, a zarazem komisarz 33 wystaw o tematyce historycznej oraz biograficznej (m.in. „Tczew od osady do współczesności” (2008), „Pradzieje Tczewa” (2010), „Tczew 1807 – wielka wojna w małym mieście” (2011), ,„Z Forsterami i Cookiem na kraniec świata” (2012), „20 lat wolności Tczew 1920-1939″ (2016); za pracę na rzecz kultury odznaczony m.in.: medalem Pro Domo Trsoviensi, Kociewskim Piórem i Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 • prof. dr hab. ks. bp Jan Bernard Szlaga – duchowny rzymskokatolicki, profesor nauk teologicznych, w latach 1969–1995 pracownik Instytutu Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1984–1988 prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1988–1992 biskup pomocniczy chełmiński, w latach 1992–2012 biskup diecezjalny pelpliński, członek  Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od 1983 roku członek czynny), członek Studiorum Novi Testamenti Societas, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich (od 2007 roku członek honorowy)
 • Wiesław Śmigiel – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, absolwent Instytutu Teologii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor habilitowany nauk teologicznych, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, członek kolegium redakcyjnego „Zeszytów Chojnickich”, w latach 2011–2014 kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej KUL, w latach 2011–2013 kierownik Specjalizacji Teologii Praktycznej KUL, wykładowca teologii pastoralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, Instytucie Teologicznym Diecezji Pelplińskiej oraz w Ośrodku Naukowo-Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tczewie, w latach 2012–2017 biskup pomocniczy pelpliński, od 2017 roku biskup diecezjalny toruński, przewodniczący Rady ds. Rodziny, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi, przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja, członek Komisji Duszpasterstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych oraz Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego w Toruniu, przewodniczącym rady naukowej „Studiów Pelplińskich
 • Piotr Wysga – duchowny rzymskokatolicki prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej; obecnie proboszcz senior w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [6 czerwca 1965 roku Piotr Wysga przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, jako motto na drogę kapłańską przyjął słowa: „Wiem, komu zawierzyłem”; obowiązki wikariusza tczewskiej fary ks. Wysga pełnił przez ponad 20 lat; jako administrator kościoła farnego coraz częściej przejmował obowiązki chorującego księdza proboszcza Wacława Preisa; 1 stycznia 1988 roku sam został ustanowiony proboszczem tczewskiej parafii staromiejskiej]
 • Krzysztof Niemczyk – duchowny rzymskokatolicki, w latach 2012-2016 rezydent przy Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 1 marca 2016 roku proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Lubiszewie, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie, współtwórca Zespołu Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie, od 1999 roku dyrektor tczewskiego Zespołu Szkół Katolickich (w 1999 roku ks. K. Niemczyk został powołany na stanowisko dyrektora Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie, następnie, w roku 2000 objął stanowisko dyrektora Publicznego Katolickiego Gimnazjum, w roku 2017, po likwidacji gimnazjów. mianowany został dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tczewie)
 • Mariusz Skrzypek – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, wikariusz kolejno w: parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (3 lata), parafii św. Marcina z Tours w Świekatowie (6 miesięcy), parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lęborku (1,5 roku), parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lęborku (5 lat), parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie (3 lata), w latach 2010-2016 wikariusz parafii Bożego Ciała w Tucholi, od 20 sierpnia 2016 roku wikariusz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Koronowie
 • Andrzej Danielski – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, wikariusz parafii św. Wojciecha w Starogardzie Gdańskim, założyciel młodzieżowego chóru Laudamus Dominum w Starogardzie Gdańskim, od 1993 roku wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, założyciel Dziecięcego Chóru Biedronki, działającego przy tczewskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, opiekun młodzieżowego Chóru Juventus, Diecezjalny Duszpasterz Scholi Liturgicznych i Chórów Dziecięcych w Diecezji Pelplińskiej, od października 2004 roku proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Niewieścinie, kawaler Orderu Uśmiechu [order przyznany w roku 2019 na wniosek członków Dziecięcego Chóru Biedronki w Tczewie oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku]
 • Antoni Dunajski – duchowny rzymskokatolicki, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej; od 1 stycznia 1992 roku proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Tczewie, naukowo związany z zespołem polskich norwidologów, w szczególności z Instytutem Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida KUL, asystent kościelny „Pielgrzyma”, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; przewodniczący Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni diecezjalnej „Radio Głos”, cenzor ksiąg religijnych, delegat ds. nowych ruchów kościelnych / za: https://www.diecezja-pelplin.pl/kaplani/spis-kaplanow/245-ks-antoni-dunajski
 • Kazimierz Arczewski – w latach 1977-1987 agronom w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bałdowie, w latach 1987-2000 prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maleninie (RSP Malenin), dzierżawca Gospodarstwa Sadowniczego Waćmierek, w latach 1968-1972 radny Wojewódzkiej Rady Narodowej, w latach 1984-1990 radny Miejskiej Rady Narodowej, wiceprzewodniczący MRN, w latach 1994-1998 radny Miasta Tczewa, członek Zarządu Miasta Tczewa, działacz samorządowy odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Złotą Odznaką ZMW oraz Medalem Witosa, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej
 • Jerzy Kurek – w latach 1990-2002 radny Miasta Tczewa (w latach 1990-1994 radny RM z ramienia KO Solidarność, w latach 1994-1998 radny RM z ramienia KW Gryf, w latach 1998-2002 radny RM z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność), w latach 1990-1994 przewodniczący Komisji Rzemiosła, Handlu i Usług, w latach 1994-1998 przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 1998-2002 wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, w roku 1997 dyrektor i prezes Pomorskiej Fabryki Drożdży Polmos SA w Tczewie, od 2004 roku wiceprezes zarządu Pomorskiej Fabryki Drożdży Polmos SA
 • Janusz Ciepliński – w latach 1998-2001 dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów
 • Włodzimierz Mroczkowski – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, w latach 1982-1986 dowódca plutonu 47 batalionu saperów w Tczewie (późniejszy 16 Tczewski Batalion Saperów), w latach 1986-1987 dowódca kompanii 47 batalionu saperów, w latach 1989-1998 dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie, w latach 1998-2002 pułkownik, zastępca dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, od 2002 roku Naczelnik Wydziału Strategii, Promocji i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Tczewie, radny Miasta Tczewa, latach 2006-2010 przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie, w latach 2010-2014 członek Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Polityki Gospodarczej, laureat „Złotego Gryfa” 1997, działacz samorządowy uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, członek Chóru Męskiego 'Echo” w Tczewie, członek Stowarzyszenia Chórów i Orkiestr

data:

10 kwietnia 1998 roku

hasła przedmiotowe:

Tczew, religia, Tczew – obrzędy religijne, Droga Krzyżowa, Droga Krzyżowa Tczew, Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta, II Droga Krzyżowa ulicami Starego Miasta, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, Wielki Tydzień, Wielki Tydzień Tczew, kwiecień 1998, kościoły Tczew, kościół katolicki, Wielkanoc, Fara, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Stare Miasto, kościół Stare Miasto, Wielki Piątek, wierni, parafianie, Włodzimierz Mroczkowski, Janusz Ciepliński, Jerzy Kurek, Kazimierz Arczewski, Antoni Dunajski, Andrzej Danielski, Mariusz Skrzypek, Krzysztof Niemczyk, Piotr Wysga, Wiesław Śmigiel, Jan Bernard Szlaga, Józef M. Ziółkowski, parafianie, wierni, księża, kapłani, kapłani Tczew, księża Tczew, 16 Tczewski Batalion Saperów, żołnierze, żołnierze Tczew, fotografia grupowa, zdjęcie grupowe

uwagi:

fotografia barwna

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

sygnatura:

XV1-10036/RZS   

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content