Tczew. Rycina (litografia pochodząca z dzieła Krzysztofa Hartknocha wydanego w roku 1684) / karta jubileuszowa zaprojektowana z okazji 650-lecia miasta Tczewa

Tczew. Rycina (litografia pochodząca z dzieła Krzysztofa Hartknocha wydanego w roku 1684) / karta jubileuszowa zaprojektowana z okazji 650-lecia miasta Tczewa

Tczew. Rycina (litografia pochodząca z dzieła Krzysztofa Hartknocha wydanego w roku 1684) / karta jubileuszowa zaprojektowana z okazji 650-lecia miasta Tczewa) – niem. Dirschau anno 1650. Festkarte zum 650 jährigen Jubiläum der stadt Dirschau 1260-1910

obiekty widoczne:

 • mur
 • baszta
 • furta wiślana
 • osada przeprawowa / „lisewska” strona Wisły [za: R. Landowski, Tczew w czasie i przestrzeni, s. 51]
 • Hala Miejska (Stadthalle) – widoczna na miniaturze (prawa strona) / późn. Dom Kultury Kolejarza, Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury, obecnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie [ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10] (obiekt wzniesiony w roku 1910 według planów budowniczego miejskiego Spechta; budynek usytuowany na terenie należącym dawniej do oberżysty Michała Lindemanna)
 • Wisła
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu drogowego – widoczne na miniaturze / lewa strona (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze) – obiekt widoczny na miniaturze (lewa strona)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • ratusz staromiejski – w kadrze widoczna wieża ratusza (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Specht [imię nieznane] – budowniczy miejski
 • Michał Lindemann – oberżysta
 • Krzysztof Hartknoch – historyk, profesor protestanckiego Gimnazjum Akademickiego w Toruniu, historyk Pomorza i Prus

datowanie:

1650 [rycina]; 1910 [rok wydania karty pocztowej / karty jubileuszowej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (w formie ryciny / karta jubileuszowa zaprojektowana z okazji 650-lecia miasta Tczewa)

uwagi:

 • na rewersie nadruk w języku niemieckim: Nachdruck verboten [przedruk wzbroniony]
 • brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt748

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content