Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz)

Tczew. Obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) / niem. Dirschau. Markt

obiekty widoczne:

 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 8 z figurami czterech pór roku [daw. Markt 8] (czas powstania: 1898 rok; obiekt wzniesiony wraz z oficyną boczną dla potrzeb gminy ewangelickiej, wcześniej w miejscu tym znajdowała się kamienica będąca własnością Carla Gotfrieda Sengera, która w roku 1870 na mocy testamentu rentiera, przeszła na własność gminy ewangelickiej)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 18 [daw. Markt 18] / kamienica narożna (kamienica wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku; 1901 rok – budowa nowych okien wystawowych od strony rynku, w latach 1854-1899 własność wdowy Amalii Dahmer)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 17 z attyką zwieńczoną wieżyczką (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi, wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, 1909 rok – przebudowa elewacji frontowej, kolejni właściciele począwszy od roku 1900: Eduard Sonnert, Julia Leyde z domu Blum, Artur Leyde, Bernard Brzozowski; na początku XX wieku w budynku mieścił się Hotel Cesarski (Kaiserhof)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (po pożarze w lipcu 1900 roku gruntowna przebudowa i rozbudowa kamienicy, w latach 1897-1920 własność kupca Sallego Brennera, w latach 1920-1939 własność kupca Władysława Maciejewskiego)
 • ratusz staromiejski (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica [opatrzona szyldem Marie Dorsch – obiekt spłonął w maju 1916 roku]
 • nieistniejąca współcześnie kamienica [opatrzona szyldem Walther Krah – Buch und Musikalienhandlung / księgarnia i sklep muzyczny] – obiekt spłonął w maju 1916 roku
 • nieistniejąca współcześnie kamienica [opatrzona szyldem C. Goldstein] – obiekt spłonął w maju 1916 roku
 • nieistniejąca współcześnie kamienica staromiejska opatrzona szyldem „August Kowalewitz – Markt 26 – Schuhfabrik = Schuhhandlung & Schnellbesohlerei – Zum Kaffee & Speiselocal. Reparaturwerkstaff für Gumischuhe aller Art” /Sklep obuwniczy, naprawa obuwia, kawiarnia, lokal gastronomiczny, jadłodajnia – obiekt spłonął w maju 1916 roku (18 maja 1916 roku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)

osoby powiązane:

 • Carl Gotfried Senger – rentier
 • Amalia Dahmer – w latach 1854-1899 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 18/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Bernard Brzozowski – mistrz szewski, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Julia Leyde – w latach 1920-1922 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Artur Leyde – w latach 1920-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Eduard Sonnert – mistrz malarski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Sally Brenner – kupiec, w latach 1916-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 15; w latach 1897-1920 właściciel kamienicy przy ob. Placu Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Władysław Maciejewski – kupiec, w latach 1920-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Marie Dorsch – właścicielka (?) domu przy ul. Podmurnej 14 – wówczas Grosse Mauerstraße 14
 • C. Goldstein – kupiec
 • Walther Krah – kupiec, wydawca, właściciel księgarni i sklepu muzycznego
 • August Kowalewitz – kupiec, szewc, właściciel zakładu szewskiego i lokalu gastronomicznego przy daw. Markt 26

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1904 [por. publikacja Patroni i nazwy tczewskich ulic, s. 184 – chodzi o nazwę obecnego Placu Generała Józefa Hallera / od roku 1904 – Markt] – 1915 [przed pożarem ratusza staromiejskiego; przed pożarem przylegających do budynku ratusza pięciu obiektów mieszkalno-handlowych o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych/ korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt749

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content