Tczew. Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego (rejon obecnej ulicy Księdza Ściegiennego) -widok na plac przyszpitalny

Tczew. Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego (rejon obecnej ulicy Księdza Ściegiennego) -widok na plac przyszpitalny

Tczew. Nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego (rejon obecnej ulicy Księdza Ściegiennego) -widok na plac przyszpitalny / niem. Dirschau. St. Vincenz Krankenhaus

obiekty widoczne:

  • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną; pozostałością po byłej lecznicy sióstr Wincentek jest niewielka kaplica (ul. Księdza Ściegiennego) wykorzystywana dawniej do celów katechetycznych)

osoby powiązane:

  • ksiądz Robert Sawicki – uczestnik wojny 1870 roku, proboszcz parafii katolickiej odpowiedzialny za sprowadzenie do Tczewa polskich Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

datowanie:

około 1906 rok [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana na 16 października 1907 roku (patrz: awers / przednia strona karty pocztowej)
  • na rewersie widoczne nazwiska nadawcy oraz adresata (Zieliński [imię nieznane], Oberinspektor Neubauer)
  • karta pocztowa adresowana do Gross Waplitz, p. Marienburg / współcześnie: Waplewo Wielkie – osada w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Targ

uwagi:

  • na odwrocie widoczny fragment stempla pocztowego (data nieczytelna)
  • brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt753

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content