Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm-Denkmal

obiekty widoczne:

 • pomnik Cesarza Wilhelma I / chodzi o Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (nieistniejący współcześnie pomnik zlokalizowany w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: w sąsiedztwie Parku im. Mikołaja Kopernikakamienicy narożnej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz dawnego Kaiserin Auguste Victoria-Schule – Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii [daw. Centrum Edukacji Dorosłych, od stycznia 2014 roku siedziba Urzędu Miasta] ; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
 • godło cesarskie (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 35 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: koniec XIX wieku ; projekt z roku 1892 roku ; pierwszy właściciel: G. Wilke)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 34 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: koniec XIX wieku)

obiekty / miejsca powiązane:

 • kamienica narożna przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / ob. siedziba Urzędu Miejskiego (w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim oraz dwuletnim liceum – od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • Park im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki

osoby powiązane:

 • Georg Renatus Mayer-Steglitz – autor pomnika
 • Wilhelm I Hohenzollern wł. Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen – cesarz niemiecki
 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel ciągu kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9, właściciel kamienicy przy ul. Zamkowej 13, właściciel kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 35 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

około 1899 roku [rok wzniesienia pomnika] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (tłoczona / fotograficzna); wyd. Bauer’s Buchhandlung W. Kranz, Dirschau [Tczew], O. Schleich Nachf., Dresden [Drezno]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (nazwisko adresata nieczytelne)
 • karta pocztowa adresowana do Danzig [Gdańsk])
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe/ korespondencyjne: Dirschau-Danzig BAHNPOST ZUG 550 z datą 2.12.1900 [poczta kolejowa] i Danzig [Gdańsk] z datą 2.12.1900

sygnatura:

Poczt756

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content