Dziennik Bałtycki; 2000 /10.01.2000/; nr 7; s. 4

Dziennik Bałtycki; 2000 /10.01.2000/; nr 7; s. 4

autor artykułu:

(oke)

tytuł:

Promocja książki ks. Pasierba: dzień patrona

autor zdjęcia:

Andrzej Połomski

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, promocja książki, wydarzenia kulturalne, ZSE Tczew – promocja książki, Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie – promocja książki

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, ZSE Tczew, Ekonomik Tczew, Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, święto patrona, Dzień Patrona, Eleonora Lewandowska, Janusz Stanisław Pasierb, Janusz St. Pasierb 1929-1993, Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu [publikacja autorstwa ks. Janusza St. Pasierba], Wiesław Mering, Maria Wilczek, Budujcie na skale [album], Grzegorz Grochocki, Józef Borzyszkowski, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej Bernardinum, Bernardinum Pelplin, renesans, sztuka renesansowa, symbolika chrześcijańska

osoby powiązane:

  • Eleonora Lewandowska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, w latach 1988-2006 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie, w latach 2007-2014 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, koordynatorka Festiwali Kociewskich im. Romana Landowskiego, współautorka publikacji „Kociewie noszą w sercu. Festiwale Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego 2008-2018” [przyznane nagrody / wyróżnienia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pro Domo Trsoviensi, Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa w Dziedzinie Kultury, Kociewskie Pióro, Skra Ormuzdowa]
  • Janusz Stanisław Pasierb (1929-1993) – duchowny kościoła katolickiego, Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (1982), poeta, eseista, jeden z najwybitniejszych humanistów drugiej połowy XX wieku, absolwent studiów filozoficzno-teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, absolwent  Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej w Rzymie oraz Uniwersytetu Kantonalnego we Fryburgu, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (1991), członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki (od 1956), Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk (od 1972), polskiego PEN Clubu (od 1975), Komisji ds. Opieki Konserwatorskiej nad Obrazem Jasnogórskim (od 1979), Instytutu Sztuki PAN (od 1981), Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) (od 1981), Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej (od 1985), Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 1989), Rady Ochrony Zabytków (od 1990), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (od 1991), Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA) (od 1991) oraz Europejskiego Centrum Kultury (CEC) (od 1991), autor tomików: Kategoria przestrzeni, Doświadczanie ziemiLiturgia sercaW rytmie dnia i pór roku, itd. [prof. Tadeusz Chrzanowski o Januszu Stanisławie Pasierbie: „Był poetą w dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. W dosłownym – co udokumentował opublikowanymi za życia wierszami. I w przenośnym – ponieważ na błyski i iskry poezji natrafialiśmy u niego wszędzie – w najbardziej nawet uczonych dywagacjach. A ponadto poezja była po prostu elementem podstawowym jego życia, jego psychiki, jego sposobu bycia i stosunku do innych ludzi”; Krzysztof Zanussi o Januszu Stanisławie Pasierbie: „Wytworny, światowy, pasujący jak ulał do salonów, cięty w dowcipie, elegancki w ostrej polemice – ktoś, kto pasowałby może do obiadów czwartkowych króla Stasia czy dyskusji z Encyklopedystami. […] I za tym jakieś drugie oblicze: poważniejsze, skupione. Twarz kapłana przejętego serio powołaniem”]
  • Wiesław Mering – duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk humanistycznych, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1992-2003 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, w latach 2003-2020 biskup diecezjalny włocławski, wikariusz parafii św. Marcina w Sierakowicach (1972-1974), parafii Chrystusa Króla w Toruniu (1978) oraz w parafii Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni (1978-1981), w latach 1981–1983 proboszcz w parafii św. Marcina w Lignowach Szlacheckich, w latach 1983–1989 duszpasterz rodzin diecezji chełmińskiej, diecezjalny cenzor ksiąg religijnych, diecezjalny wizytator nauki religii (do 1990 roku), przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa Diecezjalnego „Bernardinum”, w latach 1996-2002 redaktor naczelny rocznika naukowego „Studia Pelplińskie”, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, członek rady programowej kwartalnika „Pastores”, od 1994 roku kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, wykładowca / nauczyciel akademicki związany z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu oraz Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie, założyciel Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego we Włocławku, członek Rady ds. Dialogu Religijnego, od 2006 roku przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, autor ponad 200 artykułów o tematyce religijnej oraz światopoglądowej
  • Maria Wilczek – prezes Fundacji im. ks. Janusza St. Pasierba, autorka publikacji Opowieści z życia wzięte oraz Ksiądz Janusz Pasierb: szkic do portretu
  • Grzegorz Grochocki – redaktor naczelny Wydawnictwa Diecezjalnego „Bernardinum”
  • Józef Borzyszkowski – historyk, profesor nauk humanistycznych, odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w latach 1990-1996 wicewojewoda gdański, od 1970 roku zawodowo związany z Uniwersytetem Gdańskim, członek Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 1986-1992 prezes zarządu głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, założyciel i prezes Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, uhonorowany między innymi Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (2005) oraz Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2016)

sygnatura:

WP132

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0132

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content