Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego / daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Postrasse, Berliner Vorstadt

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego / daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Postrasse, Berliner Vorstadt

Tczew. Widok na obecną ulicę Jarosława Dąbrowskiego / daw. Adolf Hitler Strasse, Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Postrasse, Berliner Vorstadt – niem. Dirschau. Poststrasse

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (rozwidlenie ulic Mickiewicza i Krótkiej, tak zwany Skwer różany; czas powstania obiektu: druga połowa XIX wieku, obiekt mieszkalno-usługowy wybudowany dla rodziny kupieckiej Sommerfeldów; zmodernizowany / rozbudowany na początku XX wieku; kolejny właściciel (około 1907 roku): Alfons Rutkowski)
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w rejonie ulicy J. Dąbrowskiego 1 opatrzony szyldem „S. Hirschfeld” – obiekt widoczny w tle (w roku 1907 w miejscu niższego domu mieszkalnego [w latach 1897-1906 będącego własnością wdowy po czeladniku kowalskim Gottliebie Woydaku] wybudowano nową dwupiętrową kamienicę w stylu secesyjnym, wł. Richard Borschke)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1898 roku; w latach 1890-1919 obiekt będący własnością Sally’ego Hirschfeldta; około roku 1898 nastąpiła przebudowa części mieszkalnej)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1898 rok; w latach 1900-1919 obiekt będący własnością Emilie Flitner)
 • kamienica przy ulicy J. Dąbrowskiego 4 opatrzona szyldem „W. Liebig Uhrmacher” [zegarmistrz] (czas powstania obiektu: około 1898 roku)
 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy J. Dąbrowskiego 5 opatrzona niemieckojęzycznym szyldem „Mehl&Getreide Handlung M. Lebrecht” [sprzedaż ziarna, mąki, zbóż]

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Emilie Flitner – w latach 1900-1919 właścicielka kamienicy przy ulicy J. Dąbrowskiego 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Sally Hirschfeld – kupiec, w latach 1890-1919 właściciel kamienicy przy ulicy J. Dąbrowskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Alfons Rutkowski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Sommerfeld – rodzina kupiecka, właściciele kamienicy przy ulicy Mickiewicza 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Gottlieb Woydak – czeladnik kowalski
 • Richard Borschke – właściciel kamienicy przy ulicy J. Dąbrowskiego 1 (chodzi o kamienicę istniejącą współcześnie)
 • M. Lebrecht – kupiec (nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym)
 • W. Liebig – zegarmistrz (nazwisko widoczne na szyldzie sklepowym)

datowanie:

1899 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ulicy J. Dąbrowskiego 4 / 1898 rok] – 1902 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku (fotokarta – jedna z pierwszych korespondencyjnych kart fotograficznych ze zdjęciem naklejonym na karton pocztówkowy, karty tego typu weszły do obiegu pod koniec XIX wieku; w celu upiększenia fotografie na korespondentkach wtapiano w malowane / litografowane tło; patrz: „Dawne pocztówki” J. Kotłowski, s. 19)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (tak zwana fotokarta – fotografia wtapiana w malowane / litografowane tło; karta bromosrebrowa z dodatkowymi zdobieniami graficznymi: kwiaty); wyd. Martha Fedtke, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Franz Reschke, Königsberg [Królewiec, Kaliningrad]; pozostałe dane korespondencyjne nieczytelne)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

 • na odwrocie trzy stemple pocztowe/korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 6.09.1903, Dirschau [Tczew] z datą 6.09.[1903] i Königsberg [Królewiec, Kaliningrad] z datą 7.09.1903
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie określenie „karta korespondencyjna” w sześciu językach (język francuski, język niemiecki, język czeski, język włoski, język angielski, język węgierski)
 • na odwrocie sformułowanie „Światowy Związek Pocztowy” w trzech językach (język francuski, język niemiecki, język włoski)

sygnatura:

Poczt758

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content