Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) / niem. Dirschau. Partie am Markt mit Rathaus

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) / niem. Dirschau. Partie am Markt mit Rathaus

Tczew. Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz) / niem. Dirschau. Partie am Markt mit Rathaus

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / daw. Markt 1 (narożna kamienica rynkowa; czas powstania: 1 połowa XIX wieku; w latach 1891-1939 właścicielem obiektu był kupiec Joseph Sternberg; w okresie międzywojennym na parterze kamienicy mieścił się m.in. sklep z cygarami, papierosami i tytoniem, wł. Marian Wyszyński oraz sklep „Merkur” [sprzęty kuchenne]; za: Księga adresowa Tczewa i Pelplina z 1924 r.)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera [daw. Markt 2] opatrzona szyldem Central Hotel / Hotel Centralny wyposażony w centralne ogrzewanie (czas powstania: I połowa XIX wieku, odbudowa: po 1945 roku; właścicielami obiektu byli kolejno: Stanisław Klarowski (do 1930 roku) i Jan Scherle / Szerle – ziemianin z Mestwina (w latach: 1930-1941) ; w budynku hotelowym znajdowały się m.in.: cukiernia, winiarnia, restauracja, pijalnia piwa)
 • ratusz staromiejski – centralna część rynku (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w sąsiedztwie ratusza staromiejskiego
 • linia kamienic przy Placu Generała Józefa Hallera nr 19 (nieistniejąca współcześnie) – 24
 • budynek przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt widoczny w tle)
 • elewacja boczna wraz z dawną oficyną przy Placu Generała Józefa Hallera 1 [daw. Markt 1]
 • rower
 • powóz konny
 • słup ogłoszeniowy

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa (w tym dzieci)

osoby powiązane:

 • Joseph Sternberg – kupiec, w latach 1891-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Jan Scherle/ Szerle – ziemianin z Mestwina, kupiec, w latach 1930-1941 właściciel Hotelu Centralnego mieszczącego się w kamienicy przy ob. Placu Generała Józefa Hallera 2
 • Stanisław Klarowski – do roku 1930 właściciel Hotelu Centralnego mieszczącego się w kamienicy przy ob. Placu Generała Józefa Hallera 2 (daw. Rynek 2)
 • Marian Wyszyński – kupiec, w okresie międzywojennym właściciel sklepu z cygarami, papierosami i tytoniem / Plac Generała Józefa Hallera 1 [daw. Rynek 1]

datowanie:

1904 [por. publikacja Patroni i nazwy tczewskich ulic, s. 184 – chodzi o nazwę obecnego Placu Generała Józefa Hallera / od roku 1904 – Markt] – 1911 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. Schaar
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 3 sierpnia 1912 roku (nadawcy: Jul. Krause / rentier, P. Zimmermann; adresat: Johanna Litz)
 • karta pocztowa adresowana do Königsberg [Królewiec, Kaliningrad] / współcześnie: miasto w Rosji, przy ujściu Pregoły do Zalewu Wiślanego, stolica obwodu kaliningradzkiego)

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowych Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 3.08.1912

sygnatura:

Poczt766

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content